Keresés eredménye

5 találat a megadott alvállalkozói minőség tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Gyártói tanúsítvány szerepe a közbeszerzésben
Kérdés: Lehet-e gyártói tanúsítvány alkalmassági követelmény? Mindez az adott termékre vonatkozik, nem a gyártóra. Ha pedig lehet alkalmassági követelmény, akkor be kell-e vonnom az eljárásba mint alvállalkozót, vagy kell-e definiálnom erőforrást nyújtó szervezetként a tanúsítvány kiállítóját?
Részlet a válaszból: […]biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;- azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;- a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;- elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak;- ha az áru összetett,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3461
2. találat: Alvállalkozói kör a Kbt.-ben
Kérdés: Alkalmazható-e a Kbt. 4. §-ának 2. b pontja a következő esetben is? Forgalmiadat-elemzés a feladat, aminek alapja (de nem célja) a forgalomszámlálás. A forgalomszámlálás - értelmezésünk szerint - ebben az esetben alapanyag (alapadat), tehát alkalmazható a fenti paragrafus. Helyesen értelmezzük a törvényt?
Részlet a válaszból: […]párhuzam a forgalmiadat-elemzés és fenti tevékenység között.A Kbt. 4. § 2. pont a)-c) alpontok szerint alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3403
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Alvállalkozó gépjárműbeszerzésnél
Kérdés: Ha a közbeszerzés tárgya gépjármű szállítása, és a gépjárművet az ajánlatkérő vizsgáztatva kéri átadni, akkor a vizsgáztatást végző céget 10 százalék alatti alvállalkozóként meg kell-e jelölnöm az ajánlatomban?
Részlet a válaszból: […]végeznek. Mivel a közhatalmi tevékenység az áfatörvény 7. §-ának (1) bekezdése alapján az áfatörvény alkalmazása szempontjából nem gazdasági tevékenység, így 2010. január 1-jétől a vizsgálóállomások az őket megillető díjtételt áfakörön kívül bizonylatolják az ügyfelek felé. A Kbt. jelenleg hatályos szabálya értelmében az alvállalkozó definíciója az alábbi. Alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve - az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2811
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Fuvarozó minősítése
Kérdés: A termék szállítását az ajánlattevő részére fuvarozócéggel végeztetjük, erre szerződést kötünk velük. A fuvarozócég minek minősül, alvállalkozásnak, erőforrásnak? Ezt a körülményt az ajánlatban fel kell tüntetni? (A kiírás erre nem tartalmaz rendelkezést.)
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Fentiek alapján tehát a késztermék szállítója alvállalkozónak minősül, mivel nem alkatrészt, alapanyagot vagy építőanyagot szállít.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2781
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Építőanyag szállítójának státusza
Kérdés: A Kbt. szerint alvállalkozónak számít-e az ajánlattevő azon szállítója, amely a beépítendő építőanyagot szállítja?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2422
Kapcsolódó tárgyszavak: ,