Termékenként eltérő, de átlagban 10%-os de minimis módosítás keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásban 10%-os de minimis módosítás történik a teljes keretösszegre. Van-e arra lehetőség, hogy ez a módosítás egyes termékeket, melyek a keretmegállapodás részei, kevesebb, míg más termékeket több mint 10%-os mértékben érintsenek úgy, hogy az átlagos változás értékben 10% lesz?
Részlet a válaszából: […] ...Ugyanakkor a 141. § (4) bekezdés c) pontja kapcsán fontos módosítása történt az útmutatónak, mely lehetővé teszi az egyedi termékek árváltozását akár 50%-ot meghaladó mértékben annak ellenére, hogy a jogalap a teljes keretszerződéses összeg 50%-os változását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Szerződés teljesítése eltérő feltételekkel

Kérdés: Ha a győztes ajánlattevő a szerződést nem az eredeti, csak ezekhez hasonló feltételekkel tudja teljesíteni, mi történik?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kell, hogy besorolásra kerüljenek, amennyiben azok szerződésmódosításnak minősülnek.Figyelemmel kell lenni arra, hogy esetleges árváltozás esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti de minimis módosításra van-e szükség, vagy az csak a 141. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Szerződés módosíthatósága adóváltozás miatt

Kérdés: Négyéves szerződést kötöttünk, a szerződés 2016. június 30-áig van érvényben. 2015. január 1-jétől olyan adóváltozás lépett hatályba, amely a szerződés szerinti termékek árát növeli. Erre hivatkozással módosítható-e a szerződés? (A szerződés értelmében az egységárak a szerződés tartama alatt nem változtathatók, de a hivatkozott adóváltozással nem lehetett számolni. Az új ajánlatoknál már e teherrel kalkulálunk az árajánlatban.)
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. eleve abból indul ki, hogy az árat az ajánlattevő a saját kockázatára vállalja, és kalkulálja a várható árváltozásokat, piaci átrendeződést, a feltételek átalakulását.A kötelező autópályadíj bevezetésével is hasonló probléma vetődött fel, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Ajánlati ár emelése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlattevő nincs kötve ajánlatához, csak a tárgyalást követően benyújtott végleges ajánlathoz. Emelheti az ajánlattevő az ajánlati árát, ha a műszaki tartalom nem módosult? A közbenső ajánlat benyújtását megelőzően megküldtük valamennyi ajánlattevő részére, hogy a megrendelésre kerülő alkalmazásfejlesztésnek (programnak) tartalmaznia kell a licencdíjakat is, azonban az egyik ajánlattevő a közbenső ajánlatában sem számolt ezzel a költséggel. A végső ajánlattétel során kiegészítheti (tehát emelheti) ezzel a költséggel az ajánlati árat?
Részlet a válaszából: […] ...válasz megadása során feltételezzük, hogy az ajánlatkérő nem írta elő, hogy az ár nem növekedhet a tárgyalás során, valamint az árváltozást sem zárta ki (Kbt. 98. §). Amennyiben tehát az ajánlatkérő nem megfelelően árazott be egy-egy tételt, a tárgyalás épp...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

"Előretervezés" szempontjai több évre kötendő szerződésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ajánlatunkat a szerződés teljesítésének időszakára is figyelemmel úgy kell megtenni, hogy a vállalásokat akkor is teljesíteni tudjuk. Hároméves, határozott időtartamú szerződésről van szó. Jelenleg nehezen tudunk előre tervezni. Mit vegyünk figyelembe ebben az esetben a tervezéskor?
Részlet a válaszából: […] ...inflációkövetést az évek során, úgy az árkalkuláció során figyelembe kell venniük az inflációt, várható és kalkulálható piaci árváltozásokat és minden bizonytalanságot, melyet saját tapasztalataik alapján hosszabb távú szerződések esetében kalkulálnának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Egységárak változatlansága határozott idejű szerződéseknél

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírás alapján kétéves szerződést kíván kötni árubeszerzésre. A kiírásban kikötötte, hogy a megajánlott egységárak változtatására semmilyen jogcímen nincs lehetőség a szerződés időtartama alatt. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] ...főszabály szerint a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, ha azonban a teljesítés során az ajánlatkérő pontosan meghatározza az árváltozás rendjét - mely nem teszi szükségessé az ár módosításáról szóló tájékoztató közzétételét -, például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Egybeszámítási szabály értelmezése

Kérdés: Az egybeszámítási szabály értelmezésében vannak-e előremutató jogorvoslati esetek a hatályos törvény gyakorlati alkalmazására vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az ajánlatkérőnek az árajánlatok alapulvétele esetében is figyelembe kellett volna vennie az egy év alatt bekövetkezett árváltozásokat, valamint azt is, hogy az előzetes árajánlat és a jelen eljárásban vizsgált árajánlatok tekintetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Ajánlatmódosítás végső ajánlati ár és megajánlott darabszám változatlansága esetén

Kérdés: Tárgyalásos eljárás végén végső ajánlatot kellett tenni. A végső ajánlatban három épület felújítása szerepel. Az ajánlat tartalmazza, hogy egy-egy épület esetében hány ablakot építünk be. (Az ablakok mennyisége nem volt előírva a követelményben, csak az, hogy milyen fényviszonyokat kell a szobában biztosítani.) Az előírt fényviszonyokat épületenként 5, 7 és 9 darab, azonos méretű ablakkal biztosítjuk. A végső ajánlatban ezek az ablakdarabszámok szerepelnek. A végső ajánlat beadása után kiderült, hogy az egyik épület egyik szobájának alapterülete hibásan szerepel a számításban (ez a tárgyalás során beadott anyagokban és a végső ajánlatban is pontosan látható). Ajánlatmódosításnak számít-e, ha az ügyfél az alapterülettel kapcsolatos hibát észrevette, és kéri a megfelelő fényviszony igazolását, mivel az 1. számú épületben, ahol 5 darab ablak volt tervezve, további 1 ablakot be kell építeni, és ezt a 3. épületnél betervezett mennyiségből (7 darab) az egyik áthelyezésével akarjuk megoldani? Így az ablakok száma az 1. épület esetén 5 helyett 6 darab ablakra, a 3. épület esetében 7 helyett 6 darab ablakra módosul, de a 3. épületben a 6 darab ablakkal is biztosított az előírt fényviszony. A végső ajánlat ára és az összes megajánlott ablak száma változatlan, és mindössze egyetlen ablak beépítési helye változik.
Részlet a válaszából: […] ...szerződésmódosítást. Haazonban ez teljesen új igénynek tekinthető, erre vonatkozóan nem lehetszerződést módosítani. Mivel nincs árváltozás, továbbá a szerződés ésszerűátstrukturálásáról van szó, vélhetően a gazdasági egyensúly felborulásánakhiányán van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Infláció érvényesítése

Kérdés: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben az szerepel, hogy az abban foglalt vételár (szolgáltatási díj) az előző 12 havi fogyasztóiár-indexnek megfelelően évente változik. A szerződést decemberben kötöttük, az első árváltoztatás az idén esedékes. Az ajánlatkérő a tavalyi év decemberi árindex arányában hajlandó emelni az árat. Kérdésünk: jogszerűen kérjük-e azt, hogy az előző 12 havi infláció átlagának megfelelő mértékben változzék szolgáltatásunk díja?
Részlet a válaszából: […] ...szerint nem, ugyanis a szerződés rögzíti azt,hogy hogyan történik évente az árváltozás. Abban az esetben kérhetnék, hogy azinflációval legyen összefüggésben a szolgáltatási díj változása, ha vagy ezttartalmazná a szerződés, vagy erre vonatkozóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Szerződésmódosítással kapcsolatos értelmezések

Kérdés: A közbeszerzési törvény 303. §-ával kapcsolatosan felmerülő szerződésmódosításhoz kapcsolódóan rengeteg kérdés merült fel a gyakorlat során, különösen a Közbeszerzések Tanácsa elnökének 2006. szeptember 13. napján kiadott tájékoztatója alapján. Az első kérdésem az, hogy a módosítás során mi értelmezhető lényeges, jogos érdeksérelemnek? Azon túl, hogy ez igen szubjektív, eszmei érdeksérelem vagy a beszerzés értékéhez képest - esetleg százalékos arányban - meghatározható sérelemről is szó lehet? Van-e erre gyakorlat? A másik kérdés a témához kapcsolódva az, ha fennállnak a Kbt. 303. §-ában felsorolt konjunktív feltételek, akkor a módosítást csak a közbeszerzési értékhatár alatt lehet alkalmazni (8, illetve 15 millió forint)? Az értékhatár felett már más vonatkozó eljárást kell lefolytatni? Esetlegesen elképzelhető az értékhatárt meghaladó összegű szerződésmódosítás is? (A szabályozás nem mondja ezt ki egyértelműen, még ha az alapelvekből ez következik is.)
Részlet a válaszából: […] ...az ellenszolgáltatást,illetve a bírálati szempontokat. Végül a szerződés módosításához nem kapcsolódhat, illetve aznem járhat együtt árváltozással sem, ezért ezt a szerződést megalapozó eljárásirezsimtől függetlenül meg kell tenni, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 23.
1
2