Ajánlati biztosíték teljesítésének elmaradása, hibája

Kérdés: Az ajánlatkérő önkormányzat ajánlati biztosítékot írt elő az eljárásban, mely átutalással, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezességvállalással teljesíthető. Az ajánlattételi határidő lejárta napján az egyik ajánlattevő utalása nem teljesült az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, a banki rendszer meghibásodása miatt, így az utalásról az igazolást sem tudta benyújtani az ajánlatában. A bank a rendszerhibáról nyilatkozatot is kiadott. Hiánypótolható-e az ajánlati biztosíték befizetésének az igazolása, illetve a biztosíték utólagos rendezése? Elfogadható az, ha az ajánlattevő az önkormányzat más - nem az ajánlattételi felhívásban előírt - számlájára fizeti be a biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] ...időben történő rendelkezésre bocsátásáról. Nincs jelentősége az Államkincstár igazolásának. Amennyiben az ajánlati biztosíték átutalása mellett döntött az ajánlattevő, úgy azt a megfelelő számlára az ajánlattételi határidőig kell teljesítenie. Ha ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Alvállalkozói számla kifizetésének rendje építési beruházás esetén

Kérdés: Építési beruházás esetén, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, a 322/2015. kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásrend alapján történik az ellenérték kifizetése. Abban az esetben, ha a kivitelező az alvállalkozók teljesítését már a saját számlájának kiállítását megelőzően kiegyenlítette, akkor is a kétkörös fizetést kell alkalmazni [tekintettel arra, hogy az (1) bekezdés a "köteles" szót használja], vagy ha a számlájának kiállításával egyidejűleg igazolja az alvállalkozói rész kifizetését, akkor a kivitelező számlájának teljes összege egyben kifizethető?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;- az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;- az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Alvállalkozó kifizetése peres eljárás mellett

Kérdés: A 322/2015. kormányrendelet szerinti számlaellenőrzés során vita van a teljesítő fél és az alvállalkozó között, a per jelenleg is tart, ellenben az ajánlatkérő és az ajánlattevő között nincs vita. Hogyan tud az ajánlatkérő mielőbb fizetni? (Az uniós forrás elszámolása miatt le kellene zárnia az ügyletet.)
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;- az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;- az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Feltételt tartalmazó ajánlati biztosíték kezelése

Kérdés: Van-e lehetőség az okirati formában (levél) nyújtott ajánlati biztosíték (például: biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvény) esetén az okirat tartalmi hiányának javítására, pótlására? Konkrét esetben az ajánlatkérő a dokumentációban egységesen (mind a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó levél, mind a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó kötelezvény esetében) előírta, hogy azoknak feltétel nélkülieknek kell lenniük. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre, az előírt mértéknek megfelelő összegben bocsátotta rendelkezésre, de a kezességvállalás jogi jellegének megfelelően, a készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó kötelezvény tartalmazott feltételt (nevezetesen az ajánlattevő fizetésre történő előzetes felszólítását). Az ajánlatkérőnek érvénytelenné kell-e nyilvánítani az ajánlatot, vagy az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra javíthatja, adhatja a biztosítékot más formában - például óvadékként, vagy benyújthat garanciavállalást? Akkor, amikor az ajánlatkérő okirati formában (levél) nyújtott ajánlati biztosíték esetén feltételnélküliséget ír elő, nem sérül az ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (2) bekezdésében biztosított joga, választási lehetősége?
Részlet a válaszából: […] ...mind a garancia, mind a készfizető kezesség esetében előírta, így esélyegyenlőséget mindez nem sért, hiszen a közvetlen átutalás esetében ez merülhet fel.A Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 13.

Szerződésmódosítás kormányrendelet változása miatt

Kérdés: A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a módosult, illetve új 32/B. § lépett hatályba. Szükséges-e a meglévő szerződéseket módosítani, illetve mi az újdonság a régi szabályokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;- az ajánlattevőként szerződő felek átadják az előző pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;- az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.

Eljárás alkalmassági követelmény hiányos meghatározása esetén

Kérdés: Az alkalmassági követelmények köréből kimaradt a sorban állás hossza. Van-e lehetőség arra, hogy a dokumentációban jelezzük, vagy igazoláskor a standard harminc napot vegyük figyelembe, ami egyébként általánosan elfogadott?
Részlet a válaszából: […] ...mértéke 35 nap.A hivatkozott törvényhely szerint a pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészében nem teljesíthető hatósági átutalást és átutalási végzésen alapuló átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Szerződésmódosítás biztosítékadás módja miatt

Kérdés: A Kbt. 134. §-ának (6) bekezdése szerint biztosíték kikötése esetén az a) pontban meghatározott biztosítéki formák írhatók elő. Új elem a pénzügyi intézmény által vállalt garancia vagy készfizető kezesség. Szükséges-e szerződést módosítani, ha a régi Kbt. szerint lefolytatott eljárás esetében a szerződésben nem szerepel ez a biztosítékadási lehetőség, de az ajánlattevő ezzel a biztosítéki formával kíván eleget tenni kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] ...nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Kbt.-változások

Kérdés: 2014. szeptember 30-ai hatállyal módosult a Kbt. a kivételi körök vonatkozásában. Konkrétan ez mit jelent? A változások más területet is érintettek?
Részlet a válaszából: […] ...mechanizmus segítségével végrehajtott műveletek, beleértve a postai pénzesutalványokat és a postai elszámolási számlákról történő átutalásokat,- bélyeggyűjtői szolgáltatások, vagy- logisztikai szolgáltatások (a fizikai kézbesítést, illetve a raktározást egyéb,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Nyilatkozat ajánlati kötöttség időtartamáról ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén

Kérdés: Általában bankgarancia formájában adunk ajánlati biztosítékot, most azonban az ajánlat beadási határideje olyan közel van, hogy inkább az átutalás mellett döntöttünk. Az ajánlati felhívásban pontosan rendelkeznek arról, hogy mely bankszámlára kell beérkeznie az összegnek a bontásig. Mivel tárgyalás is lesz az eljárás során, és az ajánlati kötöttség a tárgyalás végén a végső ajánlati ár megadása után áll be, és a kívánalmak szerint 30 napig fenn kell tartani az ajánlatunkat, a bankgarancia esetében nekünk kellett volna megadni a banknak, hogy mi legyen a határidő, amíg az összeg esetlegesen lehívható. Átutalás esetén nincs ilyen kívánalom? Nem kell rendelkeznünk az ajánlati kötöttség időtartamáról mint a bankgarancia esetében?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban az ajánlatkérő nem kötelezheti az ajánlattevőket, azaz szabadon választhatnak a felkínált három lehetőség közül. Mivel átutalás esetében automatikusan az ajánlattevő rendelkezésére áll a biztosíték, annak rendelkezésre állásáról (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszából: […] ...de a vásárlás során egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő közölni, de számlakérés esetén külön érdemes jelezni az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.
1
2
3
4