Üvegkapu alvállalkozó esetén

Kérdés: Az Üvegkapu kizárólag a Kbt. szerinti alvállalkozókra vonatkozik, azaz csak azokra, akiket az ajánlatban megneveztünk, illetve a szerződéskötéskor, a szerződés teljesítése során alvállalkozóként megjelöltünk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 3. §-ában található értelmező rendelkezések 2. pontja szerinti alvállalkozó fogalom a közbeszerzési szabályozási környezetben alkalmazandó. A Kbt. és annak végrehajtási rendeletei tartalmaznak rendelkezéseket alvállalkozókkal összefüggésben, ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Kapacitást biztosító szervezet átalakulása

Kérdés: A cég átalakult, és kapacitást biztosítóként valójában már nem rendelkezünk szakemberrel. Most szerződnénk az ajánlattevővel. Szerződhetünk az új céggel?
Részlet a válaszából: […] ...így ennek adminisztrálása kötelező, az ajánlatkérő ellenőrzéséhez kötött. Az ajánlatkérőnek egyébként is be kell jelentenie alvállalkozóit, melynek keretében az új kapacitást biztosító bevonása és ajánlatkérő általi elfogadása kérhető, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Összeférhetetlenség a tervező kivitelezésbe történő bevonása során

Kérdés: Azzal, hogy a 322/2015-ös Korm. rendelet 18. §-át hatályon kívül helyezték, ez egyben azt is jelenti, hogy a tervezőt nem lehet bevonni a továbbiakban a teljesítésbe, mert összeférhetetlen?
Részlet a válaszából: […] ...úgy ebben az esetben a Kbt. 25. § alábbi (5) bekezdése alapján egyértelmű az összeférhetetlenség, amennyiben az érintett tervező alvállalkozóként megjelenik az eljárás során valamely ajánlatban."25. § (5) Vélelmezni kell, hogy fennáll a (4) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Alvállalkozók kifizetése

Kérdés: Építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén is van lehetőség az alvállalkozó "közvetett" kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat egy építési beruházás ellenértékének kifizetésére, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. Az eltérő szabályok alapján az építési beruházás ellenértékének kifizetése két lépcsőben történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Korrupciós ügyben érintett gazdasági szereplő cseréje

Kérdés: Alkalmassági követelményeket igazoló szervezet cserélhető-e az eljárásban, ha felmerül az érintettsége korrupciós ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdése szerinti, vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

In-house cég alvállalkozója

Kérdés: Abban az esetben, ha az in-house cég Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontos ajánlatkérőként van bejelentkezve, tehát nemcsak azért ajánlatkérő, mert in-house Kbt. 5. § (1) bekezdés [d) pont], hanem a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont miatt egyébként is az lenne, és nyílt közbeszerzésen választják ki, akkor neki az alvállalkozók tekintetében hogyan kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő - amennyiben Kbt. 9. § (1) bekezdés e) pont szerint közjogi szervezetként van bejelentkezve a Kbt. hatálya alá - nem döntheti el szabadon, hogy mit szeretne közbeszerezni és mit nem. Amennyiben a közérdekű tevékenysége még kismértékű is, valójában a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Szerződésteljesítés ellenőrzésének alanyi köre

Kérdés: Alvállalkozóként veszünk részt egy építési beruházás kivitelezésében. A fővállalkozónk jelezte, hogy a szerződés teljesítését a Közbeszerzési Hatóság vizsgálhatja. Ez a hatósági vizsgálat ránk is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja (Kbt. 3. § 10. pont). Az alvállalkozó pedig gazdasági szereplőnek minősül (Kbt. 3. § 2. pont).Összességében tehát a Közbeszerzési Hatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Teljes körű iratbetekintés

Kérdés: Van-e joga az ajánlatkérőnek a teljes ajánlatot végigmutatni csak azért, mert az ajánlattevő egy általános betekintéskérésben az ajánlat érvénytelenségét feltételezi?
Részlet a válaszából: […] ...betekintést enged-e a releváns tapasztalatukkal és az arra vonatkozó referenciákkal, a szerződés teljesítésére javasolt személyek vagy az alvállalkozók személyazonosságára és szakmai képzettségére, valamint a közbeszerzési szerződés keretében megvalósítandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Kimentés szerződés megkötése alól

Kérdés: A 473/2022. ügy értelmében a DB szerint a szerződés megkötése alóli kimentésnek is az EKR-ben kell történnie. Miért? Ezt mi alapozza meg? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...mértékű növekedése, 5. az üzemanyag ár­emelkedése, 6. a politikai kockázat miatt. A kérelmezett hivatkozott arra is, hogy a bekért alvállalkozói és anyagbeszállítói árajánlatok, valamint az erre épülő összegzés, költségtükör alapján a szerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Gyártó kapacitást biztosító szervezetként

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban indulunk, ahol a gyártó segítségével igazoljuk a referenciát. Mivel referencia esetén a kapacitást biztosító szervezetnek részt kell vennie a szerződés teljesítésében, a gyártót meg kell jelölni alvállalkozóként, vagy az alvállalkozói kivételi körre tekintettel a gyártó nem is lehet kapacitást biztosító szervezet?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. fogalomrendszerében a kapacitást biztosító szervezet és az alvállalkozó két eltérő szerepkörrel bíró jogintézmény. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatkérő által előírt alkalmassági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.
1
2
3
108