Beruházáslebonyolító szerepe

Kérdés: Mely eljárásban kell alkalmazni a beruházáslebonyolítót, és milyen szabályok vonatkoznak rá? Azonos feladatokat lát-e el a közbeszerzési tanácsadóval?
Részlet a válaszából: […] ...beruházáslebonyolító fogalmát a 162/2004. Korm. rendelettartalmazza, illetve határozza meg az e személyre, szervezetre vonatkozószabályokat a következők szerint:– építési beruházás esetén az ajánlatkérő nevében eljáró,illetőleg az eljárásba bevont személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Egybeszámítási szabályok alkalmazása szennyvízberuházásnál

Kérdés: Szennyvízberuházásnál a létesítmény építését és a hozzá tartozó gépeket, eszközöket, irányítástechnikai berendezéseket egybe kell-e számítani és az építésre vonatkozó szabályok szerint eljárni, vagy külön az építés, külön az árubeszerzés, abban az esetben, ha a szennyvízberuházás áll építésből, árubeszerzésből, valamint szolgáltatásból (műszaki ellenőr, könyvvizsgáló igénybevétele); a közbeszerzés tárgya építés, szolgáltatás vagy építés, árubeszerzés, szolgáltatás külön-külön eljárásban, és a beruházásban az építési költség a nagyobb, mint az eszközbeszerzés költsége.
Részlet a válaszából: […] ...bevonásának szempontjából sem választhatók szét. Külön szabályokat fogalmaz meg továbbá a kormányrendelet 6. §-ában, a beruházáslebonyolító vonatkozásában. E szerint a 6. § (3) bekezdése értelmében a beruházáslebonyolító feladatai közé tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.

162/2004. Korm. rendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Építési beruházás esetén a lebonyolítót közbeszerzési eljárásban választják ki. A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése. Ebben az eljárásban is alkalmazni kell a 162/2004. Korm. rendelet 5-6. §-aiban meghatározottakat?
Részlet a válaszából: […] ...szakértelemmel rendelkezik.Az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásba beruházáslebonyolítót bevonhasson. A beruházáslebonyolítóra az alkalmasság vonatkozásában a 162/2004. Korm. rendelet –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 12.