Termékcsere a teljesítés folyamatában alternatív ajánlattétel esetén

Kérdés: Ha volt alternatív ajánlattétel, és a teljesítés során a nyertes nem tud szállítani megfelelő terméket, kicserélheti-e azt az ajánlatában alternatív termékként ajánlott termékre, ami esetünkben megfelelő lenne, de más műszaki tartalommal bír, azaz gyakorlatilag más termék?
Részlet a válaszából: […] ...alternatív ajánlattételre az eljárás során nyílt lehetősége az ajánlattevőnek, az ajánlattételt követően kötve van ajánlatához, mely nem alternatív lehetőségekre, hanem a megajánlott alternatívák közül egyre szól. A következő termék nem léphet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Alternatív ajánlattétel lehetősége áralapú értékelési szempont alkalmazása esetén

Kérdés: Alternatív ajánlattétel előírására van-e lehetőség csak áralapú értékelési szempont alkalmazása esetében?
Részlet a válaszából: […] A hatályos Kbt. értelmében a többváltozatú ajánlat benyújtása megkövetelésének nem feltétele az ár-érték alapú értékelési szempontrendszer az eljárást megindító felhívásban.A Kbt. 61. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az ajánlatkérőnek az eljárást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Alternatív ajánlattétel mellőzése

Kérdés: Hátrányba kerülünk-e, ha alternatív ajánlattétel esetén csak "sima" ajánlatot teszünk?
Részlet a válaszából: […]

Az alternatív ajánlattétel lehetőségnek tekinthető. Ha az ajánlattevő nem kívánja kihasználni a lehetőséget, akkor alternatív megoldások nélkül egyfajta ajánlatot nyújt be. A döntés az ajánlat érvényességét nem érinti.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Két ár megadásának következménye

Kérdés: Alternatív ajánlatnak minősül az, ha a bírálati szempontnak számító árra két árat adok meg egy termék esetén? Mi a teendő akkor, ha az áfatartalom miatt nem egyértelmű, milyen mértékű áfa számítható, ezért kerül kétféle ár a felolvasólapra?
Részlet a válaszából: […] ...amennyiben az ajánlattevő kétféle árat határoz meg anélkül, hogy az alternatív ajánlattételre lehetőség lenne, például különböző technológiák, műszaki megoldások alkalmazása esetében, akkor az ajánlata érvénytelen.Ha az ajánlattevő nem tudja eldönteni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Részajánlattétel, alternatív ajánlat lehetőségének mellőzése ajánlatkérők által

Kérdés: Miért van az, hogy nyilvánvaló esetekben sem részajánlattételre, sem pedig alternatív ajánlat benyújtására nem ad ajánlatkérő lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjaszerint kívánja elbírálni, nincs jogi lehetősége arra, hogy alternatív ajánlatbenyújtását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Eljárás két, különböző időpontban benyújtott ajánlat esetén

Kérdés: Egy eljárásban egy ajánlattevőnek kettő, különböző időpontokban benyújtott ajánlatát bontotta fel az ajánlatkérő. A bontáson részt vevő ajánlattevő képviselője szóban jelezte, hogy a 2. benyújtott ajánlatát kéri figyelembe venni. Vagyis nem vonta hivatalosan vissza az első ajánlatát. Kérdésünkre az ajánlatkérő nem adott egyértelmű választ arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja ezt a helyzetet kezelni. Értékelhető-e ezen ajánlattevő (bármelyik) ajánlata?
Részlet a válaszából: […] ...két párhuzamosan figyelembe vett ajánlat gyakorlatilagalternatív ajánlattételt jelentett, melyet az ajánlatkérő feltehetően nemengedélyezett. Tekintettel a sajátos helyzetre, az ajánlatkérőnek kötelességelett volna az újonnan beérkezett ajánlattal kapcsolatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Alternatív ajánlattétel "mellőzésének" indoka

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az ajánlatkérők általában nem élnek az alternatív ajánlattétel lehetőségének biztosításával?
Részlet a válaszából: […] ...alternatív ajánlattétellel kapcsolatban az ajánlatkérőnekolyan szigorú szabályoknak kell megfelelni az egyes alternatívák elhatárolásatekintetében, azok műszaki leírása minimumkövetelményeinek, hogy kevesenválasztják ezt az utat. Ennek oka elsősorban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Alternatív ajánlattétel alkalmazása a gyakorlatban

Kérdés: Mi az oka annak, hogy a gyakorlatban nagyon ritkán van lehetőség alternatív ajánlat tételére?
Részlet a válaszából: […] ...alternatív ajánlattétel szabályai meglehetősen általánosak,melyek a gyakorlatban sem kerültek gyakran alkalmazásra. A Kbt. 51. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatifelhívásban szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú(alternatív) ajánlatot. Az 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Alternatív ajánlat beszerzési tárgy függvényében

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban az alternatív ajánlat? Milyen beszerzési tárgyaknál lehet lényeges?
Részlet a válaszából: […] Alternatívajánlatra általában árubeszerzés esetén van példa, és akkor lehetséges ilyenajánlat tétele, ha azt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megengedte.Alternatívajánlatról akkor lehet szó, amikor a közbeszerzésre vonatkozó műszaki leírásnaktöbbféle termék is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Többváltozatú ajánlatértékelés során követendő gyakorlat

Kérdés: Többváltozatú ajánlatértékelés során követhető-e olyan gyakorlat, mint a "PRAG" eljárásokban, vagyis az ajánlatok minimális követelményeire - mint alapváltozatra - adott legkedvezőbb ajánlat esetén vizsgálandók-e csak az ettől eltérő változatok, vagy pedig az összes ajánlat összes változatát önálló és egyenlő szinten kell elbírálni?
Részlet a válaszából: […] ...egyes alternatív ajánlatok önálló ajánlatnak minősülnek,függetlenek egymástól. Amennyiben az ajánlattevő alkalmatlan, természetesenvalamennyi ajánlata "kimarad a versenyből", ha azonban alternatív ajánlataiközül az egyik nem felel meg a követelményeknek (például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 4.
1
2