Új közbeszerzési törvény alkalmazása

Kérdés: Ha 2012. január 1-je előtt indult a közbeszerzési eljárás, az azzal kapcsolatos jogorvoslatra az új vagy a régi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […]  Az új törvény hatályba léptető rendelkezése fokozatoshatályba léptetést ír elő. A törvénynek gyakorlatilag a teljes tartalma 2012.január 1-jével lép hatályba. A 2012. január 1-jétől megkezdett eljárásokat ésaz ezek alapján megkötött szerződéseket érinti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszerű eljárásban alkalmazandó szabályok értelmezése

Kérdés: Ha az egyszerű eljárásnál a "megfelelően alkalmazandó szabályokat" úgy értelmezzük, hogy egyéb Kbt.-szabályok nem is alkalmazhatók (például ajánlati biztosíték), akkor például a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat sem lehet kérni (vagy igazolásokat stb.)?
Részlet a válaszából: […] A kérdező vélhetően a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdéséregondolt, amelynek értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárásban a 48. §(2)-(3) bekezdése, az 52. §, az 56. §, az 57. § (1)-(2) bekezdése, (3)bekezdésének a)-b) pontja és (4)-(5) bekezdése, a 70....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.