Ügyvédi tevékenység a közbeszerzési törvényben

Kérdés: Ügyvédi tevékenység beszerzésénél mikor kell vagy nem kell figyelembe venni a közbeszerzési törvényt?
Részlet a válaszából: […] ...kérelme további mellékleteinek elektronikusokirati formába alakítása,– külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetőitevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység,– külön törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Iratok visszakérésének lehetősége

Kérdés: Eredeti tanúsítványt, igazolást a pályázat elbírálása után vissza lehet-e kérni? Ha nem, akkor kérhető-e az ajánlatkérőtől az adott iratról hiteles másolat? Ehhez kapcsolódóan kérdezzük, hogy az ajánlatkérőnek meg kell-e őriznie a pályázati anyagokat, és ha igen, meddig?
Részlet a válaszából: […] ...az iratmegőrzési kötelezettség a jogorvoslati eljárás jogerősbefejezéséig, de legalább 5 évig tart.(Végül megjegyezzük, hogy a békéltető a békéltetési eljárásiratait az eljárás befejezését követő öt évig köteles megőrizni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.

Békéltetési eljárás kezdeményezésének rendje

Kérdés: Békéltetési eljárást kezdeményeztünk az önkormányzatnál egy bútorbeszerzési ügyben, mert jogorvoslat nélkül szerettük volna a problémát megoldani. Azzal utasították vissza, hogy nem náluk kell eljárnunk, hanem a Közbeszerzések Tanácsánál. Ott viszont azt a választ kaptuk, hogy lejárt a határidő. Jogszerűen jártak el? Mit tehetünk az igazunk érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...kellszámítani. A békéltetési eljárásnak gyorsnak kell lennie, mert a feleknekmindösszesen 8 napjuk van a megegyezésre, amelyről a békéltető tanácsjegyzőkönyvet vesz fel, és amelyet a felek is megkapnak. Amennyiben a vita nemfejeződik be 8 nap alatt, vagy a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Tanácsadó bevonása támogatott közbeszerzésekhez

Kérdés: A Kbt. 9. §-a szerint az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. Van-e itt valamilyen értékhatár vagy százalékos határ, hogy milyen mértékű uniós támogatás esetén áll fenn ez a kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...szerint felel. Az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzésitanácsadó az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban nem lehet sem békéltető(353. §), sem tanúsító (309....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...kérelme további mellékleteinek elektronikusokirati formába alakítása,– külön törvényben – Kbt. – szabályozott közbeszerzésibékéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadóitevékenység, továbbá– külön törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.

Szubjektív bírálat, szakértők a bírálati eljárásban

Kérdés: A hatályos szabályozás szerint van-e lehetőség ún. szubjektív bírálatra? Igénybe vehetők-e a bírálat során független szakértők?
Részlet a válaszából: […] ...miszerint az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó azadott közbeszerzési eljárással kapcsolatban nem lehet sem békéltető, sem pedigtanúsító.A kérdés kapcsán a továbbiakban fel kell hívnunk azajánlatok elbírálására vonatkozó Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 27.

Bírósági felülvizsgálat kizártsága

Kérdés: Van-e lehetőség bíróság előtti felülvizsgálatra abban az esetben, ha a Közbeszerzések Tanácsa elutasítja a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel iránti kérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárássorán hozott határozata, illetve – a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalosközbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalosjegyzékébe történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.

Ügyvéd mint békéltető a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Ügyvéd elláthat-e közbeszerzési ügyben békéltetői tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése alapján – egyebek mellettelláthatja a külön törvényben – esetünkben a Kbt.-ben – szabályozottközbeszerzési békéltetői tevékenységet, valamint a hivatalos közbeszerzésitanácsadói tevékenységet is akkor, ha az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.

Felülvizsgálati lehetőség közbeszerzési ügyben hozott végzés ellen

Kérdés: Jogorvoslati kérelemmel éltünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, és mivel határozatával nem értettünk egyet, az ügyet a bíróságon folytattuk. A bíróság ügyünket végzéssel, számunkra kedvezőtlenül – bírálta el. Van-e lehetőségünk további felülvizsgálatra?
Részlet a válaszából: […] ...egyebek mellett -a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során hozotthatározata, illetve a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalosközbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalosjegyzékébe történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.

Közbeszerzési tanácsadó helyi önkormányzatnál

Kérdés: Helyi, települési önkormányzatnál kötelező-e alkalmazni hivatalos közbeszerzési tanácsadót? Ha igen, akkor milyen végzettséggel kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] ...a Ptk. szerint felel.Az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó azadott közbeszerzési eljárással kapcsolatban nem lehet sem békéltető, semtanúsító. [Kbt. 9. §-ának (2) és (3) bekezdése.]Mint említettük, nem az ajánlatkérő személye határozza megazt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.
1
2