Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott átalakulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szerződés teljesítése jogutódlás (beolvadás) esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő beolvad egy másik cégbe, folytatódhat-e a teljesítés, és ha igen, kell-e szerződést módosítanom?
Részlet a válaszból: […]társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra - b) pont;(...) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával -, megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.A Ptk. 3:44. § (1) bekezdése rögzíti az alábbiakat az egyesülés értelmezésével kapcsolatban.A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jog­utódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.Figyelemmel arra, hogy a kérdésben is beolvadás szerepel, ami az egyesülés egy formája, így a fenti Kbt. 139. § (1) bekezdés értelmében a beolvadást követően folytatódhat a teljesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4812

2. találat: Superuseri jog összeolvadásnál

Kérdés: Két ajánlattevő összeolvad, a jogi procedúra most zajlik. Mindenkinek újra kell osztani a superuseri jogot?
Részlet a válaszból: […]megmaradnak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, így az összeolvadás technikailag
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4431
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Átalakuló cég közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Cégünk átalakulás alatt áll. Betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakulunk. Részt vehetünk-e ilyen cégállapottal közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszból: […]betéti társaságként jelentkezik a kiírásra vagy tesz ajánlatot, de egyúttal jelzi, hogy átalakulás alatt áll. Az ajánlattevőnek ugyanis a cég állapotára vonatkozóan mindig az aktuális információval kell bírnia, és az aktuális dokumentumokat kell részére bemutatni. Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy be kell csatolni a betéti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2522

4. találat: Alkalmasság igazolása átalakuláskor

Kérdés: Amennyiben a hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. címe szerinti átalakulással egy, eddig betéti társaságként működő cég a továbbiakban korlátolt felelősségű társaságként kíván tovább működni, minden más változatlanul hagyása mellett, felhasználhatja-e a betéti társaság adatait (referenciák, pozitív mérleg szerinti eredmény stb. az elmúlt 3 évből) a korlátolt felelősségű társaság a közbeszerzési eljárásokban, alkalmasságának igazolásához? Ilyen esetben mi az igazolás módja?
Részlet a válaszból: […]jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei. Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással. Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy részének a részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással. Társaságiforma-váltásnak számít továbbá az is, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ. A példa ez utóbbi esetre vonatkozik. Miután a Gt. szerint, ha az eddigi bt. kft.-ként működik tovább, az új társaság (azaz a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1509
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Gazdasági társaság átalakulásának megítélése közbeszerzési szempontból

Kérdés: Társaságunk korlátolt felelősségű társaságból zártkörűen működő részvénytársasággá alakul. Hogyan teljesítsük a kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettségeinket, hiszen a zrt.-nek - természetesen - nem lesznek adó-, VPOP-, helyiadó-tartozásai? A cég bankszámlái sem változnak, de kérhetünk-e bankigazolást évekkel ezelőtti pénzügyi helyzetről, noha akkor még kft. volt a társaság?
Részlet a válaszból: […]átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei - ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is. A 87. § (1) bekezdése értelmében a jogutód gazdasági társaság jogelődöt feltüntető cégbejegyzésével egyidejűleg - kiválás esetében a jogelőd gazdasági társaság, illetve beolvadás esetében az átvevő társaság kivételével - a jogelőd gazdasági társaságot törölni kell a cégnyilvántartásból a jogutód feltüntetésével. A kérdés szerinti esetben a társaság jogutóddal, társasági formaváltás útján szűnik meg, hiszen korlátolt felelősségű társaságból egy más társasági forma, zártkörűen működő részvénytársaság lesz. A Gt. fentiekben idézett rendelkezéseiből az is kitűnik, hogy az átalakulással - esetünkben társasági formaváltással - létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság - azaz a kft. - általános jogutódja. Ez pedig mind a jogokra, mind pedig a kötelezettségekre is irányadó. Tehát a zrt. adott esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1259
Kapcsolódó tárgyszavak: ,