Árlejtés lefolytatása egy ajánlattevővel

Kérdés: Lefolytathatom-e az árlejtést, ha csak egy ajánlattevőm van? Nem akarok eredménytelen eljárást, de bízom abban, hogy az egyetlen ajánlattevőm az árlejtés során alacsonyabb árat fog ajánlani. Ellenkező esetben meghaladjuk a fedezetet. Szükségszerű-e az eredménytelenség megállapítása, amikor észszerű lenne lefolytatni az árlejtést ebben az esetben is?
Részlet a válaszából: […] ...van olyan beszerzési helyzet, amikor az ajánlatkérő számára az a lehetőség áll fenn, hogy az egy darab ajánlattevő érvényes ajánlatát árlejtés keretében csökkenthesse. Erre természetesen az ajánlattevő nem kötelezhető, hiszen eleve tisztában van azzal, hogy egyedül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Ajánlati biztosíték érvényesítése árlejtésnél

Kérdés: Hogyan tudok ajánlati biztosítékot érvényesíteni árlejtés esetében?
Részlet a válaszából: […] ...határidő lejártával áll be, úgy a biztosíték benyújtása meg kell, hogy előzze ezt. Félreértést az okozhat, hogy az elektronikus árlejtés valójában nem az ajánlattételi szakaszban valósul meg, hanem azt követően, a bírálati szakaszban, miután az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Kbt. 81. § (5) bekezdésének és az elektronikus árlejtés szabályainak együttes alkalmazása

Kérdés: Milyen módon lehetséges a Kbt. 81. § (5) bekezdésének és az elektronikus árlejtés szabályainak együttes alkalmazása?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő a Kbt. 81. §-ának (5) bekezdését kívánja alkalmazni úgy, hogy a hirdetményben árlejtés lefolytatását is lehetővé tette, akkor a két megoldás alkalmazása nem lesz összhangban. Ennek oka, hogy a törvény 81. §-ának (5) bekezdésében csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Eljárás az árlejtés üzemzavara esetén

Kérdés: Hogyan kell szabályozni az árlejtés üzemzavarát? Ott is érvényesek az EKR általános üzemzavarszabályai?
Részlet a válaszából: […] ...elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet valóban foglalkozik kifejezetten az árlejtést érintő üzemzavarral. A kormányrendelet 33. §-a értelmében az EKR árlejtést érintő üzemzavara esetében az árlejtést eredménytelennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Árverseny árlejtéskor

Kérdés: Árlejtés esetén minden esetben versenyeztetni kell az árat? Lehetséges-e, hogy több igen-nem válasz alapján versenyeztetünk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. árlejtéssel kapcsolatos főszabálya tér ki erre a kérdésre, a válasz nem az EKR kormányrendelet árlejtésszabályai között keresendő.Az ár versenyeztetése ma már nem kötelező. Amennyiben csak áralapú a verseny, úgy természetesen az ár alapján történik az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.