Sub-alvállalkozó bevonásának korlátja

Kérdés: Miért kell arról nyilatkoznunk, hogy az alvállalkozónk milyen mértékben szervezi ki a munkáját további alvállalkozónak? Ez mennyiben releváns információ az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy építési beruházás esetében okozott ez problémát az ajánlattevőnek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Alvállalkozói teljesítés aránya építési beruházásnál

Kérdés: Építőipari cég vagyunk, kisszámú alkalmazottal. Indulnánk egy tenderen, de az alkalmazottainkkal nem tudjuk teljesíteni a szerződést. Milyen arányban vehetünk igénybe alvállalkozót a teljesítéshez?
Részlet a válaszából: […] Az alvállalkozói teljesítés arányát a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint.A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Alvállalkozói teljesítés arányának értelmezése

Kérdés: A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A kérdésünk az "arány" szó értelmezésével kapcsolatos. Forintban értve, a teljes szerződéses érték 50 százalékát teljesítheti alvállalkozó, azaz egy építési beruházásnál a fővállalkozói haszon és az anyag biztosítása mellett ez teljesíthető akár egy fő saját fizikai állomány nélkül is? A feladat teljesítéséhez szükséges humánerőforrás-szükséglet 50 százalékát a saját humán erőforrás kell, hogy adja? (Feltételezhető, hogy ez volt a jogalkotói szándék.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz.A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 13.

Alvállalkozói teljesítés mértékének csökkenése

Kérdés: Amennyiben a nyertes ajánlatban az szerepel, hogy egy alvállalkozó 16 százalékos mértékben kerül bevonásra a teljesítés során, azonban a tényleges teljesítés során csak 10 százalékban, jár-e valamilyen következménnyel-szankcióval a nyertes ajánlattevőre (azaz ilyenkor már a vállalkozóra) nézve?
Részlet a válaszából: […] Az alvállalkozói bevonást ilyen módon a Kbt. nem szankcionálja. A nem nevesített alvállalkozó 10 százalékot meghaladó mértékű bevonása, vagy a nevesített alvállalkozó 25 százalékot meghaladó mértékű bevonása esetében tér el ajánlatától az ajánlattevő és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

"Alvállalkozói arány" meghatározása

Kérdés: A fővállalkozó sok esetben biztosítja az építőanyagot, ezért az alvállalkozóval csak a munkára (díjra) köt szerződést. Ekkor hogyan számítandó az alvállalkozói százalék?
Részlet a válaszából: […] ...irányadó a teljesítésért felszámított díj ebben azesetben. Az alvállalkozói teljesítés értékét tekintve számít az összes, nemárubeszerzésre fordított kiadás, amely egyfajta tisztított alvállalkozóirészvétel kiszámításának tekinthető. Figyelemmel arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.