Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bérbeadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérbeadó státusza az új Kbt.-ben

Kérdés: A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez felajánlott (bemutatott), bérelt géppark bérbeadója milyen státuszban szerepel? Kérheti-e az ajánlatkérő az ajánlat részeként a már megkötött bérleti szerződést?
Részlet a válaszból: […]személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3740

2. találat: Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha bérelt gépekkel indulok egy tenderen, a bérbeadó alvállalkozó vagy erőforrás?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került - a) pont.Amennyiben az ajánlattevő megítélése szerint a bérbeadó közvetlenül nem kerül bevonásra a teljesítés során, akkor erőforrást nyújtó szervezetként is megjelölhető.[A Kbt. 4. §-ának 2. pontja szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,- építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - a)-c) pontok.A törvény 55. §-ának (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3180

3. találat: Bérbeadó státusza az új Kbt. szerint

Kérdés: Az új Kbt. alapján a beszerzés tárgyának előállításához szükséges gép bérbeadója alvállalkozónak minősül?
Részlet a válaszból: […]kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót - a)-c) pontok. A fenti rendelkezés alapján, főszabály szerint mindazon gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesz, alvállalkozónak minősül. Ez alól a szabály alól, értelemszerű és nevesített - előzőekben felsorolt - kivételek vannak. A kivételek között ugyanakkor nem említik a gép bérbeadóját, ezért a közbeszerzési eljárásban betöltött státusza - megítélésünk szerint - attól függ, hogy a szerződés teljesítésében milyen módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2942
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési vállalkozás vagyunk, és egy önkormányzati felhívásra fogunk pályázni. A kiírás szerint darugéppel és zsaluzattal is kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Nekünk nincs darunk, azt bérelni tervezzük. Zsaluzattal rendelkezünk oly módon, hogy arra határozatlan idejű bérleti szerződésünk van egy partnerünkkel, és minden építési beruházásnál ezt használjuk. Kérdésünk, hogy ha a darut béreljük annak érdekében, hogy az alkalmasságunkat igazolni tudjuk, a bérbeadó erőforrást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül? Ugyancsak ez a kérdés a zsaluzatot biztosító partnerünk esetében.
Részlet a válaszból: […]szervezet, aki a teljesítésben közvetlenül nem vesz részt, hanem az ajánlattevő alkalmasságának igazolásban működik közre, erőforrást nyújtó szervezetnek minősül. A fentiekből következően, véleményünk szerint a daru erőforrásnak, a daru bérbeadója pedig erőforrást nyújtó szervezetnek minősül. Más megítélés alá esik viszont a zsaluzat és annak bérbeadója. Ez esetben ugyanis nem arról van szó, hogy a konkrét közbeszerzés miatt bérel zsaluzatot az ajánlattevő, azaz nem az alkalmassága igazolása érdekében teszi. A zsaluzatot annak érdekében bérli az ajánlattevő, hogy a működéséhez szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2607
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,