Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott alkalmazandó szabályok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Új közbeszerzési törvény alkalmazása

Kérdés: Ha 2012. január 1-je előtt indult a közbeszerzési eljárás, az azzal kapcsolatos jogorvoslatra az új vagy a régi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]1-4. mellékletei 2012. január 1-jén lépnek hatályba, rendelkezéseiket a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A szerződés teljesítéséről azon szerződések esetében sem kell hirdetményben tájékoztatót feladni, amelyeket 2012. január 1-jét megelőzően indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek. Annyi könnyebbséget enged a szabály, hogy a szerződések teljesítéséről történő hirdetmény közzétételi kötelezettsége a KT honlapján megszűnik, amely minden szerződésre vonatkozik, az ahhoz kapcsolódó eljárás indításától függetlenül. Erre vonatkozóan a saját honlapon történő közzétételi szabály lesz irányadó az új Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően. Az említett szabály rendelkezése szerint az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik, a Közbeszerzési Hatóság, vagy önkormányzati intézmény esetén a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2798
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyszerű eljárásban alkalmazandó szabályok értelmezése

Kérdés: Ha az egyszerű eljárásnál a "megfelelően alkalmazandó szabályokat" úgy értelmezzük, hogy egyéb Kbt.-szabályok nem is alkalmazhatók (például ajánlati biztosíték), akkor például a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat sem lehet kérni (vagy igazolásokat stb.)?
Részlet a válaszból: […]szerinti hivatkozás is felsorol, nem szól azonban arról a korlátról, amelyet a Kbt. 70. §-ának (3) bekezdése közöl. Azaz arról, hogy az ajánlattevő ugyanabban az eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként együtt sem vehet részt. Ezek a szigorú szabályok tehát esetünkben nem érvényesülnek, tehát a közös ajánlattétel szabályai ennek megfelelően alkalmazandók. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozóan például a jogalkotó a Kbt. 56. §-ában teszi teljeskörűen kötelezővé az általános szabályok alkalmazását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. §-ának (4) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre a megfelelő ajánlattételhez. Ez egyben azt is jelentheti, hogy nem tarthatók a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott időpontok, azaz maga a kiegészítő tájékoztatás abban az esetben tud működni, amennyiben ezen időpontok alkalmazását az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, s az általa megállapított - általában szűk - határidőn belül minél gyorsabban válaszol a feltett kérdésekre. Itt tehát a törvény megfelelő alkalmazása olyan határidő megállapítást tesz lehetővé, amely nem ütközik a törvény alapelveibe, tehát esélyegyenlőséget jelent, de nem olyan hosszú, mint az egyéb, pontosan meghatározott esetekben. Kiemeljük, hogy hiba is csúszott a rendszerbe, hiszen az 57. § (1)-(2) bekezdése, (3) bekezdésének a)-b) pontja és (4)-(5) bekezdése, amely a bírálati szempontok meghatározását tartalmazza, és amelyből kimaradnak azok a szabályok, amelyek annak a módszernek a megadását teszik kötelezővé,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 858
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,