Beszámoló csatolásának objektív, időbeli akadálya

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, és a felhívás feladására adott év januárjában kerül sor, az értékelés során kötelezően kérni kell-e a közvetlenül megelőző üzleti évre vonatkozó beszámolót? Az ajánlattevő jogosan hivatkozhat-e arra, hogy az előző évről a tárgyév május 31-éig kell elkészíteni a beszámolót, ezért ezzel még nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...is tekintettel kell lennie. Amennyiben a felhívás feladására januárban került sor, a 2013-as üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló még nem áll rendelkezésre az ajánlattétel időpontjában, ezért az ajánlatkérő nem is kérheti azt. Erre tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.
Kapcsolódó címkék:    

Beszámoló, konszolidált beszámoló

Kérdés: Ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához a számviteli törvény szerinti beszámolót kell csatolni, akkor a sima vagy a konszolidált beszámolót kell-e benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] ...régi Kbt. szerint született döntőbizottsági határozat arravonatkozóan, hogy melyik beszámoló használható. A bíróság előtt befejeződöttügy eredményeként mindkét beszámoló használható, azaz nincs kizárva egyik vagymásik használata. Mivel a hatályos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.