Szerződéses feltételrendszer alkalmazása keretmegállapodásnál

Kérdés: Megszokott és helytálló, hogy a keretmegállapodás úgy kerül megkötésre, hogy csak egy általános szerződéses feltételeket tartalmazó dokumentum kerül kiállításra, melyben az összes nyertes ajánlattevőt szerepeltetik a szerződő felek között, valamint ezt írja alá minden résztvevő?
Részlet a válaszából: […] Igen, ez a gyakorlat, hiszen a keretmegállapodás jogalapjától függően van lehetőség arra, hogy a keretmeg­állapodás minden részletkérdésre kiterjedjen, és közvetlenül rendelhessen az ajánlatkérő, vagy arra is, hogy a keretmegállapodás alapján újraversenyeztetés történjen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Elektronikus árlejtés saját rendszeren

Kérdés: Lefolytathatunk-e ajánlatkérőként elektronikus árlejtést saját számítógépes rendszerünkön, vagy kötelező szolgáltatót igénybe vennünk?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a 257/2007. kormányrendeletben találjuk meg aválaszt. A rendelet lehetőséget ad az ajánlatkérőknek arra, hogy akár sajátinformatikai rendszerükön folytathassanak le elektronikus árlejtést, vagy akármás, elektronikus eljárási cselekményt. Ennek azonban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Bonyolító cég költségének forrásai

Kérdés: Az ajánlatkérő nem tudja megfizetni a közbeszerzési eljárásait lebonyolító céget. Olyan alternatív megoldásban gondolkodik, hogy például a pályázaton ajánlattevőként indulóktól vagy legalább a nyertestől a bonyolító valamiféle díjazást kapjon, mármint a dokumentáció ellenértékén kívül. A központosított közbeszerzés adta az ötletet, ahol az ajánlattevő fizeti a közbeszerzési díjat. Akár úgy is lehetne, hogy a nyertes egy fix összeget köteles megfizetni a pályázatot lebonyolító cégnek, de arról is szó lehet, hogy egy százalékos arány kerülne meghatározásra, amely szerint a végső ár 0,5 százalékát fizetné meg a nyertes a lebonyolítónak. Van-e erre törvényes lehetőség?
Részlet a válaszából: […] A megoldás véleményünk szerint nem jogszerű, tekintettelarra, hogy a verseny tisztaságát sérti, hogy olyan szolgáltatást fizettet megaz ajánlatkérő az ajánlattevővel, amelyet az ajánlattevő nem vett igénybe. Nemelsősorban közbeszerzési jogot érintő kérdés, de érdemes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Szerződéses feltételek és bírálati szempont kapcsolata

Kérdés: A hirdetményes tárgyalásos eljárás esetében szerepel a szerződéses feltétel, amely a gyakorlatban akkor alkalmazható/értelmezhető, ha a szolgáltatás ára, a teljesítés kezdete stb. előre nem határozható meg teljesen pontosan, a Kbt. 124. § (2) bekezdésének d) pontja szerint. Értelmezhető ez úgy, hogy a tárgyalás során a kiíró a legjobb minőségű szolgáltatást (például magas rendelkezésre állás, szigorú kötbér stb.) a lehető legkedvezőbb áron kívánja megvenni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. értelmében nem kell a szerződést mellékelni, hanemelegendő a szerződéses feltételek ismertetése, amelyek konkretizálására atárgyalás során lesz lehetőség. Amennyiben az nem bírálati szempont, például arendelkezésre állás szintjének (99,5 százalék), vagy a kötbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 14.