Ártáblázat közzététele

Kérdés: A nyertes ajánlattevő üzleti titoknak minősítette az ajánlatában a szakmai ajánlat részeként benyújtott ártáblázatot. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő, ha a szerződés közzététele során az ártáblázatot nem teszi közzé a honlapján?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő ezt a részt/elemet üzleti titoknak minősítse.Jelen esetben tehát, ha a szakmai ajánlat részeként kérte az ajánlatkérő az ártáblázat benyújtását, a szakmai ajánlat egésze nem nyilvánítható üzleti titoknak, de a szakmai ajánlatnak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 12.

Nulla érték az ártáblázatban átalánydíjas szerződés esetében

Kérdés: A kérdéses beszerzés tárgya szolgáltatás- megrendelés, átalányáras elszámolás alapján kerül sor fizetésre. A felolvasólapon a mindösszesen ár szerepel, amelynek alátámasztására kellett az ajánlattevőnek benyújtania egy tízsoros árrészletező táblázatot. Az ajánlattevő az árrészletező táblázatban egy lényeges tételsort egyáltalán nem árazott be, de beírt egy nullát, mivel eredetileg a sor üres volt. Érvénytelen, hiánypótoltatható, indokolás kérhető?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben véleményünk szerint helye van a Kbt. 71. § (8) bekezdés alkalmazásának, tehát a hiánypótlás kezdeményezésének. Ezt akár felvilágosításkérés keretében is megteheti az ajánlatkérő, hiszen az ajánlattevő válaszában azonos jogalappal módosíthatja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Műszaki leírásban előírt összetevők vagy a funkcionális megfelelőség vizsgálata

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzés tárgyában folytat le közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázat tartalmazza a részletes termékfelsorolást és a termékekhez tartozó műszaki követelményeket. Konkrét márka nem került megjelölésre az egyes termékek kapcsán. Az ajánlatkérő kizárólag a felhívásban hivatkozott a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: "azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad". Kizárólag olyan termék ajánlható meg/fogadható el, amely az ajánlatkérő által felsorolt összetevőket tartalmazza? Az egyenértékűség vizsgálatát kizárólag az összetevők határozzák meg, vagy elegendő a funkcionális megfelelőség a termékek kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2) bekezdése a) pontja szerint határozta meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Aránytalanul alacsony ár indokai

Kérdés: Aránytalanul alacsony ár esetében mit kell indokolni? A részletes ártáblázatot, opciót, vagy csak az árat?
Részlet a válaszából: […] ...értékelésre kerülő eleme vonatkozásában szükséges az aránytalanul alacsony ár vizsgálata. Így nem csupán a végleges ár, hanem az ártáblázat (részletes árajánlat, árkalkuláció, árazott költségvetés stb.) vizsgálata is szükséges.A fentiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Ajánlat módosíthatósága

Kérdés: Árindokolás esetében módosulhat-e az ajánlat? Vagy ez csak lehetőség, nem szükségszerű? (A kérdés egy OMSZ-eljárás döntéséhez kötődik, de nem csak az adott esetre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] ...és bérköltségeket sem a felhívásban, sem pedig a dokumentációban nem kérte megjeleníteni. Az általa rendelkezésre bocsátott ártáblázat megfelelő kitöltésével kellett az ajánlatot összeállítaniuk az ajánlattevőknek.A jogorvoslati fórum szerint téves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Ellentmondás az ajánlati felhívás és a dokumentáció között

Kérdés: Ha az ajánlati felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, akkor az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók? Ha igen, akkor melyik törvényhely támasztja ezt alá?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.A kérdést nem lehet automatikusan a Kbt. alapján kezelni és a dokumentáció tartalmát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Eljárás oldalszámok eltérése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő az ártáblázatban és a leírásban eltérő oldalszámokat adott meg. Melyik az irányadó?
Részlet a válaszából: […] Miután a dokumentációban ellentmondás van, az egyértelműajánlattétel érdekében javasolt az ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatástkérni. Amennyiben erre már nincs lehetőség, javasoljuk a felolvasólaponszereplő adatok alapulvételét. Egyébiránt, amennyiben nem dönthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.