Eljárás alkalmazott rezsim értékhatárától alacsonyabb ajánlati ár beérkezése esetén

Kérdés: Ha egy közbeszerzési eljárást – amelynek értéke láthatóan alatta van a közösségi értékhatárnak – a közösségi eljárásrendben hirdetnek meg, akkor kizárhatók-e azok az ajánlattevők, akiknek ajánlati áruk alatta van a közösségi értékhatárnak? Van-e erre törvényi szabályozás? (Például energiaágazat, építési beruházás, értékhatár: 1 326 163 884 forint.)
Részlet a válaszából: […] Nincs ilyen szabály, és nem zárhatók ki azok, akik közösségiértékhatár alatti árat ajánlottak meg. Vélelmezhető ilyen esetben, hogy abeszerzés becsült értékét (tekintettel arra, hogy azt a legmagasabb piaci áralapján kell meghatározni) a piackutatási adatokra tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Eljárás alkalmazott rezsim értékhatárát meghaladó ajánlatok esetén

Kérdés: A nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, azonban az eljárásban beérkezett ajánlatokban megjelölt ajánlati árak mindegyike meghaladja a közösségi értékhatárt. Kihirdethető-e nyertesként az az ajánlattevő, akinek ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás mértéke meghaladja a közösségi értékhatárt, amennyiben egyébként az ajánlatkérő rendelkezésére áll az ajánlatban foglaltakhoz szükséges mértékű fedezet?
Részlet a válaszából: […] Nem lehet kihirdetni nyertesként azt az ajánlattevőt, aki aközösségi értékhatárt meghaladó ellenszolgáltatást ajánlott meg. Miután azajánlati árak mindegyike meghaladja a közösségi értékhatárt, az eljárásteredménytelennek kell nyilvánítani érvényes ajánlatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.

Eljárás alkalmazott rezsim értékét meghaladó ajánlati ár esetén

Kérdés: Mi az eljárási szabály abban az esetben, ha egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a nemzeti értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 81. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatokelbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-eaz ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokbanmeghatározott feltételeknek.A Kbt. 88. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 21.