Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása

Kérdés: A tavalyi évben közbeszerzési szerződést kötöttünk egy összetett - 3 egységből álló - feldolgozási rendszer 2 egységének beszerzésére. Mindegyik egység önállóan is működőképes, de a leghatékonyabb működést a teljes rendszer biztosítja. Az idén maradt annyi beruházási forrásunk, hogy a 3. csomagolási egységet is meg tudnánk vásárolni, amelynek értéke 68 millió Ft. Lehet-e közvetlenül szerződni a korábbi szerződő partnerrel?
Részlet a válaszából: […] ...- teljesülnek az alábbiak szerint:"Kbt. 98. § (4) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha...b) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szerződéskötési időszak hosszabbítása

Kérdés: Hosszabbítható-e a szerződéskötési időszak, ha a Kbt. ezt nem rendezi?
Részlet a válaszából: […]

Árubeszerzés és szolgáltatás beszerzése esetében 30, építési beruházás esetében 60 nap áll rendelkezésre a szerződés megkötésére az összegezés közzétételétől számítva. Ezt az időszakot nem lehet hosszabbítani.

(Kéziratzárás: 2023. 10. 31.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Szakember tapasztalatának igazolása

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények/értékelési szempontok vonatkozásában szakértőkre vonatkozó követelményeket ír elő, a szakértő, önéletrajzában, az egyes követelményeket igazolandó projektek esetében köteles-e feltüntetni a megrendelő/munkáltató személyét, akinek/ahol végezte a feltüntetett feladatokat? Mi a jogos ajánlatkérői elvárás ebben a kérdésben, illetve helyesen jár-e el az ajánlattevő abban az esetben, ha a bemutatni kívánt szakértőt titoktartás köti, ha nem nevezi meg a megrendelőt/munkáltatót?
Részlet a válaszából: […] ...és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása árubeszerzés/szolgáltatás beszerzése/építési beruházás beszerzése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Többváltozatú ajánlattétel

Kérdés: Véleményük szerint többváltozatú ajánlattételnek minősül, ha egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott szakmai ajánlatban az ajánlattevő olyan gyártói cikkszámot jelölt meg, amely nem az általa megnevezett termék cikkszáma?
Részlet a válaszából: […] ...alapján kell mérlegelnie, hogy az ajánlattal szemben milyen kifogások merülhetnek fel, és milyen eljárási cselekmények alkalmazhatóak.Árubeszerzés esetén az ajánlatkérők rendszerint többféle dokumentumot kérnek becsatolni: különféle táblázatokat árakról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Eljárás visszavonása

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzési szerződésre (munka- és védőruha) irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított még az év elején. Eddig kétszer módosította az ajánlattételi határidőt, a módosító hirdetményekben mindig megadta a módosítás indokát. Szeptember elején, 5 nappal az ajánlattételi határidő előtt, újabb hirdetményt tett közzé, amelyben visszavonta az eljárást, melyet mi az ajánlattétel napján észleltünk, amikor már teljesen kész volt az ajánlatunk. Az ajánlatkészítésnek van költsége, ennek megtérítését milyen módon lehet kérni az ajánlatkérőtől?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 53. §-a rendelkezik az eljárás visszavonásáról az alábbiak szerint."53. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.(2) Ha az eljárást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Előzetes vitarendezés és az ajánlattételi határidő

Kérdés: Egy árubeszerzésre irányuló nyílt eljárásban szerettünk volna ajánlatot tenni, de szerintünk a műszaki leírás versenykorlátozó rendelkezéseket tartalmaz. A kiegészítőtájékoztatás-kérésünkre az ajánlatkérő nem adott pozitív választ. Ha előzetes vitarendezési kérelmet nyújtunk be a kiegészítő tájékoztatás alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt pár nappal, akkor az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, hogy legyen idő az ajánlatunk elkészítésére?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 80. §-a tartalmazza az előzetes vitarendezés szabályait. Az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásának eltérő következménye van a közbeszerzési eljárás ajánlattételi (és részvételi) szakaszában, illetve a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Alvállalkozó bevonásának jóváhagyása

Kérdés: Az ajánlatkérő az alvállalkozó bevonását saját jóváhagyásához köti a szerződéstervezetben. Ez nem ellentétes az alvállalkozók bevonásának szabadságával?
Részlet a válaszából: […] ...Ez a korlátozási lehetőség arra vonatkozik, amikor az ajánlatkérő elő­írja, hogy építési beruházás, szolgáltatás esetén, illetve árubeszerzéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Építési beruházás vs. árubeszerzés

Kérdés: Az ajánlatkérő egy épületrészt kíván klimatizálni. A klímák beszerzése és telepítése árubeszerzésnek/szolgáltatásmegrendelésnek vagy építési beruházásnak minősül? A klímák értéke meghaladja a beszerelés költségét.
Részlet a válaszából: […] ...beszerzés tárgya vegyes, valójában mind az árubeszerzés, mind az építési beruházás mellett szólnak érvek. A Kbt. építési beruházás definíciója a következő: 8. § (3) Az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Szakmai tapasztalat mint értékelési szempont árubeszerzés esetén

Kérdés: Árubeszerzés esetén a szakember szakmai tapasztalata megjelölhető értékelési szempontként?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása kötelező, így árubeszerzés esetén is. Ez alól a főszabály alól a Kbt. csak akkor enged eltérést, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

ISO-minősítés mint egyéb információ

Kérdés: Különböző rendszertanúsítványok meglétének (ISO 9001, 14001, 45001, 37001) feltételét eddig mindig az egyéb információk között láttam csak, nem alkalmassági követelményként. Van esetleg lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő alkalmassági követelményként írja ki az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet lehetővé teszi. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja árubeszerzés, (2) bekezdés j) pontja építési beruházás, (3) bekezdés e) pontja szolgáltatás esetében részletezi a műszaki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.
1
2
3
54