Alvállalkozói minőség járulékos szolgáltatás nyújtása esetén

Kérdés: Alvállalkozónak minősül-e az az építőanyag-eladó, aki nem csupán értékesít a nyertes ajánlattevő számára, hanem járulékos szolgáltatásként ki is szállítja az eladott anyagot az építési beruházás helyszínére?
Részlet a válaszából: […] ...módon. A Közbeszerzési Döntőbizottság egy konkrét jogeset kapcsán (lásd a D.11/26/2019. számú határozatot) azt is megvizsgálta, hogy az alvállalkozói minőség szempontjából miként viszonyul egymáshoz az építőanyag-eladó értékesítésben megnyilvánuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet elhatárolása

Kérdés: Kapacitást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül az a piaci szereplő, amelynek kapacitásaira - a szerződés dinamikus beszerzési rendszer keretében történő odaítélése esetén - az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodni kíván, és amelyet a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni?
Részlet a válaszából: […] Először is, az ajánlatkérő által nevesített piaci szereplő közbeszerzési eljárásban fennálló minőségét szükséges tisztázni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Gyártói tanúsítvány szerepe a közbeszerzésben

Kérdés: Lehet-e gyártói tanúsítvány alkalmassági követelmény? Mindez az adott termékre vonatkozik, nem a gyártóra. Ha pedig lehet alkalmassági követelmény, akkor be kell-e vonnom az eljárásba mint alvállalkozót, vagy kell-e definiálnom erőforrást nyújtó szervezetként a tanúsítvány kiállítóját?
Részlet a válaszából: […] A 310/2011. kormányrendelet taxatíve felsorolja, hogy mi kérhető műszaki, szakmai alkalmasság keretében. Feltételezzük, hogy árubeszerzésről van szó ebben az esetben. Az alkalmassági követelmények között a következő lehetőségek szerepelnek a rendelet 15. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Alvállalkozói kör a Kbt.-ben

Kérdés: Alkalmazható-e a Kbt. 4. §-ának 2. b pontja a következő esetben is? Forgalmiadat-elemzés a feladat, aminek alapja (de nem célja) a forgalomszámlálás. A forgalomszámlálás - értelmezésünk szerint - ebben az esetben alapanyag (alapadat), tehát alkalmazható a fenti paragrafus. Helyesen értelmezzük a törvényt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra vonatkozik, hogy az alvállalkozó definíciójának kivételi körébe belefér-e a forgalmiadat-elemzés. Az alábbi definíció igen általánosan, de kiemel egyes csoportokat, ahol az építési beruházások felülreprezentáltak. Ebbe a körbe tartozik az alapanyag-eladó is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 7.

Alvállalkozó gépjárműbeszerzésnél

Kérdés: Ha a közbeszerzés tárgya gépjármű szállítása, és a gépjárművet az ajánlatkérő vizsgáztatva kéri átadni, akkor a vizsgáztatást végző céget 10 százalék alatti alvállalkozóként meg kell-e jelölnöm az ajánlatomban?
Részlet a válaszából: […]  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalombantartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá agépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatóságieljárások díjáról szóló 91/2004. GKM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Fuvarozó minősítése

Kérdés: A termék szállítását az ajánlattevő részére fuvarozócéggel végeztetjük, erre szerződést kötünk velük. A fuvarozócég minek minősül, alvállalkozásnak, erőforrásnak? Ezt a körülményt az ajánlatban fel kell tüntetni? (A kiírás erre nem tartalmaz rendelkezést.)
Részlet a válaszából: […]  Az alvállalkozó definíciója a jelenleg hatályos Kbt. és a2012-ben hatályba lépő új törvény rendelkezései szerint is azonos, tartalmilaga következő.Alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki aközbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Építőanyag szállítójának státusza

Kérdés: A Kbt. szerint alvállalkozónak számít-e az ajánlattevő azon szállítója, amely a beépítendő építőanyagot szállítja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 4. §-ának 2. pontja értelmében alvállalkozó az aszervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötöttszerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.Ha tehát csak az építőanyag szállítójáról van szó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.