"Zártkörű" beszerzések

Kérdés: Jól látom, hogy egy eljárást mondvacsinált okból eredménytelenné lehet nyilvánítani annak érdekében, hogy később teljesen zárt körben lehessen meghirdetni ugyanazt a beszerzést?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a többi ajánlattevő érdekeitsúlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítésérőldönt;– abékéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;– aKözbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Dokumentáció visszakérhetősége

Kérdés: Ha a dokumentáció ellenértéke visszajár, az ajánlatkérő visszakérheti azt? Ha a dokumentáció annak használatakor megrongálódott, azt szankcionálhatja?
Részlet a válaszából: […] ...az eljárást a szerződés megkötésére,illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelennényilvánítja;– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárásérvénytelenítéséről dönt;– a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Békéltetés kezdeményezése ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérő a dokumentációban kijelentette, hogy vita esetén – amennyiben jogorvoslatnak lenne helye – a jogorvoslati eljárás megkezdése előtt békéltetési eljárást kíván kezdeményezni. Ez esetben ajánlattevőnek kötelező ebben az eljárásban – esetleg ilyen szándéka ellenére – részt venni?
Részlet a válaszából: […]

Az általános és különös békéltetésre vonatkozó szabályok 2009. április 1-jétől kikerültek a Kbt. hatálya alól, ennek kezdeményezésére jelenleg nincs mód.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Egyszerű eljárásban irányadó értékhatárt meghaladó ajánlat

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, azonban a legalacsonyabb árakkal kalkulálva, az általa megrendelt áru (szolgáltatás) legalább bruttó 56 millió forint értékű?
Részlet a válaszából: […] ...vagy atöbbi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő azeljárás érvénytelenítéséről dönt;– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárásérvénytelenítéséről dönt;– a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Dokumentáció árának visszatérítése ellentétes tájékoztatás esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő meghosszabbította az ajánlattételi határidőt, de nem jelent meg időben a felhívás, ezért e-mailen jelezte, hogy mégis az eredeti határidő él. Nem tudtuk időre befejezni az ajánlat összeállítását, mivel pénteken kaptuk az e-mailt, és a leadási határidő következő hét kedd volt. Visszakövetelhetjük-e a dokumentáció árát?
Részlet a válaszából: […] ...az eljárást a szerződés megkötésére,illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelennényilvánítja;– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárásérvénytelenítéséről dönt;– a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Ajánlattétel költségeinek megtérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Az ajánlattétellel felmerült költségeket meg kell-e térítenie az ajánlatkérőnek akkor, ha a kiírást visszavonja?
Részlet a válaszából: […] ...eljárást a szerződés megkötésére,illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja;– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárásérvénytelenítéséről dönt;– a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Tájékoztatás a jogorvoslatról

Kérdés: A dokumentációban kell-e az ajánlatkérőnek tájékoztatást adni a jogorvoslati eljárás vonatkozásában? Ha igen, milyen terjedelemben, milyen hivatkozásokkal?
Részlet a válaszából: […] ...jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatbancsak a hirdetménymintákban találhatók. Az ajánlati/részvételi felhívás példáula jogorvoslati és békéltetési eljárást lebonyolító szervezet, valamint ajogorvoslati kérelmek benyújtása, továbbá a jogorvoslati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Eredménytelenné nyilvánítás – indokolás nélkül

Kérdés: Jogosult-e az ajánlatkérő arra, hogy a közbeszerzési eljárás során bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot, vagy visszavonja az ajánlati felhívást, illetve hogy a pályázat eredményhirdetését követően is a szerződés megkötése előtt a pályázati eljárást megszüntesse? Ugyanis találkoztunk ilyen kiírással. Ha jogszerű, milyen kötelezettségei vannak az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...érvényteleníti valamely ajánlattevőnek azeljárás tisztaságát vagy más ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő magatartásamiatt,– békéltetési eljárást folytattak le, és ennek alapján azajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt, illetve–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Iratok visszakérésének lehetősége

Kérdés: Eredeti tanúsítványt, igazolást a pályázat elbírálása után vissza lehet-e kérni? Ha nem, akkor kérhető-e az ajánlatkérőtől az adott iratról hiteles másolat? Ehhez kapcsolódóan kérdezzük, hogy az ajánlatkérőnek meg kell-e őriznie a pályázati anyagokat, és ha igen, meddig?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség a jogorvoslati eljárás jogerősbefejezéséig, de legalább 5 évig tart.(Végül megjegyezzük, hogy a békéltető a békéltetési eljárásiratait az eljárás befejezését követő öt évig köteles megőrizni a közbeszerzésitörvény vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.

Támogatás visszavonásának következményei

Kérdés: Milyen következményekkel jár, ha a Kbt. szerinti támogató szervezet az eredményhirdetés után, de még a szerződéskötés előtt írásban az ajánlatkérőnél visszavonja a támogatását? Milyen következménye van, ha ezt már a szerződéskötés után teszi meg?
Részlet a válaszából: […] ...vagy atöbbi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő azeljárás érvénytelenítéséről dönt;– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárásérvénytelenítéséről dönt, illetve– a Közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.
1
2
3
5