Keresés eredménye

14 találat a megadott alkalmasságot igazoló szervezet tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Értékelési szempontnak való megfelelés igazolásának módja
Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy az ajánlattevő alvállalkozó/magánszemély/egyéni vállalkozó bevonásával, megbízási/alvállalkozói szerződéssel igazoljon értékelési szempontnak való megfelelést? Ha igen, az értékelési szempont(ok) igazolására igénybe vett alvállalkozó magánszemély/szervezet is kapacitást biztosító személynek/szervezetnek minősül-e? Vagy csak az alkalmassági minimumkövetelmények igazolására igénybe vett személy/szervezet minősül annak?
Részlet a válaszból: […]vagy költség is szerepel - a)-c) pontok.A (3) bekezdés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra:A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára - b) pont.A további, vonatkozó szabályok a hiánypótlásra vonatkozó előírások között lelhetők fel. A Kbt. 71. § (9) bekezdésének értelmében, amennyiben az érintett szakember hiánypótlása szükséges a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez, úgy ennek kétféle feltétele lehet. Vagy az, hogy a korábban megjelölt, az alkalmasság igazolásához szükséges kapacitást biztosító szervezet kizáró ok hatálya alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4157
2. találat: Alkalmasság igazolásában részt vevő teljesítésbe bevonásának ellenőrzése
Kérdés: Az ajánlatkérőnek meddig terjed a felelőssége abban, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevőt valóban bevonja-e a teljesítésbe? Például, ha előírta, hogy csökkent munkaképességű munkavállalókat kell foglalkoztatnia az ajánlattevőnek, akkor az ajánlatkérő előírhatja-e a szerződésben, hogy ezt a teljesítés során ellenőrizheti?
Részlet a válaszból: […]függetlenül attól, hogy értékelési szempontról beszélünk-e, avagy sem, az ajánlatkérőnek ellenőriznie kell a szerződésszerű teljesítést. Ha nem a megfelelő gondossággal jár el, akkor valójában nem versenysemleges módon igazolja a teljesítést, hiszen ha a többi ajánlattevő tudta volna, hogy a teljesítés nem ellenőrzik megfelelően, előnyösebb ajánlatot adhatott volna. Praktikusan az ellenőrzés elmaradásának megítélése a közpénz ellenőrizetlen elköltésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4011
3. találat: Szakember utólagos bevonása a teljesítésbe
Kérdés: A Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az ajánlattevő olyan szakembert szeretne utólag a szerződés teljesítése során bevonni, akit az alkalmassági követelményeknél, az alkalmasság igazolásánál az eljárás során nem vett figyelembe, erre vonatkozóan milyen dokumentálási kötelezettsége keletkezik az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.Az ajánlatkérő általános bejelentési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4008
4. találat: Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata bankszámláról
Kérdés: Miért kell nyilatkoznom arról - mint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek -, hogy milyen pénzforgalmi számláim vannak, ha azokat a korlátolt felelősségű társaságunk hatályos cégkivonata tartalmazza?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) is, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező e szervezet erőforrására (is) támaszkodik.Az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet, azaz a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet azonban az ajánlatkérő által előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3675
5. találat: Alvállalkozó, erőforrás "önálló" kizárása
Kérdés: Előfordulhat az, hogy az ajánlatkérő az alvállalkozót, erőforrás-szervezetet kizárja az eljárásból, az ajánlattevőt pedig nem? Ha igen, milyen esetekben?
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.A 75. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki- a kizáró okok (56-57. §) hatálya alá tartozik;- részéről a kizáró ok (56-57. §) az eljárás során következett be - a) és b) pontok.A kérdéshez hozzátartozik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3182
6. találat: Szerkezet gyártójának minősítése a közbeszerzési eljárásban
Kérdés: Indulunk egy tenderen. A beszerzés tárgyába illő szerkezetet legyártatjuk külső vállalkozással, és a szerkezetet az általunk előállított termékbe illesztjük be. Ilyen esetben a külső vállalkozás gyártó vagy alvállalkozó?
Részlet a válaszból: […]gyártói státuszhoz kötődő olyan bevonás, mely elősegíti az érintett szerkezet használatát. Ha azonban a gyártó egyébként a teljesítés során folyamatosan aktív szerepet vállal, karbantart stb., mely gyártói tevékenységétől független is lehet, az alvállalkozói viszony megállapítható. Ezt az ajánlattevőnek kell eldöntenie a Kbt. alvállalkozó definícióját - 4. § 2. pont a)-c) alpontok - alapul véve, mely szerint alvállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3181
7. találat: Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban
Kérdés: Ha bérelt gépekkel indulok egy tenderen, a bérbeadó alvállalkozó vagy erőforrás?
Részlet a válaszból: […]megjelölésre került - a) pont.Amennyiben az ajánlattevő megítélése szerint a bérbeadó közvetlenül nem kerül bevonásra a teljesítés során, akkor erőforrást nyújtó szervezetként is megjelölhető.[A Kbt. 4. §-ának 2. pontja szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,- építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - a)-c) pontok.A törvény 55. §-ának (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3180
8. találat: Referenciát nyújtó szervezet minősítése
Kérdés: A referenciát adó szervezet alvállalkozó vagy erőforrás?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozóként is megjelölésre kerül, akkor is szükséges az érintett cég tapasztalatának igénybevételéről nyilatkozni. Azaz a közvetlen bevonás mellett a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot is kérik az ajánlatkérők.A fentiekben hivatkozott rendelkezés kimondja, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására - egyebek mellett - abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3179
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Ajánlattevő és alkalmasságot igazoló szervezet azonossága egy eljárásban
Kérdés: Egy multinacionális szervezet védőszemüvegeket forgalmaz. Kizárja-e a lehetőségét annak, hogy alkalmasságot igazoló szervezetként induljon velünk, ha ő is részt vesz, mint az ajánlattevő ugyanazon tenderen, bár valószínűleg más soron?
Részlet a válaszból: […]Kbt. 28. §-ának (1) bekezdésére alapozzuk, melynek tartalma az alábbi. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3020
10. találat: Részvétel ajánlattevőként saját referencia hiányában
Kérdés: Egyezik-e a Kbt. alapelveivel, ha egy ajánlattevő minden esetben alvállalkozóval igazol referenciát, saját teljesítése adott közbeszerzési tárgy vonatkozásában nincs? Mit tehet ez ellen az az ajánlattevő, aki jelentős saját teljesítményt tud felmutatni adott közbeszerzési tárgyban, viszont annak következtében, hogy a bírálati szempont a legalacsonyabb ár, folyamatosan veszít a tendereken?
Részlet a válaszból: […]részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2947
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés