Keresés eredménye

7 találat a megadott alkalmatlanság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Eljárás az ajánlattevő teljesítésre alkalmatlanná válása esetén
Kérdés: Az ajánlattevő bejelentette, hogy a továbbiakban nem képes a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérőként jogosult vagyok-e arra, hogy a fennmaradó részre közbeszerzési eljárás mellőzésével szerződjek egy másik szolgáltatóval?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3094
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Alkalmatlanság megállapítása pénzintézeti nyilatkozat alapján
Kérdés: Ajánlatkérő előírta, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, melynek vonatkozásában bankja olyan nyilatkozatot ad, hogy egy adott bankszámlája vonatkozásában fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan. Ez a megfogalmazás nem túl általános? És ha nincs adótartozásom, akkor az esetleges mondjuk 30 napos egyéb irányú fizetési késedelem miatt miért vagyok alkalmatlan? A bank egyébként honnan látja, hogy egy adott számlát késedelmesen egyenlítek ki, és elvárható-e tőle ez a nyilatkozat? Jogszerű az előírás?
Részlet a válaszból: […]más, a cég életében felmerülő fizetési nehézségek. A megfogalmazás valóban eléggé általánosra sikerült, ennél cizelláltabban is meg lehet fogalmazni az alkalmasságra/alkalmatlanságra vonatkozó feltételt. Az ajánlatkérők szokásos gyakorlatában ugyanakkor lehet ilyen alkalmatlansági feltétellel találkozni. Az előírás jogszerű. A bank - mint számlavezető pénzintézet - a pénzforgalmi számla adatai alapján birtokában van ezeknek az információknak, és látja a cég fizetési fegyelmét, lehetőségeit, de nehézségeit is, erre tekintettel a megkívánt nyilatkozatot ki tudja állítani. Az egy más kérdés, hogy ez a feltétel az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2737
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Alkalmatlanná nyilvánítás alapja
Kérdés: Minek alapján állapítható meg az, hogy az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére? És ha ezt állapítja meg az ajánlatkérő, mi a következménye, illetve a megállapítás ellen az érintett ajánlattevő fordulhat-e jogorvoslatért?
Részlet a válaszból: […]tárgyaknál, míg a műszaki-szakmai alkalmassági kritériumok eltérnek egymástól, ebből következően árubeszerzésre a Kbt. 67. §-ának (1) bekezdése, építési beruházás esetén a 67. § (2) bekezdése, illetve szolgáltatás megrendelése esetén a 67. § (3) bekezdése rendelkezései szerint kell eljárni. Az alkalmassági feltételek meghatározása mellett az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban meg kell határoznia azt is, hogy az előírt alkalmassági feltételekre vonatkozóan mely körülmények megléte, illetőleg hiánya, vagy azok milyen mértékű hiányossága, fogyatékossága zárja ki az alkalmasság megállapítását, másképpen fogalmazva mely feltételek nem teljesülése esetén lesz alkalmatlan az ajánlattevő. Az alkalmasságot nemcsak az ajánlattevő, hanem a 10 százalékot meghaladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2233
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Alkalmatlanság árbevétel függvényében
Kérdés: Alkalmatlanná nyilvánítható-e az ajánlattevő (illetve 10 százalék feletti alvállalkozója) arra hivatkozással, hogy az ajánlattétel évét megelőző két évben - külön-külön - nem rendelkezett legalább nettó - áfa nélküli - 1 milliárd forint árbevétellel? Nem ütközik ez a Kbt. alapelveibe?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőt. Önmagában tehát az, hogy az ajánlatkérő 1 milliárd forintban határozta meg ezt a limitet, még nem ütközik a Kbt. alapelveibe. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ismerni kellene a közbeszerzés becsült értékét. Az alkalmassági feltételek meghatározásánál ugyanis fontos korlátot jelent a Kbt. 69. §-ának (3) bekezdése, amely szerint az alkalmasság körében bekért adatokat, tényeket a közbeszerzés tárgyára kell korlátozni, és azokat legfeljebb a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben lehet előírni - figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1634
5. találat: Kbt.-alapelvek és alkalmatlanná nyilvánítás közbeszerzési eljárásban
Kérdés: Jogszerű-e az az eljárás, ha az ajánlatkérő az ajánlattevőt és annak 10 százalék feletti alvállalkozóját alkalmatlannak nyilvánítja azzal az indokkal, hogy az ajánlattétel évét megelőző két éven belül külön-külön (évenként) a teljes árbevételből nem rendelkezik legalább nettó x millió forintos árbevétellel a beszerzés tárgyát képező gyártás, valamint szolgáltatás tekintetében? Nem sérti ez a kitétel az esélyegyenlőséget, illetve az egyenlő bánásmód alapelvét?
Részlet a válaszból: […]mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak; valamint - az ajánlatkérő által előírt tartalmú vagy elfogadott egyéb - pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmasságának megállapítására alkalmas - nyilatkozattal vagy dokumentummal. A közbeszerzés tárgyának megfelelő árbevétel megkövetelésének tehát jogi akadálya nincs, annak mértéke azonban az általános szabályok szerint kerülhet megállapításra. A kérdésben jelzett mérték vonatkozásában a Kbt. következő rendelkezéseit kell figyelembe venni. A törvény 69. §-ának (2) bekezdése értelmében az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. §-ban, mind a 67. §-ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Érvénytelenség megállapíthatósága pénzügyi-gazdasági alkalmatlanság miatt
Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az utolsó két lezárt üzleti év csatolását kéri az ajánlattevőktől, s ennek az ajánlattevő azért nem tud megfelelni, mert csupán egy éve működik, ez esetben érvénytelenné nyilvánítható-e az ajánlata pénzügyi gazdasági alkalmatlanság miatt?
Részlet a válaszból: […]tartalmaz [Kbt. 87. §-ának (3) bekezdése]. Véleményünk szerint az ajánlat a kérdésben szereplő okból érvénytelenné nyilvánítható az említett szakasz e) pontja alapján. Az esélyegyenlőség vonatkozásában utalunk a külső erőforrás igénybevételének lehetőségére, illetve hogy az érvénytelenséget az ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alkalmazásával (a jogszabályi lehetőség igénybevételével) a gyakorlatban kiküszöbölheti az alábbiak szerint. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai értelmében az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1111
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Értesítés ajánlattételi alkalmatlanságról
Kérdés: Egyszerű eljárásban az ajánlatkérő megküldte az ajánlati felhívást az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ha valamelyik ajánlattevő írásban jelzi, hogy nincs kapacitása ajánlat tételére, illetőleg a közbeszerzés tárgyának megvalósítására, ezen írásbeli visszajelzés ajánlatnak minősül-e, avagy sem?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 451
Kapcsolódó tárgyszavak: ,