Eltérés a DBR részvételi szakaszában meghatározott értékelési szemponttól

Kérdés: Amennyiben a DBR részvételi szakaszában a legjobb árérték (minőségi szempontokat megjelenítő) értékelési szempontot jelöl meg az ajánlatkérő, eltérhet-e ettől, és alkalmazhatja-e a legalacsonyabb árértékelési szempontot a második ajánlattételi szakaszban, amennyiben ezt kikötötte a részvételi felhívásban?
Részlet a válaszából: […] ...az alábbiak szerint:Az ajánlatkérő akkor alkalmazhat a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat, ha már a keretmegállapodás megkötésére irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Részekre bontott közbeszerzési eljáráson belüli további részekre bontás indokoltsága

Kérdés: Jogsértően jár-e el az ajánlatkérő, ha az eredetileg részekre bontott közbeszerzési eljáráson belül a különböző orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt nem bontja további részekre az egyes eszköztípusok szerint (például CT és MR képalkotó berendezések), hanem ehelyett egységesen valósítja meg a képalkotó eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt?
Részlet a válaszából: […] ...az egyik közbeszerzési rész vonatkozásában tekintett el a további részekre bontástól. A kérdésben körülírt, az orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eszközök nem képeznek ugyan egymással szorosan összefüggő műszaki egységet, de funkcionális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Gyártási hely meghatározása az ajánlatkérő által

Kérdés: Kötelezheti-e az ajánlatkérő a gazdasági szereplőket arra, hogy az általuk megajánlott termék gyártási helye az ajánlatkérő letelepedése szerinti országban legyen?
Részlet a válaszából: […] ...nem volt joga ilyen megszorító módon előírni a termék származását, melyet az ajánlattevő az építési beruházás során alkalmazott. Az érintett ügy ugyanakkor nem csak építési beruházás esetében releváns, hiszen összességében arra hívja fel a figyelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szerződéses feltételrendszer alkalmazása keretmegállapodásnál

Kérdés: Megszokott és helytálló, hogy a keretmegállapodás úgy kerül megkötésre, hogy csak egy általános szerződéses feltételeket tartalmazó dokumentum kerül kiállításra, melyben az összes nyertes ajánlattevőt szerepeltetik a szerződő felek között, valamint ezt írja alá minden résztvevő?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő(k)től. A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell, hogy melyek azok az objektív szempontok (különösen az első részben alkalmazott értékelési szempont alapján felállított rangsor, vagy a keretmegállapodás alapján megvalósuló közbeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Aránytalanul alacsony ár vizsgálata vagyonvédelmi szolgáltatásoknál

Kérdés: Aránytalanul alacsony ár indokolásának kérése nemzeti eljárásrendben nem kötelező. De mi a helyzet az őrzés-védelemmel? Kell vizsgálnom a rezsióra mértékét a vagyonvédelmi szolgáltatásoknál, vagy sem? Ha igen, akkor mit fogadhatok el? Mi az a szint, ami most megfelel a követelményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a 72/B. § (1) bekezdése szerint alkalmazni kell a Kbt. 72. §-át, és indokolást kell kérni, amennyiben az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a kormány rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Költségvetés feltöltésének kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatban nem elérhető a költségvetés, pontosabban a szerződés részeként nem találom, így nem tudom megállapítani, mit ajánlott az ajánlattevő. Megteheti az ajánlatkérő, hogy a költségvetést nem tölti fel a szerződés részeként?
Részlet a válaszából: […] ...közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.-A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek - (1) és (2) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Létszámra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény előírhatósága takarításszolgáltatás beszerzésénél

Kérdés: Intézménytakarítás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban előírhat-e az ajánlatkérő olyan alkalmassági minimumkövetelményt, hogy az ajánlattevőnek a korábbi három év mindegyikében legalább 150 fő fizikai állománnyal kell rendelkeznie, vagyis hogy az ajánlattevőnél ennyi legyen az éves átlagos statisztikai állományi létszám?
Részlet a válaszából: […] ...próbáját, ugyanis ebből a szempontból elegendő annak megkövetelése, hogy az ajánlattevő rendelkezzen megfelelő képzettségű alkalmazottal, vagyis ebben a körben is inkább minőségi, mintsem mennyiségi követelmény támasztható jogszerűen....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Előreláthatóság értelmezése a szerződésmódosítás kontextusában

Kérdés: Miért nem tekinthető a Covid-járvány előre nem láthatónak, amikor szerződést szeretnék módosítani? (Az egyes hullámok nem láthatók előre, a megbetegedések mértéke szintén nem. Ez egy folyamatosan fennálló helyzet.)
Részlet a válaszából: […] ...megállapítást lehet levonni, hogy az ajánlatkérőnek kellően gondos eljárás esetén számolnia kellett volna azzal a lehetőséggel, hogy az alkalmazottak bármelyike megfertőződhet koronavírussal.Nem foghat tehát helyt az ajánlatkérő arra vonatkozó előadása sem, miszerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Hivatkozási alap elkésett ajánlat esetén

Kérdés: Mire tudok hivatkozni, ha elkésett az ajánlatom? A visszaigazolásra? Vagy az EKR naplózott állományára?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezés szerint az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR - valamint ahol a Kbt. lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer - haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Szerződés teljesítése jogutódlás (beolvadás) esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő beolvad egy másik cégbe, folytatódhat-e a teljesítés, és ha igen, kell-e szerződést módosítanom?
Részlet a válaszából: […] ...eljárás során kerül a szerződés átruházásra - b) pont;(...) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.
1
2
3
20