Keresés eredménye

5 találat a megadott alvállalkozó teljesítése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alvállalkozó bevonása nemleges nyilatkozat esetén
Kérdés: Be lehet-e vonni alvállalkozót abban az esetben, ha az ajánlatban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem fog bevonni a teljesítésbe alvállalkozót? Akadályozza ezt valamilyen törvény?
Részlet a válaszból: […]arra utal, hogy a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozat nem akadálya-e a fenti 138. § (3) bekezdés alkalmazásának.A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - a) és b) pontok.Az új alvállalkozók bejelentése három időpontban történhet, az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés során az ajánlatkérő igénye[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4059
2. találat: Más ajánlattevő bevonása a teljesítésbe
Kérdés: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során igénybe vehet-e olyan alvállalkozót, aki/amely az ajánlattétel során konzorciumi tag volt, de nem nyert?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek egyaránt figyelemmel kell lennie arra, hogy a teljesítés során ne merüljön fel a felek közötti korábbi kartell, vagy egyértelmű korábbi egyeztetés lehetősége.A kérdés egyrészt vonatkozik a más ajánlattevő által igénybe vett alvállalkozóra is, amely egyértelműen nem tiltott, hiszen a többes megjelenés tilalma hatálya alá csak az ajánlattevői pozícióban lévő gazdasági szereplők tartoznak. Más ajánlattevő alvállalkozójának nevesítését a Kbt. már az eljárás során is lehetővé teszi az alábbi rendelkezés alapján.A Kbt. 36. §-ának (1)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4032
3. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházás esetén
Kérdés: A módosított törvény szerint az 50 százalék felemelkedett 65 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a saját teljesítésen felüli értéket kell figyelembe vennem, vagy az új szövegben az alvállalkozói bevonás mást jelent? Számomra nem egyértelmű a szövegcsere.
Részlet a válaszból: […]tekinthető, mert például a gyártótól vásárolt késztermék vagy alapanyag értékét tekintette az ajánlatkérő annak, így sok félreértésre adott alkalmat a saját teljesítési arány számítása -, az új szabály szerint a valódi alvállalkozói bevonás mértéke emelkedett meg, melyet az ajánlattevő az általa a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevont alvállalkozók vonatkozásában kell, hogy figyelembe vegyen.A megfogalmazás tehát valóban változott, azonban ennek oka, hogy az alvállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3939
4. találat: Alvállalkozói teljesítés elszámolása építési beruházás esetén
Kérdés: Hogyan számolhatom építési beruházás esetében az 50 százalékot, ha maga az építőanyag legalább a teljes költség 40 százalékát jelenti? Ajánlattevőként a maradék 60 százalék felét kell teljesítenem?
Részlet a válaszból: […]teljesítésének arányát - Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése.A fentiek értelmében nem a közvetlen ajánlattevői tevékenységnek kell az 50 százalékot elérnie, ahogyan a kérdésben olvasható, hanem az alvállalkozói teljesítés aránya nem lehet több 50 százaléknál.Az alvállalkozó definíciója a Kbt. 3. § 2. pont a)-c) alpontja szerint az alábbiak szerint szól.Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3822
5. találat: Alvállalkozók teljesítését igazoló okiratok
Kérdés: Ajánlattevőnek azt az okiratot, hogy melyik alvállalkozó mekkora összegre jogosult, a számlával együtt kell benyújtania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; - az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérőnek, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; - az előző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2624
Kapcsolódó tárgyszavak: ,