Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beruházáslebonyolító tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházáslebonyolító szerepe

Kérdés: Mely eljárásban kell alkalmazni a beruházáslebonyolítót, és milyen szabályok vonatkoznak rá? Azonos feladatokat lát-e el a közbeszerzési tanácsadóval?
Részlet a válaszból: […]tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a fenti bekezdés szerinti szakértelemmel rendelkezik - kormányrendelet 5. §-a. A kormányrendelet lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásba beruházáslebonyolítót bevonhasson. A beruházáslebonyolítóra az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A beruházáslebonyolító rendeletben meghatározott feladata az ajánlatkérő általános megbízottjaként a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, így különösen: - az építési beruházás előkészítése, szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése; - ahol ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tervező kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása; - a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívás elkészítése, a dokumentáció elkészíttetése; - a kivitelezésre vonatkozó dokumentációnak az egyes sajátos építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése; - a kivitelezés műszaki ellenőrzésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1383

2. találat: 162/2004. Korm. rendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Építési beruházás esetén a lebonyolítót közbeszerzési eljárásban választják ki. A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése. Ebben az eljárásban is alkalmazni kell a 162/2004. Korm. rendelet 5-6. §-aiban meghatározottakat?
Részlet a válaszból: […]közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a korábban említett szakértelemmel rendelkezik. Az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásba beruházáslebonyolítót bevonhasson. A beruházáslebonyolítóra az alkalmasság vonatkozásában a 162/2004. Korm. rendelet - fentiekben ismertetett - 5. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni - Kbt. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése. A Kbt. építési beruházásokra vonatkozó előírásainak összevetéséből megállapítható, hogy az említett beruházások magukban foglalhatják a szolgáltatás megrendelését is. Az említett esetben az ajánlatkérő - értelmezésünkben - egy építési beruházással összefüggő, egy konkrét beruházáshoz kötődő szolgáltatást rendel meg. Ebből adódóan megítélésünk szerint a 162/2004. Korm. rendelet előzőekben ismertetett rendelkezéseit a kérdésben felvetett körben alkalmazni kell. Az alkalmazás szükségességét egyébként - véleményünk szerint - a beruházást lebonyolító 162/2004. Korm. rendelet szerinti feladatai is alátámasztják, amelyek a következők: az építési beruházás előkészítése, szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 160