Részletesárajánlat-meghatározás értelmezése hiánypótlásnál

Kérdés: A hiánypótlás szabályainál a 71. § (8) bekezdésének b) pontjában, a zárójelben lévő "részletes­árajánlat"-meghatározás mit takar? Értelmezhető árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre is?
Részlet a válaszából: […] ...részletes árajánlatról a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik.A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 17.

Objektív alapú indokolás értelmezése állami támogatás esetén

Kérdés: Állami támogatást kaptunk a beszerzés tárgyához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásához, ezért tudtunk kedvezőbb árakat adni, mint a többi ajánlattevő. Az ajánlatkérő indokolásunkat nem fogadta el, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. Jogszerű volt az eljárása? Ilyen esetben mi az ajánlatkérő eljárásrendje?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 69. §-ának (3)-(8) bekezdései igazítanak el a felvetett kérdésben az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Ajánlati ár indokolatlanul alacsonynak minősítése

Kérdés: Az ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlati árunk indokolatlanul alacsony, ezért felvilágosítást kért. A beszerzés tárgyához kapcsolódó iparágban véleményünk szerint az általunk megadott ár teljesen reális. Milyen szempontok alapján dönt úgy az ajánlatkérő, hogy egy megadott ár indokolatlanul alacsony?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő kötelezettsége az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokolás kérése - ha az a becsült értéktől több mint 20 százalékkkal alacsonyabb -, emiatt az ajánlatkérő egyedi mérlegelését nagymértékben befolyásolja ez a kötelezettség. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Végleges árajánlat benyújtása tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Tárgyalásos eljárásban van-e arra lehetősége az ajánlattevőnek, hogy írásos végleges ajánlatot nyújtson be annak ellenére, hogy az ajánlatkérő ezt nem kérte és nem tette lehetővé? Az ajánlatkérőnek el kell-e ezt fogadnia, különösen akkor, ha négy ajánlattevővel külön-külön folytatja le a tárgyalásokat?
Részlet a válaszából: […] A tárgyalásos eljárásra vonatkozó rendelkezések között a Kbt. 92. §-ának (7) bekezdése tartalmaz iránymutatást a kérdés szerinti esetre.A rendelkezés értelmében az ajánlatkérőnek - amennyiben az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Árajánlat kidolgozásának szempontjai

Kérdés: Van-e iránymutatás arra nézve, hogy milyen módon kell az árajánlatot kalkulálni, milyen gazdasági szempontokat kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...árajánlat kalkulálásának módjára külön, általánosan alkalmazható iránymutatás nincs. Árajánlatát tehát valamennyi ajánlattevőnek úgy kell elkészítenie, hogy az tükrözze a ráfordításokat, a piaci viszonyokat, és tartalmazzon bizonyos mértékű nyereséget is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.