Alkalmasság igazolása az új Kbt. szerint

Kérdés: Valóban nincs már lehetőség, mint esetünkben saját anyacégünktől bekérni – mint erőforrást nyújtó szervezettől – a közjegyző előtti nyilatkozatot a kizáró okokról, aláírási címpéldányokat, banki nyilatkozatot az összes számlavezető bankjuktól, mérlegeredményt és forgalmi adatokat két évről, nyilatkozatot arról, hogy "a szerződés időtartama alatt rendelkezésükre fognak állni a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások?" Mindezt az alapján tettük, hogy az ajánlatkérő elő­írta: "Igénybe vett erőforrás esetén a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti igazolás"-t kér.
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságigazolásában is segített az anyacég, valóban, az ajánlatkérőnek nem volt máslehetősége, hiszen a Kbt. egyértelmű, és 2011. december 31-éig azonosadminisztrációval járt az erőforrást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Ellentmondásos gyakorlat újonnan alakult cég alkalmassága vonatkozásában

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 101. számban, a 2076. számú dokumentumban az újonnan alakult céggel kapcsolatosan megfogalmazottakkal kapcsolatban ellentmondás van. Közelmúltban – 2009. 05. 31-e előtt – indított közbeszerzési eljárásban alkalmassági feltétel volt, hogy az elmúlt két évben (2006. és 2007. években) az ajánlattevő mérlege/eredménye nem lehet negatív. Az ajánlattevőt hiánypótlásra szólították fel, hogy csatolja a 2006. és 2007. évi mérlegeit az alkalmasság ellenőrzése érdekében. Az ajánlattevő nyilatkozott, hogy a csatolt cégkivonat tanúsítása szerint is a cég a 2008. évben alakult, és az adott időszakra a későbbi alakulásra tekintettel nem rendelkezik mérleggel. Az ajánlattevőt a hiánypótlásra benyújtott nyilatkozat ellenére kizárták – Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pont, mert "hiánypótlás ellenére" sem csatolta be a hivatkozott és kért mérlegeit. A kizárás miatt döntőbizottsági eljárás indult, mivel a negatív mérleg/eredmény alkalmatlansági feltétel az újonnan alakult céggel szemben nem állapítható meg. A döntőbizottsági eljárás alapján meghozott határozat az eljárást lezáró eredményhirdetés ezen pontját nem semmisítette meg. Azaz a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásának elmaradásával kapcsolatban a KD-nek nem az volt a "gyakorlata", hogy nem tekinthető érvénytelenségi oknak, amennyiben az ajánlattevő később alakult, és ezért nem képes teljesíteni a feltételt. Ebben az esetben, az ajánlattevő milyen eljárást kezdeményezhet (mit tehet) a levélben megfogalmazott döntőbizottsági "gyakorlat" alkalmazása érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...esetben járható út, amennyiben az ajánlattevő meghatározóbefolyása alatt álló cég mérlegét tudja "kölcsönvenni", vagy például sajátanyacégének mérlegét tudja "felhasználni" a sikeres eljárás érdekében a Kbt.erőforrás-szervezetre vonatkozó megkötése miatt. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Anyacég referenciájának elfogadása

Kérdés: Külföldi cég magyar fióktelepe lehet ajánlattevő a közbeszerzési törvény szerint. Ilyen esetben az anyacég referenciáit vagy egyik alkalmassági tényezőit a fióktelep szerepeltetheti-e ajánlatában, vagy csak abban az esetben tehet úgy, ha a külföldi anyacég "közös ajánlattevő"-ként vagy 10 százalék feletti alvállalkozóként nevesítve szerepel az ajánlatban?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 4. §-ának 1.pontja értelmében a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeajánlattevőnek minősül.Az anyacég referenciája azonban csak korlátozásokkalfogadható el a fióktelep referenciájaként, a következők szerint: ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 11.

Uniós anyavállalat mint referenciaszolgáltató

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek között meghatározott számú és értékű referenciát vár el, és az új alapítású cég ajánlattevő a kiírás feltételeit ezért nem tudja teljesíteni, alkalmatlannak minősíthető-e, ha referenciaként az Európai Unió valamely tagállamában honos anyavállalata referenciájával teljesíti az alkalmassági feltételeket?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 60-62. §-ai alapján az alkalmassági feltételeket azajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladóanigénybe venni kívánt alvállalkozójának kell teljesíteni. Az igazolásokat,nyilatkozatokat mind az ajánlattevőnek, mind pedig az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 7.

Anyacég referenciájának felhasználása

Kérdés: A 100 százalékban külföldi tulajdonú ajánlattevő becsatolhatja-e ajánlatába az anyacég referenciáját? Elfogadható-e ez az igazolási mód?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlati felhívásban közös ajánlattételesetében elegendő az egyik ajánlattevőnek a kért referenciával rendelkezni, ésaz anyacég lehet közös ajánlattevő, vagy akár alvállalkozó (amennyiben ezt azajánlati felhívás megengedi, nevezetesen, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.