Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott árajánlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részletesárajánlat-meghatározás értelmezése hiánypótlásnál

Kérdés: A hiánypótlás szabályainál a 71. § (8) bekezdésének b) pontjában, a zárójelben lévő "részletes­árajánlat"-meghatározás mit takar? Értelmezhető árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre is?
Részlet a válaszból: […]ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.A fenti - 71. § (8) - bekezdés kifejezetten arra utal, hogy olyan szerződés esetében, mely egy összesített árat tartalmaz, a részletes árakat tartalmazó melléklet valamely tétele és egységára is pótolható. A hivatkozott rendelkezésben szereplő átalánydíj a hazai jogértelmezésben jellemzően a vállalkozói díj egyösszegű formájának tekinthető. A b) pont azonban nem tesz különbséget az egyes beszerzési tárgyak között, azaz valójában a részletes árajánlat nemcsak építési beruházás (például jellemzően kivitelezési szerződés) esetében értendő, hanem vállalkozási szerződés keretében szolgáltatásmegrendelés vonatkozásában is. A hazai gyakorlat azonban ezen túlterjeszkedett, és árubeszerzés esetében a részletes árajánlatba sorolta gyakran a rabatt mértékét is annak érdekében, hogy a korábbiakban hatályban lévő üzletititok-szabály alapján azt az árazott költségvetés részeként üzleti titokká lehessen nyilvánítani. Jelenleg, az új Kbt. szerint az árazott költségvetés nem minősül automatikusan üzleti titoknak. A Kbt. 78. § (8) bekezdésének b) pontja alapján továbbá a részletes árajánlat kifejezés egyértelműen az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3790

2. találat: Ajánlati ár indokolatlanul alacsonynak minősítése

Kérdés: Az ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlati árunk indokolatlanul alacsony, ezért felvilágosítást kért. A beszerzés tárgyához kapcsolódó iparágban véleményünk szerint az általunk megadott ár teljesen reális. Milyen szempontok alapján dönt úgy az ajánlatkérő, hogy egy megadott ár indokolatlanul alacsony?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül;- az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől - Kbt. 69. §-ának (1) és (2) bekezdése.A saját tapasztalat, piacfelmérés és egyéb, a becsült érték felméréséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3636

3. találat: Objektív alapú indokolás értelmezése állami támogatás esetén

Kérdés: Állami támogatást kaptunk a beszerzés tárgyához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásához, ezért tudtunk kedvezőbb árakat adni, mint a többi ajánlattevő. Az ajánlatkérő indokolásunkat nem fogadta el, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. Jogszerű volt az eljárása? Ilyen esetben mi az ajánlatkérő eljárásrendje?
Részlet a válaszból: […]beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy- az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik - a)-f) pontok.Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak, és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben, vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irány­adó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról az (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot.A rendelkezések szerint tehát az ajánlatkérőnek olyan objektív alapú indokolást kell bekérnie az ajánlattevőtől, amellyel az ajánlattevő az ajánlati ár megalapozottságát indokolja. E körben árkalkulációt, a gazdaságosságot bemutató tényeket, adatokat, a gyártási folyamat által kimutatható költségelőnyt, vagy például a műszaki megoldás előnyösségét is bemutathatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3635
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Végleges árajánlat benyújtása tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Tárgyalásos eljárásban van-e arra lehetősége az ajánlattevőnek, hogy írásos végleges ajánlatot nyújtson be annak ellenére, hogy az ajánlatkérő ezt nem kérte és nem tette lehetővé? Az ajánlatkérőnek el kell-e ezt fogadnia, különösen akkor, ha négy ajánlattevővel külön-külön folytatja le a tárgyalásokat?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia.A (8) bekezdés szerint, ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyeket az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelnek.A rendelkezések értelmében az a véleményünk, hogy az ajánlatkérőnek jogában áll eldönteni, hogyan kíván tárgyalni, a tárgyalások lezárásaként kéri-e végleges ajánlat írásbeli benyújtását. Ezt a tárgyaláson részt vevő ajánlattevő javasolhatja az ajánlatkérőnek, de nem jogosult ebben a kérdésben dönteni. Erre tekintettel, amennyiben az ajánlatkérő az utolsó tárgyaláson kéri szóban az ajánlatok megtételét, amelyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3341
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Árajánlat kidolgozásának szempontjai

Kérdés: Van-e iránymutatás arra nézve, hogy milyen módon kell az árajánlatot kalkulálni, milyen gazdasági szempontokat kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőnek úgy kell elkészítenie, hogy az tükrözze a ráfordításokat, a piaci viszonyokat, és tartalmazzon bizonyos mértékű nyereséget is az ajánlattevő számára. Előfordulhat, hogy az ajánlatkérő meghatározza az árajánlat kimunkálásának módszerét
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 322
Kapcsolódó tárgyszavak: