Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott békéltetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Békéltetés kezdeményezése ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérő a dokumentációban kijelentette, hogy vita esetén - amennyiben jogorvoslatnak lenne helye - a jogorvoslati eljárás megkezdése előtt békéltetési eljárást kíván kezdeményezni. Ez esetben ajánlattevőnek kötelező ebben az eljárásban - esetleg ilyen szándéka ellenére - részt venni?
Részlet a válaszból: […]békéltetésre vonatkozó szabályok 2009. április 1-jétől kikerültek a Kbt. hatálya
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2005
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Békéltetési eljárás kezdeményezésének rendje

Kérdés: Békéltetési eljárást kezdeményeztünk az önkormányzatnál egy bútorbeszerzési ügyben, mert jogorvoslat nélkül szerettük volna a problémát megoldani. Azzal utasították vissza, hogy nem náluk kell eljárnunk, hanem a Közbeszerzések Tanácsánál. Ott viszont azt a választ kaptuk, hogy lejárt a határidő. Jogszerűen jártak el? Mit tehetünk az igazunk érdekében?
Részlet a válaszból: […]jogorvoslati határidő megnyílásától kell számítani. A békéltetési eljárásnak gyorsnak kell lennie, mert a feleknek mindösszesen 8 napjuk van a megegyezésre, amelyről a békéltető tanács jegyzőkönyvet vesz fel, és amelyet a felek is megkapnak. Amennyiben a vita nem fejeződik be 8 nap alatt, vagy a felek nem tudnak megegyezni, a békéltetési eljárás megszűnik, s annak meghosszabbítására nincs lehetőség. A békéltetési eljárás megindítása ugyanakkor nem érinti a felek jogorvoslati jogát, azaz a békéltetést követően jogorvoslati eljárást is indíthatnak a felek a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Abban az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1438
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Eljárás érvénytelenítése békéltetés eredményeként

Kérdés: A békéltetés eredményeként csak az eljárás érvénytelenítése lehet a következmény, vagy a döntés másképpen is megváltoztatható?
Részlet a válaszból: […]megegyezéssel rendezzék; - a békéltetési eljárásról és a békéltetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy-egy példányát kézbesíteni kell a feleknek; - megszűnik a békéltetési eljárás akkor is, ha azt bármelyik fél kezdeményezi, ha a fél a kérelmét viszszavonja, vagy ha a békéltetési eljárás befejezésére előírt - 8 napos - határidő lejárt. - ha a békéltetési eljárással érintett közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljár, vagy a békéltetési eljárásban nem résztvevő jogorvoslati eljárást kért, illetőleg kezdeményezett, az ajánlatkérő köteles értesíteni erről a békéltető tanács elnökét. Ebben az esetben a békéltető tanács a békéltetési eljárást megszünteti. A fenti rendelkezések egybevetéséből látható, hogy a felek a békéltetés során megegyezhetnek, a békéltetési eljárásra irányuló kérelem vissza is vonható - és ilyenkor a közbeszerzési eljárást lezáró döntés marad érvényben -, az eljárást a Kbt.-ben szabályozott és a fentiekben ismertetett esetben maga a békéltető tanács is megszüntetheti. Következésképpen a békéltetés nem vezet az eljárás érvénytelenítéséhez, tekintettel a Kbt. 382. §-ának (2) bekezdésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 424
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nemzetközi vonatkozások a békéltetésben

Kérdés: Tartalmaz-e az új Kbt. a békéltetés tekintetében nemzetközi vonatkozású szabályozást?
Részlet a válaszból: […]mulasztása, akkor a XII. fejezet szabályai szerint békéltetési eljárás kezdeményezésére van lehetősége. A (2) bekezdés előírása szerint a kérelmet írásban, a Közbeszerzések Tanácsánál vagy az Európai Bíróságnál kell benyújtani. A Közbeszerzések Tanácsa a hozzá benyújtott kérelmet haladéktalanul továbbítja az Európai Bírósághoz. A szabályozás lényege, hogy a békéltetést három főből álló tanács folytatja le, szigorú eljárási szabályok keretei között. Mindkét fél elállhat az eljárás folytatásától az eljárás bármely szakaszában, azonban erről valamennyi - az eljárásban érdekelt - felet haladéktalanul tájékoztatnia kell. Amennyiben a békéltetési eljárás bármely résztvevője ugyanabban az ügyben jogorvoslati eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárás kezdeményezéséről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 317
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Békéltetési eljárás szakaszai

Kérdés: Tartalmilag mit jelent az új jogintézmény, a békéltetési eljárás? Milyen szakaszai vannak?
Részlet a válaszból: […]érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét és székhelyét (lakóhelyét) és rövid úton történő értesítésének módját. Az eljárásban az ellenérdekű fél számára lényeges rendelkezés, miszerint a Közbeszerzések Tanácsa a kérelmet haladéktalanul továbbítja a kérelemben kijelölt békéltetőnek, valamint a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének (illetőleg az ellenérdekű félnek), ez utóbbit egyben felhívja békéltető jelölésére. Az ellenérdekű fél ugyanis ekkor szerez tudomást az eljárás megindításáról. A békéltetést három békéltetőből álló tanács folytatja le. A három békéltető közül egyet a békéltetési eljárás kérelmezője, egy másikat az ellenérdekű fél jelöl a békéltetők Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékéről, és az így kijelölt békéltetők jelölik ki - közös megegyezéssel - a harmadik békéltetőt. Az eljáró békéltetőtanács tagjai maguk közül - jogi szakvizsgával rendelkező - elnököt választanak. (Lényegében az eljárásnak ez a része azonos a választott bírósági eljárás hasonló szakaszával.) Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy amennyiben a felek bármelyike nem él a fentiekben részletezett jelölés lehetőségével, avagy a két kijelölt békéltető nem egyezik meg a harmadik békéltető személyében, a békéltetési eljárás nem folytatható le. A békéltetőtanács megalakulását követően annak elnöke a megválasztását és egyben a békéltetési eljárás lefolytatására irányuló kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul időpontot és helyszínt tűz ki a meghallgatásra. A békéltetőtanács elnöke - rövid úton - haladéktalanul értesíti a békéltetési eljárás megindulásáról a békéltetési eljárással érintett közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevőket és egyéb érdekelteket, tájékoztatja a békéltetési eljárásban való részvétel lehetőségéről, valamint a meghallgatás kitűzött időpontjáról és helyszínéről. Amennyiben az eljárás megindul, az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy a folyamatban levő közbeszerzési eljárását felfüggeszthesse, a szerződés megkötését elhalaszthassa a békéltetési eljárás befejezéséig. Az említett intézkedéseiről azonban a békéltető tanács elnökét is értesítenie kell. A Bt. nagyon fontos rendelkezése, hogy a közbeszerzési eljárás felfüggesztése a folyamatban lévő határidőket a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja. A békéltetési eljárásról és a békéltetés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy-egy példányát kézbesíteni kell a feleknek. A békéltetési eljárásban a feleknek nem kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 194
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Békéltetés a közbeszerzésben

Kérdés: A békéltetési eljárásban való részvétel kizárja-e a Kbt. szerinti jogorvoslatok igénybevételét?
Részlet a válaszból: […]természetesen lehetőség van a Kbt. szerinti egyéb jogorvoslatok igénybevételére is. Ennek azonban korlátja, hogy a jogorvoslat nem kezdeményezhető mindaddig,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 103
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,