Kiszállító státusza közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ajánlattevők vagyunk, szerződéseink szerint partnereink a telephelyükre leszállítva kapják cégünktől az eszközöket. A szerződés teljesítéséhez nagy részben a Magyar Posta szolgáltatását vesszük igénybe, amely a helyszínekre napi rendszerességgel kiszállítja a feladott csomagokat. Ebben az esetben a Magyar Posta alvállalkozónkká válik? Be kell jelentenünk az eljárásban, vagy valamelyik kivételbe beleszámítható?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 3. §-ának 2. pontja értelmében az alvállalkozói definíció az alábbiak szerint szól:Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint nem szükséges a kapacitást biztosító szervezettől beszerezni az érintett terméket. Válaszunkban a kapacitást biztosító szervezet definíciójából indulunk ki.A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése értelmében a szerződés teljesítéséhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Alvállalkozó bevonása nemleges nyilatkozat esetén

Kérdés: Be lehet-e vonni alvállalkozót abban az esetben, ha az ajánlatban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem fog bevonni a teljesítésbe alvállalkozót? Akadályozza ezt valamilyen törvény?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. a teljesítésre vonatkozó szabályok között általános értelemben beszél a később bevonásra kerülő alvállalkozókról az alábbiak szerint:Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Más ajánlattevő bevonása a teljesítésbe

Kérdés: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során igénybe vehet-e olyan alvállalkozót, aki/amely az ajánlattétel során konzorciumi tag volt, de nem nyert?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. kategorikusan nem tiltja, hogy a teljesítés során más ajánlattevőt bevonjon az ajánlatkérő, amennyiben alvállalkozó-cserére, vagy új alvállalkozó bevonására van szüksége, hiszen a Kbt. mind az alvállalkozók cseréjét, mind új alvállalkozó bevonását egyértelműen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházás esetén

Kérdés: A módosított törvény szerint az 50 százalék felemelkedett 65 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a saját teljesítésen felüli értéket kell figyelembe vennem, vagy az új szövegben az alvállalkozói bevonás mást jelent? Számomra nem egyértelmű a szövegcsere.
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 138. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosult:Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 százalékát. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 15.

Alvállalkozói teljesítés elszámolása építési beruházás esetén

Kérdés: Hogyan számolhatom építési beruházás esetében az 50 százalékot, ha maga az építőanyag legalább a teljes költség 40 százalékát jelenti? Ajánlattevőként a maradék 60 százalék felét kell teljesítenem?
Részlet a válaszából: […] A hatályos Kbt. az alábbi kötelezettséget tartalmazza az ajánlattevő teljesítése vonatkozásában.A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 13.

Alvállalkozók teljesítését igazoló okiratok

Kérdés: Ajánlattevőnek azt az okiratot, hogy melyik alvállalkozó mekkora összegre jogosult, a számlával együtt kell benyújtania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevői és alvállalkozó teljesítésről annakelismerésének időpontjáig kell nyilatkozni, míg a számlát a teljesítéselismerését követően haladéktalanul ki kell állítani az alábbiak szerint.Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg - európai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
Kapcsolódó címkék: