Adatbázisok ellenőrzése részvételi szakaszban a DBR-ben

Kérdés: Ellenőrizhetem-e a részvételi szakaszban az adatbázisokat DBR-ben?
Részlet a válaszából: […] A dinamikus beszerzési rendszer a meghívásos eljárásra épül. Az első részében egy részvételi szakasz eredményeként kerülnek be a jelentkezők a DBR-be, ahol ajánlattevőként ajánlatot tesznek azokra a felhívásokra, melyeket a DBR-ben részes szereplők számára az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Referencia elutasításának következményei

Kérdés: Mi a jogkövetkezménye annak, ha az ajánlatkérő az általunk benyújtott referenciát nem fogadja el? Ha az elutasítás indokát vitatjuk, milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdése alapján meg kell vizsgálnia, hogy a benyújtott ajánlat megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A vizsgálat során az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

Bérbeadó mint erőforrás

Kérdés: Ha egy gépet egy adott tender teljesítéséhez bérlek, akkor a bérbeadót be kell jelentenem mint erőforrást? Illetve minek minősül a bérb e adó? Vizsgálja, vizsgálhatja az ajánlatkérő a bérleti szerződést, a tulajdoni viszonyokat, ha én a gépet beírom a géplistába, miszerint azzal rendelkezem?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint azt szükséges vizsgálni, hogy a géptulajdonosát alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként veszi-eigénybe az ajánlattevő. A két közreműködési "minőség" között ugyanis az adja azalapvető különbséget, hogy míg az alvállalkozó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Erőforrás-szervezetre vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Változik-e az erőforrás-szervezetre vonatkozó szabályozás? A jelenlegi szabályozás ugyanis alkalmatlan ajánlattevőket tehet alkalmassá egy harmadik szervezet révén. Jól értelmezzük a hatályos rendelkezést?
Részlet a válaszából: […] Az erőforrás-szervezet igénybevételére vonatkozó szabályozásváltozik ugyan 2009. április 1-jétől, de árnyaltabb szabályozás mellett islehetővé fogja tenni erőforrás-szervezetek bevonását. A 2009. április 1-jéighatályos Kbt.-ben a 66. § (2) bekezdése és a 67. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Alkalmassági feltételek igazolása az új szabályok szerint

Kérdés: Egy önkormányzat által kiírt, 3 milliárd forintos becsült értékű beszerzésről van szó. Uszoda és élményfürdő PPP konstrukcióban történő megvalósítására és annak 20 éves futamidejű üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezik. "A" ajánlattevő az ajánlatételi határidőt megelőző egy hónapban alakult, 3 millió forintos bejegyzett tőkével rendelkező kft., amellyel szemben a Kbt.-ben szabályozott kizáró okok fennállása nem állapítható meg, és ezt igazolja is. Az ajánlatkérő által kért alkalmassági feltételrendszerre azt nyilatkozza, hogy "én magam alkalmatlan vagyok, de Z Kft. erőforrásaira támaszkodom". Z Kft. minden kizáró okra a Kbt. alapján nyilatkozik, kezességet vállal a szerződés teljesítéséért stb. Az ajánlatkérő beszerzi Z Kft. cégkivonatát, és megállapítja, hogy 15 napja a Bahamákon bejegyzett off-shore társaság, amelyről nem állapítható meg, hogy honnan van 3 milliárd forint összegű tőkéje, kik állnak mögötte, honnan ered ez a pénz, ha egyáltalán rendelkezésre áll stb. "B" ajánlattevővel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, ezt megfelelően igazolja, minden, az ajánlatkérő által előírt rendkívül szigorú alkalmassági feltételt a Kbt.-ben előírt módon igazol. "A" ajánlattevő ajánlata azonban a bírálati szempontok alapján 1 százalékkal kedvezőbb. Biztosít-e a Kbt. törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzat – szándéka ellenére – részt vegyen az "A" ajánlattevő által megvalósítani kívánt pénzmosásban?
Részlet a válaszából: […] A kérdező által jól érzékelt jogi bizonytalanság valóbaneleme a módosított közbeszerzési törvénynek. A Mód. Kbt. értelmében a pénzügyi, gazdasági és a műszaki,szakmai alkalmasságot úgy is lehet igazolni, azaz az ajánlattevő a szerződésteljesítéséhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 20.

Alkalmatlan ajánlattevő, érvénytelen, érvényessé tehető ajánlat

Kérdés: A korábbi Kbt. előírásai szerint lefolytatott hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás során az írásos alapajánlatot az ajánlattevő nem az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint készítette el. Tárgyalásra bocsátható-e az alapajánlat, vagy a Kbt. 52. § (2) bekezdésének d) pontja alapján tárgyalás nélkül érvénytelenné kell-e azt nyilvánítani?
Részlet a válaszából: […] Ma már, amikor a törvény teljes egésze több mint fél évehatályban van, anakronizmus a régi Kbt. előírásai szerint eljárást folytatni. Ajelenleg hatályos Kbt. részletesen szabályozza a kizáró okok rendszerét, ahiánypótlási lehetőségek meghatározását, az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.