Indikatív ár bizonytalansága

Kérdés: Indikatív ajánlatkérés során a gazdasági szereplők sok esetben jelzik számunkra, hogy az általuk megadott indikatív árak csak bizonyos euró/forint árfolyamszintig és bizonyos ideig tarthatóak. Ilyen esetben az ajánlatkérő hogyan tudja betartani a becsültérték-felmérés szabályait?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő olyan beszerzést kívánt lefolytatni, ahol az érintett üzletág jelentős mértékben kitett az árfolyamváltozásnak, az árváltozásnak, javasolt az ajánlatkérőnek az időütemezést úgy kialakítania, hogy a becsültérték-felmérés és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Kimentés szerződés megkötése alól

Kérdés: A 473/2022. ügy értelmében a DB szerint a szerződés megkötése alóli kimentésnek is az EKR-ben kell történnie. Miért? Ezt mi alapozza meg? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéb kommunikáció keretében az ajánlattevő felhívhatja az ajánlatkérő figyelmét a nehézségekre, melyekkel szembesül a piaci árváltozások miatt, hogy időben tájékoztassa az esetleges szerződéskötésre képtelenségéről még az értékelés szakaszában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Termékenként eltérő, de átlagban 10%-os de minimis módosítás keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásban 10%-os de minimis módosítás történik a teljes keretösszegre. Van-e arra lehetőség, hogy ez a módosítás egyes termékeket, melyek a keretmegállapodás részei, kevesebb, míg más termékeket több mint 10%-os mértékben érintsenek úgy, hogy az átlagos változás értékben 10% lesz?
Részlet a válaszából: […] ...Ugyanakkor a 141. § (4) bekezdés c) pontja kapcsán fontos módosítása történt az útmutatónak, mely lehetővé teszi az egyedi termékek árváltozását akár 50%-ot meghaladó mértékben annak ellenére, hogy a jogalap a teljes keretszerződéses összeg 50%-os változását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Szerződés teljesítése eltérő feltételekkel

Kérdés: Ha a győztes ajánlattevő a szerződést nem az eredeti, csak ezekhez hasonló feltételekkel tudja teljesíteni, mi történik?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kell, hogy besorolásra kerüljenek, amennyiben azok szerződésmódosításnak minősülnek.Figyelemmel kell lenni arra, hogy esetleges árváltozás esetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti de minimis módosításra van-e szükség, vagy az csak a 141. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Szerződés módosíthatósága adóváltozás miatt

Kérdés: Négyéves szerződést kötöttünk, a szerződés 2016. június 30-áig van érvényben. 2015. január 1-jétől olyan adóváltozás lépett hatályba, amely a szerződés szerinti termékek árát növeli. Erre hivatkozással módosítható-e a szerződés? (A szerződés értelmében az egységárak a szerződés tartama alatt nem változtathatók, de a hivatkozott adóváltozással nem lehetett számolni. Az új ajánlatoknál már e teherrel kalkulálunk az árajánlatban.)
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. eleve abból indul ki, hogy az árat az ajánlattevő a saját kockázatára vállalja, és kalkulálja a várható árváltozásokat, piaci átrendeződést, a feltételek átalakulását.A kötelező autópályadíj bevezetésével is hasonló probléma vetődött fel, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Ajánlati ár emelése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlattevő nincs kötve ajánlatához, csak a tárgyalást követően benyújtott végleges ajánlathoz. Emelheti az ajánlattevő az ajánlati árát, ha a műszaki tartalom nem módosult? A közbenső ajánlat benyújtását megelőzően megküldtük valamennyi ajánlattevő részére, hogy a megrendelésre kerülő alkalmazásfejlesztésnek (programnak) tartalmaznia kell a licencdíjakat is, azonban az egyik ajánlattevő a közbenső ajánlatában sem számolt ezzel a költséggel. A végső ajánlattétel során kiegészítheti (tehát emelheti) ezzel a költséggel az ajánlati árat?
Részlet a válaszából: […] ...válasz megadása során feltételezzük, hogy az ajánlatkérő nem írta elő, hogy az ár nem növekedhet a tárgyalás során, valamint az árváltozást sem zárta ki (Kbt. 98. §). Amennyiben tehát az ajánlatkérő nem megfelelően árazott be egy-egy tételt, a tárgyalás épp...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

"Előretervezés" szempontjai több évre kötendő szerződésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ajánlatunkat a szerződés teljesítésének időszakára is figyelemmel úgy kell megtenni, hogy a vállalásokat akkor is teljesíteni tudjuk. Hároméves, határozott időtartamú szerződésről van szó. Jelenleg nehezen tudunk előre tervezni. Mit vegyünk figyelembe ebben az esetben a tervezéskor?
Részlet a válaszából: […] ...inflációkövetést az évek során, úgy az árkalkuláció során figyelembe kell venniük az inflációt, várható és kalkulálható piaci árváltozásokat és minden bizonytalanságot, melyet saját tapasztalataik alapján hosszabb távú szerződések esetében kalkulálnának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Egységárak változatlansága határozott idejű szerződéseknél

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírás alapján kétéves szerződést kíván kötni árubeszerzésre. A kiírásban kikötötte, hogy a megajánlott egységárak változtatására semmilyen jogcímen nincs lehetőség a szerződés időtartama alatt. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] ...főszabály szerint a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, ha azonban a teljesítés során az ajánlatkérő pontosan meghatározza az árváltozás rendjét - mely nem teszi szükségessé az ár módosításáról szóló tájékoztató közzétételét -, például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Egybeszámítási szabály értelmezése

Kérdés: Az egybeszámítási szabály értelmezésében vannak-e előremutató jogorvoslati esetek a hatályos törvény gyakorlati alkalmazására vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az ajánlatkérőnek az árajánlatok alapulvétele esetében is figyelembe kellett volna vennie az egy év alatt bekövetkezett árváltozásokat, valamint azt is, hogy az előzetes árajánlat és a jelen eljárásban vizsgált árajánlatok tekintetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Ajánlatmódosítás végső ajánlati ár és megajánlott darabszám változatlansága esetén

Kérdés: Tárgyalásos eljárás végén végső ajánlatot kellett tenni. A végső ajánlatban három épület felújítása szerepel. Az ajánlat tartalmazza, hogy egy-egy épület esetében hány ablakot építünk be. (Az ablakok mennyisége nem volt előírva a követelményben, csak az, hogy milyen fényviszonyokat kell a szobában biztosítani.) Az előírt fényviszonyokat épületenként 5, 7 és 9 darab, azonos méretű ablakkal biztosítjuk. A végső ajánlatban ezek az ablakdarabszámok szerepelnek. A végső ajánlat beadása után kiderült, hogy az egyik épület egyik szobájának alapterülete hibásan szerepel a számításban (ez a tárgyalás során beadott anyagokban és a végső ajánlatban is pontosan látható). Ajánlatmódosításnak számít-e, ha az ügyfél az alapterülettel kapcsolatos hibát észrevette, és kéri a megfelelő fényviszony igazolását, mivel az 1. számú épületben, ahol 5 darab ablak volt tervezve, további 1 ablakot be kell építeni, és ezt a 3. épületnél betervezett mennyiségből (7 darab) az egyik áthelyezésével akarjuk megoldani? Így az ablakok száma az 1. épület esetén 5 helyett 6 darab ablakra, a 3. épület esetében 7 helyett 6 darab ablakra módosul, de a 3. épületben a 6 darab ablakkal is biztosított az előírt fényviszony. A végső ajánlat ára és az összes megajánlott ablak száma változatlan, és mindössze egyetlen ablak beépítési helye változik.
Részlet a válaszából: […] ...szerződésmódosítást. Haazonban ez teljesen új igénynek tekinthető, erre vonatkozóan nem lehetszerződést módosítani. Mivel nincs árváltozás, továbbá a szerződés ésszerűátstrukturálásáról van szó, vélhetően a gazdasági egyensúly felborulásánakhiányán van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.
1
2