Békéltetés kezdeményezése ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérő a dokumentációban kijelentette, hogy vita esetén - amennyiben jogorvoslatnak lenne helye - a jogorvoslati eljárás megkezdése előtt békéltetési eljárást kíván kezdeményezni. Ez esetben ajánlattevőnek kötelező ebben az eljárásban - esetleg ilyen szándéka ellenére - részt venni?
Részlet a válaszából: […]

Az általános és különös békéltetésre vonatkozó szabályok 2009. április 1-jétől kikerültek a Kbt. hatálya alól, ennek kezdeményezésére jelenleg nincs mód.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
Kapcsolódó címke:

Békéltetési eljárás kezdeményezésének rendje

Kérdés: Békéltetési eljárást kezdeményeztünk az önkormányzatnál egy bútorbeszerzési ügyben, mert jogorvoslat nélkül szerettük volna a problémát megoldani. Azzal utasították vissza, hogy nem náluk kell eljárnunk, hanem a Közbeszerzések Tanácsánál. Ott viszont azt a választ kaptuk, hogy lejárt a határidő. Jogszerűen jártak el? Mit tehetünk az igazunk érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...békéltetési eljárás szabályai szerint a kérelmet valóbannem az ajánlatkérő önkormányzatnál, hanem a Közbeszerzések Tanácsánál kellbenyújtani. A határidő rövid, mindössze 5 napja van a békéltetéstkezdeményezőnek a kérelem benyújtására, amelyet a jogorvoslatra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.
Kapcsolódó címke:

Eljárás érvénytelenítése békéltetés eredményeként

Kérdés: A békéltetés eredményeként csak az eljárás érvénytelenítése lehet a következmény, vagy a döntés másképpen is megváltoztatható?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 365-367. §-ai a békéltetési eljárás lefolytatásátszabályozzák. A kérdéshez kapcsolódó előírások értelmében - a békéltetési eljárás megindulása esetén az ajánlatkérő afolyamatban levő közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Nemzetközi vonatkozások a békéltetésben

Kérdés: Tartalmaz-e az új Kbt. a békéltetés tekintetében nemzetközi vonatkozású szabályozást?
Részlet a válaszából: […] ...új Kbt. XII. fejezetében "különös békéltetés" címszó alatt szabályozza a kérdéskört. A Kbt. 369. §-ának (1) bekezdése értelmében bármely ajánlattevő vagy egyéb érdekelt, akinek jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti a Kbt. 162. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 18.
Kapcsolódó címkék:  

Békéltetési eljárás szakaszai

Kérdés: Tartalmilag mit jelent az új jogintézmény, a békéltetési eljárás? Milyen szakaszai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...békéltetési eljárással kapcsolatos rendelkezéseket a Kbt. 362-368. §-ai tartalmazzák. Emellett a Kbt. szól az úgynevezett különös békéltetés intézményéről is, amelyre e helyütt nem térünk ki. A békéltetés (illetve a békéltetési eljárás) kérelemre indul....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.
Kapcsolódó címke:

Békéltetés a közbeszerzésben

Kérdés: A békéltetési eljárásban való részvétel kizárja-e a Kbt. szerinti jogorvoslatok igénybevételét?
Részlet a válaszából: […] ...békéltetési eljárás igénybevétele mellett - amely önkéntes - természetesen lehetőség van a Kbt. szerinti egyéb jogorvoslatok igénybevételére is. Ennek azonban korlátja, hogy a jogorvoslat nem kezdeményezhető mindaddig, amíg a békéltetési eljárás folyamatban van [Kbt. 352...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.
Kapcsolódó címkék: