Szerződés teljesítése jogutódlás (beolvadás) esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő beolvad egy másik cégbe, folytatódhat-e a teljesítés, és ha igen, kell-e szerződést módosítanom?
Részlet a válaszából: […] ...vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:(...) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jog­utódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Superuseri jog összeolvadásnál

Kérdés: Két ajánlattevő összeolvad, a jogi procedúra most zajlik. Mindenkinek újra kell osztani a superuseri jogot?
Részlet a válaszából: […]

Összeolvadáskor a régi superuserek megmaradnak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, így az összeolvadás technikailag nem fogja akadályozni az ajánlattételt.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Átalakuló cég közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Cégünk átalakulás alatt áll. Betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakulunk. Részt vehetünk-e ilyen cégállapottal közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...szerint ennek nincs akadálya, de az átalakulásrólaz ajánlatban tájékoztatni kell az ajánlatkérőt. Az ajánlattevő nem is tehetmást, mint hogy betéti társaságként jelentkezik a kiírásra vagy tesz ajánlatot,de egyúttal jelzi, hogy átalakulás alatt áll....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Alkalmasság igazolása átalakuláskor

Kérdés: Amennyiben a hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. címe szerinti átalakulással egy, eddig betéti társaságként működő cég a továbbiakban korlátolt felelősségű társaságként kíván tovább működni, minden más változatlanul hagyása mellett, felhasználhatja-e a betéti társaság adatait (referenciák, pozitív mérleg szerinti eredmény stb. az elmúlt 3 évből) a korlátolt felelősségű társaság a közbeszerzési eljárásokban, alkalmasságának igazolásához? Ilyen esetben mi az igazolás módja?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67.§-a (Gt.) az átalakulást gyűjtőfogalomként használja, és ebben a körbennevesíti az egyesülést és a szétválást. Mindkét eset olyantársaságiforma-váltásnak minősül, amelyben az átalakulással létrejövő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 28.

Gazdasági társaság átalakulásának megítélése közbeszerzési szempontból

Kérdés: Társaságunk korlátolt felelősségű társaságból zártkörűen működő részvénytársasággá alakul. Hogyan teljesítsük a kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettségeinket, hiszen a zrt.-nek - természetesen - nem lesznek adó-, VPOP-, helyiadó-tartozásai? A cég bankszámlái sem változnak, de kérhetünk-e bankigazolást évekkel ezelőtti pénzügyi helyzetről, noha akkor még kft. volt a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...Gt. 3. §-ának (3) bekezdése szerint gazdasági társaságátalakulással (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással - Gt. VI.fejezete) is létrehozható.A 67. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy jogutóddal szűnikmeg a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.