Árbevétel meghatározása in-house szerződéseknél

Kérdés: Az in-house vizsgálata kapcsán a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerint a kontrollált jogi személy éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérőtől kell, hogy származzon. A kérdés az, hogy tárgyévi vagy előző évi lezárt árbevételre vonatkozik a meghatározás, mivel a jogi személy csak most alakul, amely ajánlatkérővé is fog válni, méghozzá közjogi szervezetté?
Részlet a válaszából: […] Az érintett kizáró ok az alábbiak szerint szól, melynek értelmében az ajánlatkérő és az in-house szerződő fél között fenn kell állnia annak a feltételnek, mely szerint az ajánlatkérőtől az in-house cég bevétele legalább 80%-ának kell származnia. Erre utal a kérdés.A Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.