Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott árverés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Árverés indítása az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben folytatunk le árverést. Mikor lehet elindítani? Amikor már megvizsgáltam az ajánlatokat műszakilag, vagy elegendő az árlejtést követően? Az ESPD-k rendben vannak. Milyen joggyakorlat alakult ki erre hazánkban?
Részlet a válaszból: […]nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének eleget tett, és akinek ajánlata a Kbt. 72. §-ára tekintettel nem érvénytelen.A kormányrendelet kitér a Kbt. 72. §-ának alkalmazására, mely vizsgálatot az ajánlatkérő az alábbi szabályok szerint az árlejtés megkezdését megelőzően is elvégezheti. Ugyanakkor a kormányrendelet 28. § (1) bekezdésének utolsó mondata visszatér a 72. §-ra, és egyben szükségessé teszi az aránytalan vállalás vizsgálatát az eljárást lezáró döntés megelőzően, de az árlejtést követően.A Kbt. 72. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.Szükséges tehát, hogy az árlejtésre csak érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket hívhat meg az ajánlatkérő. Ha utólag derül ki, hogy valamely ajánlattevő ajánlata nem volt érvényes, akkor az árlejtést szükséges megismételni. Erre utal - ugyan korábbi szabályok alapján, de releváns módon - a Közbeszerzési Döntőbizottság D.102/2013, valamint D.204/2013. számú döntése.Ritka, hogy elektronikus közbeszerzési témájában az Európai Bíróság megnyilvánuljon. A C-324/14. számú ügyben kifejti az alábbiak szerint, hogy minden érvényes ajánlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4225
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,