Pénzügyi alkalmassági követelmény meghatározásának szabályszerűsége

Kérdés: A felhívásban pénzügyi alkalmassági követelményként határozták meg, hogy az elmúlt három lezárt üzleti évben nem lehet több mint kétszer negatív az adózás utáni eredmény. Lehet ilyen alkalmassági követelményt meghatározni? Ha az alkalmassági követelményt szabálytalanul határozták meg, mit lehet tenni?
Részlet a válaszából: […] ...A kormányrendelet szabálya egy keretet határoz meg, melyen belül az ajánlatkérő dönthet arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló mely adatát, vagy annak adatából képzett indikátort használja. Külön kitér ennek az alkalmassági követelménynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Kapacitást biztosító bevonása mérleg szerinti eredmény igazolására

Kérdés: Bevonható-e kapacitást biztosító, amennyiben nem árbevételt, hanem mérleg szerinti eredményt kell igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdés c) pontjában valóban az árbevétel előírását részletezi, azonban b) pontjában arra a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóra utal, mely a mérleg is lehet, és melynek tartalma vonatkozásában írható elő alkalmassági követelmény.A kormányrendelet 19...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Adatbázis vizsgálata vagy igazolás kérése közösségi rezsimben

Kérdés: Ajánlatkérőként statisztikai állományi létszámot írtunk elő közösségi rezsimben. Mikor kell adatbázist vizsgálni és/vagy igazolást kérni, az EEKD-val együtt, vagy az értékelés végén?
Részlet a válaszából: […] ...éves statisztikai állományi létszám igazolása egyszerű nyilatkozattal történik, annak ellenére, hogy ez nyilvános adatbázisban, a www.e-beszamolo.im.gov.hu-n, a kiegészítő mellékletben megtalálható és ellenőrizhető. Az e-Certis számára azonban elegendő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Mutatószám előírása alkalmassági követelmények keretében építési beruházásoknál

Kérdés: Alkalmassági követelmények keretében előírhatok-e mutatószámot?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – vizsgálata esetén a beszámoló adataiból képzett mutatószámok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Igazolás elfogadása kiegészítő tájékoztatáskérés hiányában

Kérdés: Pénzügyi alkalmasság tekintetében az ajánlattevőtől az ajánlatkérő nem negatív mérleg szerinti eredmény igazolását kérte. Az ajánlattevők között volt egyéni vállalkozó, aki igazolásként a vállalkozói személyijövedelemadó-bevallását nyújtotta be, amelyből megállapítható, hogy nem volt veszteséges a vállalkozás. Azonban az ajánlattevő a 310/2011. kormányrendelet 14. §-ának (3) bekezdése szerint nem kért kiegészítő tájékoztatást, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő milyen formában fogadja el az igazolást. Kérdésként merül fel, hogy az alkalmasság igazolásaként benyújtott dokumentumok megfelelése esetén, azonban a kiegészítő tájékoztatás kérésének elmulasztása ellenére elfogadható-e, illetve hiánypótlás kérhető-e a mérleg szerinti eredmény benyújtására (egyéni vállalkozó kizárólag kapacitásnyújtóval tudná ezt megtenni), avagy érvénytelenek kell-e minősíteni az annak hiányában benyújtott ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Erőforrás igénybevételével kapcsolatos bejelentés formája

Kérdés: A dokumentációban szerepel, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (6) bekezdésének alkalmazása során a KDB D.453/17/2012. számú határozatában foglaltak figyelembevételével jár el. Mit tartalmaz ez a döntés?
Részlet a válaszából: […] ...beruházások teljesítésének igazolását írja elő, amely teljesítések a múltban valósultak meg. (Ilyennek minősülnek különösen a beszámoló adatai vagy a teljesített szerződéses referenciák.)Erre tekintettel nem elegendő az alvállalkozói igénybevételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Beszámoló csatolásának objektív, időbeli akadálya

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, és a felhívás feladására adott év januárjában kerül sor, az értékelés során kötelezően kérni kell-e a közvetlenül megelőző üzleti évre vonatkozó beszámolót? Az ajánlattevő jogosan hivatkozhat-e arra, hogy az előző évről a tárgyév május 31-éig kell elkészíteni a beszámolót, ezért ezzel még nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...is tekintettel kell lennie. Amennyiben a felhívás feladására januárban került sor, a 2013-as üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló még nem áll rendelkezésre az ajánlattétel időpontjában, ezért az ajánlatkérő nem is kérheti azt. Erre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Nyilatkozat árbevételről

Kérdés: Háromévi nettó árbevételről kell nyilatkozni, árbevételt kell igazolnunk. Két éve alakultunk. Mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Mérleg "kiváltása" pénzügyi alkalmasság igazolásakor

Kérdés: Pénzügyi alkalmasság igazolására miért csak a mérleget kérik az ajánlatkérők? Ha ezt írja elő az ajánlatkérő, és nekem negatív a mérlegem, akkor azt mivel válthatom ki? Van lehetőségem az árbevétellel kiváltani, ami egy lehetséges opció a frissen létrejött cégek esetében?
Részlet a válaszából: […] ...építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható– saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Önkormányzat saját cége és a kkv-minősítés kapcsolata

Kérdés: Önkormányzat saját cégénél figyelemmel kell-e lenni a tulajdonos más cégeire, és így az árbevételi, munkavállalói korlátot figyelni kkv-ként történő megítéléskor?
Részlet a válaszából: […] ...(1)-(9) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:– 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.
1
2
3
7