Árverés indítása az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben folytatunk le árverést. Mikor lehet elindítani? Amikor már megvizsgáltam az ajánlatokat műszakilag, vagy elegendő az árlejtést követően? Az ESPD-k rendben vannak. Milyen joggyakorlat alakult ki erre hazánkban?
Részlet a válaszából: […] ...mentes bánásmódnak a 2004/18 irányelv 2. cikkében szereplő elveit úgy kell értelmezni, hogy azok megkövetelik azon elektronikus árverés érvénytelenné nyilvánítását és megismétlését, amelynek során nem hívták fel részvételre az elfogadható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó árbevétel meghatározása

Kérdés: Igen gyakori gazdasági alkalmassági követelmény az, hogy a pályázónak nagy összegű árbevétellel kell rendelkeznie "informatikai rendszer bevezetése" tárgyú korábbi projektekből. Arra vonatkozóan azonban nem áll rendelkezésre konkrét definíció vagy a gyakorlatból leszűrhető megbízható tapasztalat, hogy milyen tevékenységekből származó árbevétel minősül informatikai rendszer bevezetéséből eredőnek. Idetartoznak-e például a következő szolgáltatásokból származó bevételek: IPVPN-, LAN-, IP-alapú alközpont, WiFi-hálózatok kialakítása, tűzfal, call center, illetve a bevezetéshez szorosan kapcsolódó havidíjas szolgáltatások is megfelelőek lehetnek-e? Kérdésünk tehát arra irányulna, hogy szíveskedjenek részünkre egy olyan definíciót, állásfoglalást adni, amelyre támaszkodva védhető módon tudunk nyilatkozni az informatikai rendszer bevezetése tárgyú árbevétel vonatkozásában.
Részlet a válaszából: […] ...kérése a kérdésben egy konkréttender esetén. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény azinformatikai keretrendszert árverésként definiálja az alábbiak szerint. A törvény 132/C. §-ának (1) bekezdése alapján az ingó- ésingatlanárverési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.

Árlejtés alkalmazhatósága

Kérdés: Már minden eljárás esetében lehet árlejtést alkalmazni? Korábban – az irányelvek szerint – nem így volt.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdéssel.Az 1. cikk egyértelműen fogalmaz, amelyet a hivatalos hazaifordítás alapján közlünk. A fordítás nem az árlejtés, hanem az árveréskifejezést használja, amely nem teljesen fedi a fordított aukció vagy árlejtéscélját."Következésképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Elektronikus árlejtés több szakaszban

Kérdés: Lehetőség van-e arra, hogy az ajánlatkérő több szakaszban bonyolítsa le az elektronikus árlejtést?
Részlet a válaszából: […] ...értesítés tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlatbeérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árveréslezárására, az értesítés által tartalmazott időpontban;– ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le,az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Ajánlatkérői információk elektronikus árverésnél

Kérdés: Ha az ajánlatkérő elektronikus árverést alkalmaz, milyen terjedelmű, illetve tartalmú információkat kell közölnie az ajánlattevőkkel?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolhatóeljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtésalkalmazásáról szóló 257/2007. Korm. rendelet kitér a felhívás és adokumentáció kötelező tartalmi elemeire az alábbiak szerint. Amennyiben valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Bankgarancia kérdéséről ismételten

Kérdés: A Kbt.-ben vagy valamely jogszabályban meg van-e határozva, hogy mit tartalmazzanak az alábbi igazolások: ajánlati bankgarancia, teljesítési bankgarancia, jótállási bankgarancia?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban, amelyeket az alábbiak szerint ismertetünk.A kormányrendelet szerinti eljárásban a hatóság köteles ateljes árverési vagy teljes pályázati díj forgalmi adóval növelt összege megfizetésénekbiztosítékául bankgarancia (teljesítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 17.