Gépbérlet minősítése és bejelentése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő gépbérlet címen köt szerződéseket vállalkozókkal. A munkagépeket vezetővel bocsátja rendelkezésre a bérbeadó. A munkagépekbe az üzemanyagot az ajánlattevő vásárolja meg. Ilyen esetben ez a gépbérlet alvállalkozásnak vagy kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének minősül? Ezt az igénybevételt be kell jelentenem?
Részlet a válaszából: […] ...a nélkül történik, nincs különösebb jelentősége), előre meghatározott és a szerződésben rögzített bérleti díjat fizet, továbbá a bérbeadónak a közbeszerzési munkavégzéssel kapcsolatban semmilyen feladata és felelőssége nincs, akkor bérletről van szó – A)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Bérbeadó státusza az új Kbt.-ben

Kérdés: A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez felajánlott (bemutatott), bérelt géppark bérbeadója milyen státuszban szerepel? Kérheti-e az ajánlatkérő az ajánlat részeként a már megkötött bérleti szerződést?
Részlet a válaszából: […] Az új, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. §-ának (7) bekezdése értelmében géppark igénybevétele, bérlete igazolására szükséges a bérleti szerződés bemutatása, függetlenül attól, hogy azt az ajánlatkérő kéri-e, avagy sem, az alábbiak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Bérbeadó státusza a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: A szerződést bérelt gépekkel fogjuk teljesíteni. Az ajánlathoz elegendő a gépek felsorolása, vagy a bérleti szerződést is csatolni kell? A bérbeadó a Kbt. utóbbi módosítását követően milyen státuszban szerepel az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő nem kérheti bérleti szerződés becsatolását. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet 15. §-a alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha bérelt gépekkel indulok egy tenderen, a bérbeadó alvállalkozó vagy erőforrás?
Részlet a válaszából: […] ...a bérbeadó közvetlen módon is bevonásra kerül a teljesítésbe, tehát például kezelőt, fizikai munkást is rendelkezésre bocsát, akkor alvállalkozó lesz. Ha azonban csak a gépet nyújtja, lehet erőforrást nyújtó szervezet, az ajánlattevő megítélésre szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Alkalmasság igazolása bérlet esetén

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény 55. §-ának (5) bekezdése értelmében hogyan kell igazolni a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot bérelt (bérlő által kezelt és üzemeltetett) gépek és eszközök vonatkozásában? A bérbeadó szerintünk nem tekinthető más szervezetnek, mivel a bérbeadás idején nem ő rendelkezik a gépekkel, illetve eszközökkel, nem vesz részt a szerződés teljesítésében, így alvállalkozó sem lehet. Mit köteles az ajánlatkérő ebben az esetben elfogadni igazolásként?
Részlet a válaszából: […] ...hanem azt csak akkor tervezi megkötni, ha aközbeszerzési eljárásban nyertesként kerül kihirdetésre. Ebben az esetben azeszközök bérbeadója "kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként"értelmezendő, a bérlő pedig olyan ajánlattevőként, aki az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.

Bérbeadó státusza az új Kbt. szerint

Kérdés: Az új Kbt. alapján a beszerzés tárgyának előállításához szükséges gép bérbeadója alvállalkozónak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...a szabály alól, értelemszerű és nevesített -előzőekben felsorolt – kivételek vannak. A kivételek között ugyanakkor nem említik a gép bérbeadóját,ezért a közbeszerzési eljárásban betöltött státusza – megítélésünk szerint -attól függ, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Bérbeadó a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési vállalkozás vagyunk, és egy önkormányzati felhívásra fogunk pályázni. A kiírás szerint darugéppel és zsaluzattal is kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Nekünk nincs darunk, azt bérelni tervezzük. Zsaluzattal rendelkezünk oly módon, hogy arra határozatlan idejű bérleti szerződésünk van egy partnerünkkel, és minden építési beruházásnál ezt használjuk. Kérdésünk, hogy ha a darut béreljük annak érdekében, hogy az alkalmasságunkat igazolni tudjuk, a bérbeadó erőforrást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül? Ugyancsak ez a kérdés a zsaluzatot biztosító partnerünk esetében.
Részlet a válaszából: […] ...működik közre, erőforrást nyújtó szervezetnekminősül.A fentiekből következően, véleményünk szerint a daruerőforrásnak, a daru bérbeadója pedig erőforrást nyújtó szervezetnek minősül.Más megítélés alá esik viszont a zsaluzat és annakbérbeadója. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Bérbeadó mint erőforrás

Kérdés: Ha egy gépet egy adott tender teljesítéséhez bérlek, akkor a bérbeadót be kell jelentenem mint erőforrást? Illetve minek minősül a bérb e adó? Vizsgálja, vizsgálhatja az ajánlatkérő a bérleti szerződést, a tulajdoni viszonyokat, ha én a gépet beírom a géplistába, miszerint azzal rendelkezem?
Részlet a válaszából: […] ...hanem a szerződés teljesítése érdekében azajánlattevő alkalmasságának igazolásához biztosít erőforrást.A gép bérlését, illetve a bérbeadót mint erőforrást nyújtószervezetet attól függően kell bejelentenie, bemutatnia az ajánlattevőnek, hogyaz ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Erőforrás-szervezettel kapcsolatos gyakorlati problémák

Kérdés: A következőkben az erőforrás-szervezetekkel kapcsolatban tennék fel kérdéseket. 1. A Kbt. meghatározása szerint az erőforrás-szervezet az, amely a teljesítéshez erőforrást biztosít, de nincs bevonva a teljesítésbe. Erőforrások az anyagok, gépek, energia, szellemi erőforrás. Tehát erőforrás-szervezetnek tekinthető a bérmunkásokat és gépeket bérbe adó cég, megbízott szakértő? 2. Jól értelmezem, hogy a 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelező az ajánlattevőnek felsorolni az összes erőforrás-szervezetet, függetlenül az értékhatártól és attól, hogy az alkalmasság igazolásánál az ajánlattevő támaszkodik-e rá vagy sem? 3. Az ajánlatkérő szolgáltatást szeretne megrendelni, és ehhez az alkalmassági feltételek között elő­írta, hogy a teljesítéshez bizonyos géppel kell rendelkeznie az ajánlattevőnek. Az ajánlattevő bérelné ezt a gépet, és az alkalmasságát ezzel igazolná. De mivel a bérbeadóval nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás, a 4. § 3/E alapján nem támaszkodhat rá. A józan ész és a korábbi törvény szerint el lehetne fogadni, mert az alkalmasságnak is megfelel, és tudná teljesíteni a feladatot. De mi történik, ha a versenytárs emiatt jogorvoslatért fordul a DB-hoz?
Részlet a válaszából: […] ...erőforrást nyújtó szervezet nevesítése, amennyiben nem minősülnekalvállalkozónak.A kérdésben szereplő példa szerinti esetben javasolt abérbeadó alvállalkozóként történő bevonása, különösen abban az esetben,amennyiben tevékenységének értéke (mértéke) elérheti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Gépek rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: A kiírás szerint a gépeket tárgyi eszközt nyilvántartó kartonnal kell igazolni. Mi két gépet bérelünk a feladat ellátásához, így azok nincsenek nyilvántartva. Mi a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...való egyértelmű létezés bizonyítása, továbbá például bérletiszerződés, vagy akár szándéknyilatkozat a leendő bérbeadó részéről anyilvántartó karton mellett elegendő az ajánlatkérő részére. Ennek egyértelművétételét, tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
1
2