Lezárt üzleti év hiányában pénzügyi alkalmasság igazolása

Kérdés: Mint friss cég, az eljárás megindításának pillanatában nincs lezárt mérlegünk. Megakadályozza-e mindez az eljáráson történő indulásunkat?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő írt elő pénzügyi alkalmassági követelményt, méghozzá éves árbevétel formájában. Amennyiben nincs még lezárt üzleti éve az ajánlattevőnek, ez is kezelhető a közbeszerzési eljárásokban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

In-house szerződés módosítása

Kérdés: Egy in-house módon megkötött építési szerződésre vonatkozik-e a Kbt. 141. §-a, és/vagy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet?
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra vonatkozik, hogy az in-house szerződésekre, amelyek kivételi körként kerültek be a Kbt.-be, alkalmazandók-e a szerződésmódosításra irányuló szabályok, figyelemmel arra, hogy valójában a szerződés létrehozatalát a Kbt. szabályozza.Az alábbiakban a Kbt. in-house...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben referencia vagy szakember tapasztalatára vonatkozó előírás alapján az ajánlatkérő nem tiltja ezt a felhívásban, az azt jelenti, hogy lehet átfedés főszabályként az egyes előírások között. Ha például gépek rendelkezésre állása a kérdés vagy bármi más, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Együttes megfelelés az árbevételi feltételnek

Kérdés: Megfelelhet-e úgy az ajánlattevő az árbevételi feltételnek, hogy a kapacitást biztosító szervezet árbevétele és az ajánlattevő árbevétele együttesen teszi ki az igényelt mértéket, amit az ajánlatkérő kér?
Részlet a válaszából: […] Igen, véleményünk szerint nem tiltja a Kbt., hogy az árbevétel vagy a beszerzés tárgya szerinti árbevétel több gazdasági szereplő árbevételéből adódjon össze. Létezik ugyanakkor olyan pénzügyi, gazdasági alkalmassági szempont, mint például a mérleg szerinti eredmény,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Megfelelés árbevételi követelménynek, alvállalkozó bevonása részajánlattételnél

Kérdés: Az ajánlatkérő minden egyes részre előírt egy beszerzés tárgya szerinti árbevételt. Mi több részben is szeretnénk indulni, ellenben, ha több részben indulnánk, az árbevételünk már nem lenne elegendő.
–Össze kell-e adni az egyes részek árbevételi követelményét?
–Erre tudunk-e bevonni alvállalkozót, ha nincs meg a megfelelő mennyiség?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet kifejezetten lehetővé teszi, hogy amennyiben több részben indul az ajánlattevő, akkor milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Alkalmassági szempont előírása

Kérdés: A felhívásban az ajánlatkérő csak az egyik árbevételi követelményt, azaz a teljes árbevételi követelményt írja elő, miközben igazolásnál mindkettőt, azaz a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt és a teljes árbevételt is kéri. Mi ilyenkor a teendő? Ebben az esetben mi az erősebb, az előírás vagy az igazolás a hirdetményben?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek egyértelműen el kell döntenie, hogy mit kíván vizsgálni, a teljes árbevételt, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt vagy mindkettőt, melyre a 321/2015. kormányrendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában az alábbiak szerint ad lehetőséget:Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Érvénytelenség elvárt árbevétel hiánya miatt

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot akkor, ha ajánlattevő éves árbevétele az ajánlattétel évét megelőző 3 év mindegyikében sem ér el egy bizonyos összeget? (Az összeg meglehetősen magas.)
Részlet a válaszából: […] Feltehetően az adott eljárás során az ajánlatkérő apénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumai között az ajánlattevő évesárbevételi követelményét az elmúlt három év viszonylatában igen magasanértékelte. A Kbt. értelmében az alkalmassági kritérium mértékét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.