Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott árubeszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közhasznú alapítvány adományokból történő árubeszerzésének közbeszerzés-kötelezettsége

Kérdés: Felszámolási eljárásban felszámolásra került az alapító, egy közhasznú alapítvány. A felszámoló az alapítványt kiengedte a felszámolási eljárás alól. Alapító hiányában a kuratórium gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az alapítvány főleg a Covid-járvánnyal összefüggésben egyre komolyabb összegű pénzadományokat kap, melyből egészségügyi intézmény részére műszereket, gépeket vásárol. Az alapítvány felett a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást nem gyakorol, működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) nem finanszírozza. Pénzügyi vagyonát képező - magánszemélyek, gazdasági társaságok által juttatott - adományokból történő áruvásárlása lehet-e közbeszerzés-köteles, ha a támogatási összege meghaladja a nettó 15 millió forintot?
Részlet a válaszból: […]folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.Mivel a kérdés alapján az alapítvány nem közalapítvány, továbbá ugyan közérdekű tevékenységet folytat, de a finanszírozása nem az 5. § (1) bekezdés a)-e) pont hatálya alá tartozó szervezetek által valósul meg, így még akkor sem lesz közbeszerzés-köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4758

2. találat: Költségvetés adattartalma árubeszerzésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő egy árubeszerzésnél költségvetést kér, ahol különösen az áruszállításhoz kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek stb.) költségek, valamint minden olyan költség megjelölését kéri, mely a szerződés tárgyát képező áruszállítás hiánytalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges. Van-e erre joga az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon és azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértve azokat a tényezőket is, amelyek- az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállítása, nyújtása vagy a vele való kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak; vagy- az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely másik szakaszában megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak;még akkor is, ha ezek érdemben nem határozzák meg az építési beruházás, áru vagy szolgáltatás végeredményének tulajdonságait - a) és b) pontok.Fentiek alapján, ha például életciklusköltség számításához szükséges az információ, akkor azt az ajánlatkérő jogszerűen kéri. Egyébiránt az ajánlatkérőnek is követnie kell a főszabályt, mely szerint az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be - Kbt. 50. §-ának (4) bekezdése.Tehát nem nehezítheti meg az ajánlatkérő az ajánlattételt oly módon, hogy ellehetetleníti azt. Ezeket az információkat valóban aránytalanul alacsony ár esetében kötelesek az ajánlattevők megadni, azaz véleményünk szerint önmagában nem minősül jogsértésnek, ha az ajánlatkérő a kérdésben jelzett típusú információt kér. Amennyiben indokolható az ajánlatkérő igénye, hasonlóképpen az építési beruházás árazott költségvetéséhez, önmagában a részletes árajánlat kérése nem jogszerűtlen.A Kbt. 44. §-ának (3) bekezdése szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4380

3. találat: "Egyéb" kategória árubeszerzés esetén

Kérdés: A hirdetményminta az árubeszerzést - mint közbeszerzési tárgyat - részletezi (adásvétel, lízing stb.). Mit takar az "egyéb" kategória?
Részlet a válaszból: […]meghatározott időpontokra időpontonként meghatározott mennyiségű termék leszállítása - a leginkább jellemző szerződés nagyobb építkezések anyagbeszerzéseinél. Vagy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2030
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Önkormányzat ingatlanvásárlása

Kérdés: Ha az önkormányzat venni akar egy 300 M Ft értékű ingatlant, az nem közbeszerzés-köteles az új szabályok szerint, mert a kivételek között van az ingatlan, ugye?
Részlet a válaszból: […](2) bekezdésben az árubeszerzés keretében a Kbt. hatálya alá emeli az ingatlan tulajdonjogának megszerzését. Az előzőekben említett jogszabályhely szerint az árubeszerzésre a közbeszerzési törvény 24. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 2009. április 1-jétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1947
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Gyártó minősítése II.

Kérdés: Ha a gyártó, disztribútor alvállalkozónak minősül, akkor a sima árubeszerzésre kiírt eljárások esetében egy átlag szállító nem lehet fővállalkozó, mivel: "304. § ... (2) Az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék." Viszont egy átlag árubeszerzésnél a szállító teljesítése nem érheti el az 50 százalékot. Hogyan kell ezt értelmezni?
Részlet a válaszból: […]bevontan közvetlenül részt vevő szereplőként kell értelmezni, mely értelmezés része lehet a gyártó és disztribútor alvállalkozóként történő bevonása. Ez egyben az átlag szállító számára hátrányos, hiszen vagy alvállalkozóként, vagy közös ajánlattevőként kénytelen indulni a gyártóval, mely egyben a versenyt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1941
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Egybeszámítás szolgáltatást és árut is tartalmazó beszerzésnél

Kérdés: Mi a helyzet akkor, ha a szerződés tárgya szolgáltatást és árut is tartalmaz? Az egybeszámítás úgy rendelkezik, hogy csak azonos típusú tárgyak esetén kell egybeszámítani, de mi abban az esetben a helyzet, ha a szerződés tárgya mindkettő, akkor ezt egybe kell számítani?
Részlet a válaszból: […]kell számítani. Tekintettel arra, hogy a meghatározó értékű tárgy szerint kell értelmezni az adott beszerzési tárgyat, ennek megfelelően a meghatározó értékű beszerzési tárgy értékhatára alapján lehet az eljárási rezsimet is meghatározni. Az egybeszámítás esetében - a fentieken túl - figyelemmel kell lenni arra is, hogy melyek a beszerzés tárgyai, melyeket kíván az ajánlatkérő egybeszámítani. Ez azért fontos, mert például az építési beruházás az informatikai felszereléssel nem számítható egybe. A válasz tehát igen, egybe kell számítani, abban az esetben is a beszerzési tárgyakat, ha külön-külön is értelmezhetők - például szoftvervásárlás és support, melyek közül előbbi árunak, utóbbi szolgáltatásnak minősül. Ennek oka, hogy az egybeszámítás nem rendelkezik úgy, hogy csak azonos típus esetén kell egybeszámítani a beszerzési tárgyakat - törvény 37. §-ának (3) bekezdése -, hanem ellenkezőleg, a Kbt. 40. § (2) bekezdésének jól ismert szabálya azonos rendeltetésű, egymással összefüggő tárgyakra utal, tárgytípus-meghatározás nélkül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1778

7. találat: Opció jelentése a közbeszerzésben

Kérdés: Mit jelent a dokumentációban az a pont, miszerint bejelölhető, hogy van-e vételi jog (opció) adott esetben vagy nincs? Mit jelent itt ez a jogintézmény közbeszerzési szempontból?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzés. Szerződési oldalról tehát a tulajdonjog megszerzésére irányuló adásvételi, szállítási szerződés stb. mellett ide kell sorolni a használati jog megszerzésére irányuló szerződési konstrukciókat, azaz a bérleti, haszonbérleti, továbbá a lízingszerződéseket is. A lízingszerződések egy típusa a nyílt végű lízingszerződés, amikor a vevő - azaz a közbeszerzésiajánlat-kérő - a szerződési futamidő végén eldöntheti a részére egyoldalúan biztosított vételi jog alapján, hogy maradványértéken megveszi a lízingtárgyat vagy sem. Erre tekintettel rendelkezik úgy a Kbt. 36. §-a, hogy az árubeszerzés becsült értékébe, ha a szerződés tárgya dolog használatára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Díszletgyártás minősítése

Kérdés: Színházi díszlet gyártása minek minősül? Árubeszerzésnek vagy építési beruházásnak?
Részlet a válaszból: […]beállítást és üzembe helyezést is. Amennyiben tehát a díszlet elkészítéséről van szó, valamint beállításáról, üzembe helyezéséről, akkor a tevékenység árubeszerzésnek minősül. Az építési beruházás azonban a Kbt. 1. mellékletéhez köti az értelmezést. A közbeszerzési törvény 25. §-ának (1) bekezdése alapján az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: - az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. Amennyiben tehát egy változó helyen tárolandó, többször felállított díszletről beszélünk, úgy ebben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1175

9. találat: Árubeszerzés tételeinek meghatározása nyílt eljárásban

Kérdés: Nyílt eljárásban takarító-, tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzésére kell ajánlati felhívást készíteni? A specifikáció megadásában a megnevezés és mennyiség helyett a takarítandó, fertőtlenítendő felület négyzetméterét szeretnék szerepeltetni, és erre várnak ajánlatot. Összegezve kérdésem: árubeszerzés a tárgy; nincs megnevezés, mennyiség, mindenki azt ad, ami az alkalmassági feltételeknél meghatározásra kerül (szennyezettség, naponta, hányszor kell takarítani, fertőtleníteni stb.). Ez nyílt eljárásnál, árubeszerzés esetén meghatározható a fentiek szerint?
Részlet a válaszból: […]naponta, ezt az általa ajánlott mennyiség miatt fontos megjeleníteni, nem az alkalmasság miatt. További lényeges kérdés, hogy a szerződéses feltételek közül ne maradjon ki, hogy amennyiben kisebb mennyiséget ajánl, az az ajánlattevő kockázata, ne kelljen kifizetni az alulkalkulált mennyiség feletti összeget. Problémát jelent továbbá a szennyezettség fokának megállapítása, hiszen a továbbiakban hivatkozhat a teljesítés szakaszában az ajánlattevő arra, hogy a vártnál szennyezettebb volt a felület, és ezért volt magasabb a felhasználás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 970
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Kbt. alkalmazása árubeszerzésekre

Kérdés: Olyan közszolgáltatás igénybevételére, amely a közbeszerzési törvény alapján árubeszerzésnek minősül (forgalomképes, birtokba vehető dolog, víz, gáz, távhő, áram), kell-e a Kbt.-t alkalmazni vagy nem, és mi alapján kell vagy nem kell?
Részlet a válaszból: […]rendelkezése folytán kivételi körben vannak, vagy nem minősülnek beszerzésnek. Ehhez elsősorban a törvény 29. §-át, valamint a 2/A § rendelkezéseit kell áttekinteni. A kérdés pontosabb megválaszolása attól függ, hogy a vásárló milyen (általános vagy különös) ajánlatkérőnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 969
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést