Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárás során előfordulhat, hogy változásbejegyzési eljárás keretében megváltozik például a cég neve, telephelye stb. Erről az ajánlattevőnek szükséges tájékoztatnia az ajánlatkérőt. Mivel a nyilvános cégjegyzékben követhető a változás, így jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Eljárás FAKSZ-szolgáltatás 2021. február 1-jét követő igénybevétele esetén keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Mit kell tennem, ha még nincs hatályban keretmegállapodás, amennyiben a FAKSZ-szolgáltatást a központosított közbeszerzési rendszerből kell igénybe vennem februártól?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartozó szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatásához járulékos közbeszerzési szolgáltatást kíván igénybe venni. A bejelentés során azonosítani kell a közbeszerzési eljárás tárgyát, az alkalmazandó eljárásrendet, a becsült értéket, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Szubalvállalkozó bejelentése

Kérdés: Szubalvállalkozó bevonása esetén van-e az ajánlattevőnek bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettsége az ajánlatkérő felé?
Részlet a válaszából: […] ...hanem Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzésről van szó, úgy az eljárás során nincs az ajánlattevőnek szubalvállalkozóra vonatkozó bejelentési kötelezettsége. Azaz csak az "első vonal" alvállalkozóinak bejelentése kérhető az eljárás során, amennyiben ismertek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Jogorvoslati kérelem továbbításának elmulasztása

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha a KD nem továbbítja a bírósághoz a határozata elleni jogorvoslati kérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben a kérelem benyújtója a bíróságtól azt a tájékoztatástkapja, hogy kérelme nem érkezett be, javasoljuk, hogy tegyen bejelentést a KDelnökénél vagy a Közbeszerzések Tanácsa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Bejelentés alakszerűsége

Kérdés: A törvény hatálya alá bejelentésnek, ha mást jelentek be, van-e kötelező formája?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 18. §-a szerint más ajánlatkérő bejelentésére atörvény hatálya alá lehetőség van az alábbiak szerint.Az ajánlatkérők - kivéve a Kbt. 22. §-ának (2) bekezdése, a241. §-ának b)-c) pontja és a 293. §-ának b) pontja szerinti ajánlatkérőket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.
Kapcsolódó címkék:  

Bejelentési kötelezettség ún. szubalvállalkozó igénybevétele esetén

Kérdés: 10 százalék feletti alvállalkozó minősítése megtörténhet, de ez az alvállalkozó bevonhat még alvállalkozót? Őt is be kell jelenteni előre?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. kifejezetten nem tartalmaz rendelkezést azalvállalkozó alvállalkozójára. Ugyanakkor amiatt, hogy az alvállalkozóalvállalkozója ténylegesen az ajánlattevő alvállalkozójának is minősül, aközbeszerzési kizáró okokat vizsgálni kell vele kapcsolatban is (feltéve, hogyaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.
Kapcsolódó címkék:  

Bejelentési kötelezettségek építőipari kivitelezésre (beruházásra) irányuló közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Ha egy adott építési kivitelezési munka ún. közbeszerzés-köteles, az építtetőnek, illetve a beruházásban részt vevő más személyeknek van-e valamilyen adatszolgáltatási (bejelentési) kötelezettségük, és ha igen, mely hatóság, szervezet felé?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzés-köteles építési beruházások esetében azÉpkör-tv. határoz meg a hatósági nyilvántartáshoz kapcsolódó bejelentésikötelezettségeket a következők szerint.Az említett törvény 58. §-ának (1) bekezdése alapján azépítésügyi hatóságok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 3.
Kapcsolódó címkék:  

Államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek bejelentési kötelezettsége

Kérdés: A Magyar Államkincstár szabályozásának megfelelően a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzések esetében a szerződéskötést követően a kötelezettségvállalásokat egyedileg be kell jelenteni az illetékes fiók részére. A 2 millió forintot meghaladó összes beszerzésre érvényes a kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...- ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak - a Kbt. alkalmazásához kötni.Az említett szervezetek kötelezettségvállalásainak bejelentési rendjét a 217/1998. Korm. rendelet határozza meg. A rendelet 162. §-ának (1) bekezdése értelmében a kincstári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.

Támogatott ajánlattevő

Kérdés: Elnyertünk egy pályázatot, és több mint 50 százalékban támogatást kap a cég. Azt az információt kaptuk, hogy be kell jelentenünk a céget, mint a Kbt. hatálya alá tartozó szervezetet. Milyen szervnél kell ezt megtennünk, és feltétlenül szükség van-e rá? Amennyiben igen, akkor minden további beszerzésünket a Kbt. szerint kell a jövőben lebonyolítanunk?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá, akkor ettől az időponttól számított 30 napon belül kell bejelentenie ezt a tényt. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó, a bejelentési kötelezettséggel érintett ajánlatkérőket a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése, a 162. §-ának (1) és (2) bekezdései,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.
Kapcsolódó címkék:  

Bejelentési kötelezettség közbeszerzési felhívás kiírása hiányában

Kérdés: Ebben az évben várhatóan nem írunk ki beszerzést, mégis azt a tájékoztatást kaptam egy képzésen, hogy be kell jelentenem, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozom. Ennek nem látom értelmét. Ez valóban így van-e?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. nem nyújt lehetőséget, és amely a hazai joggyakorlatnak megfelelően elfogadható álláspont. Logikus következménye mindennek a bejelentési kötelezettség előírása, hiszen az alanyi hatály az irányelveknek megfelelően igen tág és a folyamatosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.
Kapcsolódó címkék:  
1
2