Árbevétel meghatározása in-house szerződéseknél

Kérdés: Az in-house vizsgálata kapcsán a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerint a kontrollált jogi személy éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérőtől kell, hogy származzon. A kérdés az, hogy tárgyévi vagy előző évi lezárt árbevételre vonatkozik a meghatározás, mivel a jogi személy csak most alakul, amely ajánlatkérővé is fog válni, méghozzá közjogi szervezetté?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] ...meg az eljárásban, akkor is egyértelművé kell tenni, hogy több rész esetében nem lehet átfedés, ha ezt az ajánlatkérő így gondolja. Az árbevétel esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Együttes kérelem árbevételre a hirdetményben

Kérdés: Kérhető-e együttesen egy hirdetményben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel és az éves árbevétel?
Részlet a válaszából: […] ...A kérdéssel kapcsolatban egy értelmező jogorvoslati döntésünk van, melyre érdemes figyelemmel lenni, hiszen a döntés a kétféle árbevételi forma együttes alkalmazásának az indokát is megadja az alábbiak szerint:"Az ajánlatkérő alkalmassági feltételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Árbevétel meghatározása év közbeni kiírásnál

Kérdés: Ha év közben írják ki az eljárást, akkor milyen árbevétel szükséges a beszerzés tárgyából? Lehet az adott évi árbevétel is, például becsült értékkel?
Részlet a válaszából: […] ...árbevétel esetében lezárt üzleti évet vizsgálhat csak az ajánlatkérő, azaz nincs lehetőség arra, hogy egy adott pénzügyi év becslése alapján kerüljön az árbevétel elszámolásra, még abban az esetben sem, ha a közbeszerzés szerinti árbevételről van szó.A 321/2015...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Teljes árbevétel meghatározása a közbeszerzésben

Kérdés: Mit értünk "teljes árbevétel" alatt? Az eredménykimutatásban szereplő "Értékesítés nettó árbevételét", vagy valamennyi, az eredménykimutatásban szereplő bevételt (értékesítés nettó árbevétele, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek)? A számviteli törvényben nem szerepel ez a fogalom. Melyik jogszabályban találjuk a "teljes árbevétel" definícióját?
Részlet a válaszából: […] ...teljes árbevétel a Kbt.-ben két helyen szerepel, a törvény 12. §-ában és a 65. §-ban:A közbeszerzési törvény 12. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltató ajánlatkérővel az (1) bekezdés a) pontja szerinti viszonyban álló több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.
Kapcsolódó címkék:  

Informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó árbevétel meghatározása

Kérdés: Igen gyakori gazdasági alkalmassági követelmény az, hogy a pályázónak nagy összegű árbevétellel kell rendelkeznie "informatikai rendszer bevezetése" tárgyú korábbi projektekből. Arra vonatkozóan azonban nem áll rendelkezésre konkrét definíció vagy a gyakorlatból leszűrhető megbízható tapasztalat, hogy milyen tevékenységekből származó árbevétel minősül informatikai rendszer bevezetéséből eredőnek. Idetartoznak-e például a következő szolgáltatásokból származó bevételek: IPVPN-, LAN-, IP-alapú alközpont, WiFi-hálózatok kialakítása, tűzfal, call center, illetve a bevezetéshez szorosan kapcsolódó havidíjas szolgáltatások is megfelelőek lehetnek-e? Kérdésünk tehát arra irányulna, hogy szíveskedjenek részünkre egy olyan definíciót, állásfoglalást adni, amelyre támaszkodva védhető módon tudunk nyilatkozni az informatikai rendszer bevezetése tárgyú árbevétel vonatkozásában.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésre az adott eljárás tárgya ismeretében van lehetőségolyan választ adni, ami valóban segít az ajánlattételben. Példaként kétterületet, a bírósági végrehajtás és a hitelintézetek tevékenységéhez kötődőinformatikai rendszer definíciót hozzuk fel. Az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.
Kapcsolódó címkék:  

Nem forintban rendelkezésre álló árbevételi adatok "árfolyama"

Kérdés: Az ajánlatkérő adatokat kért a beszerzés évét megelőző 3 év árbevételéről. Az adatok nem forintban állnak rendelkezésünkre. Milyen árfolyamon kell átszámolnunk forintra az árbevételt? A kiírás erre nem tartalmaz utalást. Van erre az esetre speciális szabály?
Részlet a válaszából: […]  Ebben az esetben érdemes kiegészítő tájékoztatást kérni, éspontosítani az ellenszolgáltatás megjelölésének részleteit. Amennyiben azajánlatkérő nem foglalkozik árfolyamkérdésekkel, úgy az ajánlatkérő kockázata,hogy milyen áron árazza be termékét, és melyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.
Kapcsolódó címke:

Árbevétel évének figyelembevétele részvételi jog fenntartásánál

Kérdés: A Kbt. 253. §-ának (1) bekezdése szerint az 1 milliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára az ajánlatkérő fenntarthatja az eljárásban való részvétel jogát. Kérdésem: melyik évet kell figyelembe venni az árbevétel tekintetében? Az ajánlatkérő fenntarthatja a jogát arra, hogy bármelyik évet vizsgálja? (Például 2006-2007. években kevéssel meghaladta az árbevétel az 1 milliárd forintot, a 2008. évi lényegesen alatta volt, így előre nem tudom megítélni, hogy tehetek-e ajánlatot, megvásárolhatom-e a dokumentációt stb.)
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő az e fejezet szerinti közbeszerzésieljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az éves nettó egymilliárd forintárbevételt el nem érő ajánlattevők számára;- az előző bekezdés építési beruházás és építési koncesszióesetében csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.
Kapcsolódó címkék: