Közhasznú alapítvány adományokból történő árubeszerzésének közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Felszámolási eljárásban felszámolásra került az alapító, egy közhasznú alapítvány. A felszámoló az alapítványt kiengedte a felszámolási eljárás alól. Alapító hiányában a kuratórium gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az alapítvány főleg a Covid-járvánnyal összefüggésben egyre komolyabb összegű pénzadományokat kap, melyből egészségügyi intézmény részére műszereket, gépeket vásárol. Az alapítvány felett a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást nem gyakorol, működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) nem finanszírozza. Pénzügyi vagyonát képező - magánszemélyek, gazdasági társaságok által juttatott - adományokból történő áruvásárlása lehet-e közbeszerzés-köteles, ha a támogatási összege meghaladja a nettó 15 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] A kérdező kifejezetten a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerint azonosította azokat a pontokat, mely alapján az érintett alapítvány nem tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.A Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Költségvetés adattartalma árubeszerzésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő egy árubeszerzésnél költségvetést kér, ahol különösen az áruszállításhoz kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek stb.) költségek, valamint minden olyan költség megjelölését kéri, mely a szerződés tárgyát képező áruszállítás hiánytalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges. Van-e erre joga az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...reális árat kapott-e az ajánlattevőktől. Valóban túlzásnak tűnik a részletes árajánlat benyújtásának kötelezettsége árubeszerzés esetében, de nem példa nélküli.Az értékelési szempontok szabályozása kitér az áru biztosításához kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

"Egyéb" kategória árubeszerzés esetén

Kérdés: A hirdetményminta az árubeszerzést - mint közbeszerzési tárgyat - részletezi (adásvétel, lízing stb.). Mit takar az "egyéb" kategória?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint például szállítási szerződést, egyidőszakon belül meghatározott időpontokra időpontonként meghatározottmennyiségű termék leszállítása - a leginkább jellemző szerződés nagyobbépítkezések anyagbeszerzéseinél. Vagy akár mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Gyártó minősítése II.

Kérdés: Ha a gyártó, disztribútor alvállalkozónak minősül, akkor a sima árubeszerzésre kiírt eljárások esetében egy átlag szállító nem lehet fővállalkozó, mivel: "304. § ... (2) Az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék." Viszont egy átlag árubeszerzésnél a szállító teljesítése nem érheti el az 50 százalékot. Hogyan kell ezt értelmezni?
Részlet a válaszából: […] Igen, de jelenleg nem helyezkedhetünk a megengedőálláspontra, az új alvállalkozó definíció értelmében a szerződés teljesítésébenaz ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vevő szereplőként kellértelmezni, mely értelmezés része lehet a gyártó és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Önkormányzat ingatlanvásárlása

Kérdés: Ha az önkormányzat venni akar egy 300 M Ft értékű ingatlant, az nem közbeszerzés-köteles az új szabályok szerint, mert a kivételek között van az ingatlan, ugye?
Részlet a válaszából: […] ...a szolgáltatások közülkiemeli az irányelv, de a nemzeti szabályozás keretében a magyar jogalkotó atörvény 242. § (2) bekezdésben az árubeszerzés keretében a Kbt. hatálya alá emeliaz ingatlan tulajdonjogának megszerzését.Az előzőekben említett jogszabályhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Egybeszámítás szolgáltatást és árut is tartalmazó beszerzésnél

Kérdés: Mi a helyzet akkor, ha a szerződés tárgya szolgáltatást és árut is tartalmaz? Az egybeszámítás úgy rendelkezik, hogy csak azonos típusú tárgyak esetén kell egybeszámítani, de mi abban az esetben a helyzet, ha a szerződés tárgya mindkettő, akkor ezt egybe kell számítani?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kellérteni. A 37. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a szerződésárubeszerzést és szolgáltatásmegrendelést is magában foglal, a becsült értékmegállapításakor az árubeszerzés és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Opció jelentése a közbeszerzésben

Kérdés: Mit jelent a dokumentációban az a pont, miszerint bejelölhető, hogy van-e vételi jog (opció) adott esetben vagy nincs? Mit jelent itt ez a jogintézmény közbeszerzési szempontból?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 24. §-a az árubeszerzés meghatározásakor használja a"vételi joggal vagy anélkül történő" megszerzési esetet. Árubeszerzés körébetartozik ugyanis a Kbt. szempontjából minden olyan beszerzés, amikorforgalomképes és birtokba vehető ingó dolog használatára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Díszletgyártás minősítése

Kérdés: Színházi díszlet gyártása minek minősül? Árubeszerzésnek vagy építési beruházásnak?
Részlet a válaszából: […] ...függően értelmezhetjük a kérdést - véleményünk szerint-, hogy mi okból történik a díszlet létrehozása.Árubeszerzésesetében a Kbt. 24. §-a az irányadó, amely szerint az árubeszerzés olyanvisszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

Kbt. alkalmazása árubeszerzésekre

Kérdés: Olyan közszolgáltatás igénybevételére, amely a közbeszerzési törvény alapján árubeszerzésnek minősül (forgalomképes, birtokba vehető dolog, víz, gáz, távhő, áram), kell-e a Kbt.-t alkalmazni vagy nem, és mi alapján kell vagy nem kell?
Részlet a válaszából: […] A törvény alapján azokra a beszerzésekre,közszolgáltatásokra nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyek atörvény valamely rendelkezése folytán kivételi körben vannak, vagy nemminősülnek beszerzésnek. Ehhez elsősorban a törvény 29. §-át, valamint a 2/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Árubeszerzés tételeinek meghatározása nyílt eljárásban

Kérdés: Nyílt eljárásban takarító-, tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzésére kell ajánlati felhívást készíteni? A specifikáció megadásában a megnevezés és mennyiség helyett a takarítandó, fertőtlenítendő felület négyzetméterét szeretnék szerepeltetni, és erre várnak ajánlatot. Összegezve kérdésem: árubeszerzés a tárgy; nincs megnevezés, mennyiség, mindenki azt ad, ami az alkalmassági feltételeknél meghatározásra kerül (szennyezettség, naponta, hányszor kell takarítani, fertőtleníteni stb.). Ez nyílt eljárásnál, árubeszerzés esetén meghatározható a fentiek szerint?
Részlet a válaszából: […] Ennek nincs akadálya, de a választás nem feltétlenül egyszerűsítile a kérdést. Amennyiben van speciális felület, és ahhoz különleges készítménykell, azt az alkalmassági feltételek közé kell beépíteni. De nem alkalmasságifeltétel a takarítás mennyisége naponta, ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.
1
2