Keresés eredménye

6 találat a megadott alvállalkozói közreműködés aránya tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Sub-alvállalkozó bevonásának korlátja
Kérdés: Miért kell arról nyilatkoznunk, hogy az alvállalkozónk milyen mértékben szervezi ki a munkáját további alvállalkozónak? Ez mennyiben releváns információ az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszból: […]személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése az ajánlattevő alvállalkozója vonatkozásában határozza meg, hogy annak értéke nem lehet több 65%-nál. A 138. § (5) bekezdés ezt kiegészíti, méghozzá építési beruházás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4256
2. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházás esetén
Kérdés: A módosított törvény szerint az 50 százalék felemelkedett 65 százalékra. Ez azt jelenti, hogy a saját teljesítésen felüli értéket kell figyelembe vennem, vagy az új szövegben az alvállalkozói bevonás mást jelent? Számomra nem egyértelmű a szövegcsere.
Részlet a válaszból: […]tekinthető, mert például a gyártótól vásárolt késztermék vagy alapanyag értékét tekintette az ajánlatkérő annak, így sok félreértésre adott alkalmat a saját teljesítési arány számítása -, az új szabály szerint a valódi alvállalkozói bevonás mértéke emelkedett meg, melyet az ajánlattevő az általa a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevont alvállalkozók vonatkozásában kell, hogy figyelembe vegyen.A megfogalmazás tehát valóban változott, azonban ennek oka, hogy az alvállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3939
3. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházásnál
Kérdés: Építőipari cég vagyunk, kisszámú alkalmazottal. Indulnánk egy tenderen, de az alkalmazottainkkal nem tudjuk teljesíteni a szerződést. Milyen arányban vehetünk igénybe alvállalkozót a teljesítéshez?
Részlet a válaszból: […]beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárásban lesz nyertes és köt szerződést, az általa igénybe vett alvállalkozók összesített teljesítési aránya nem haladhatja meg az ajánlattevő teljesítési arányát, azaz összességében nem lehet nagyobb, mint 50 százalék. Ez azt jelenti, hogy ha az ajánlattevő egy alvállalkozót vesz igénybe, annak teljesítési aránya nem lehet nagyobb, mint 50 százalék, ha kettőt, akkor kettő összesen nem teljesíthet többet, mint 50 százalék és így tovább.A korlátozó rendelkezés árubeszerzésre nem vonatkozik.E körben hívjuk fel a figyelmet a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdésében foglalt rendelkezésére. E szerint építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3919
4. találat: Alvállalkozói teljesítés arányának értelmezése
Kérdés: A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A kérdésünk az "arány" szó értelmezésével kapcsolatos. Forintban értve, a teljes szerződéses érték 50 százalékát teljesítheti alvállalkozó, azaz egy építési beruházásnál a fővállalkozói haszon és az anyag biztosítása mellett ez teljesíthető akár egy fő saját fizikai állomány nélkül is? A feladat teljesítéséhez szükséges humánerőforrás-szükséglet 50 százalékát a saját humán erőforrás kell, hogy adja? (Feltételezhető, hogy ez volt a jogalkotói szándék.)
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő nem szervez ki alvállalkozók részére.Az alvállalkozó definíciója a Kbt. szerint a következő.Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.Mivel a módosítás bizottsági szakaszban került a normaszövegbe, viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a jogalkotó szándékát illetően. Mivel építési beruházás és szolgáltatásmegrendelés esetében az alvállalkozói továbbszerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3821
5. találat: Alvállalkozói részvétel arányának téves megítélése
Kérdés: Az ajánlat benyújtásakor úgy láttuk, hogy az alvállalkozói közreműködés mértéke nem haladja majd meg a 10 százalékot. Viszont az ajánlattételi határidő lejártát követően nyilvánvalóvá vált, hogy 10 százalékot meghaladó mértékű alvállalkozói közreműködésre lenne szükség a szerződés teljesítéséhez. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítéséért - az alvállalkozótól eltérő módon - egyetemlegesen felelnek.Ugyanakkor az is fontos, hogy az ajánlatok felbontását követően az ajánlaton már nem lehet változtatni, de az ajánlatban megadott gazdasági szereplő minősítésén a Kbt. 67. §-ának (3) bekezdése értelmében lehet módosítani. Így ha az ajánlatban megadott alvállalkozó közreműködésének mértéke meghaladja a 25 százalékot, közös ajánlattevővé lehet átminősíteni anélkül, hogy ezzel az ajánlattevő megsértené az ajánlati kötöttségre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3534
6. találat: Alvállalkozói közreműködés tényleges arányának megállapítása
Kérdés: Hogyan tudjuk megállapítani, hogy az ajánlattevő által megjelölt alvállalkozók ténylegesen az általa megadott százalékban működnek közre, hiszen a közreműködési százalékot nem kell megadnia, csak azt, hogy 10 százalék feletti vagy alatti alvállalkozóról van szó, így viszont nem tudjuk alkalmazni a 25 százalékos szabályt?
Részlet a válaszból: […]százalék feletti mértékű alvállalkozókat, - a közbeszerzésnek azt a részét, amelyben a 10 százalék feletti alvállalkozók működnek közre, továbbá - ezen rész százalékos arányát is. Ezen túlmenően meg kell adnia a közbeszerzés azon részét is, amelyben 10 százalék alatti mértékű alvállalkozó vesz részt, és amennyiben a 10 százalék alatti alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, az alvállalkozót is nevesíteni kell. Fentiek alapján például, ha az ajánlattevő egy 10 százalék feletti alvállalkozót jelöl meg, 10 százalék alattit pedig egyet sem, és megadja, hogy az alvállalkozó a közbeszerzés értékének 30 százalékát fogja teljesíteni, akkor az alvállalkozót a Kbt. 70. §-ának (6) bekezdése értelmében közös ajánlattevőnek kell tekinteni, mert közreműködési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2542