Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott beszerzési tárgy megjelölése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárás megfelelő CPV-kód hiányában

Kérdés: Mi történik akkor, ha az ajánlatkérő nem talál megfelelő CPV-kódot beszerzési tárgyára? Jogsértést követ-e el, ha nem fedi le a CPV-kód teljes mértékben a beszerzés tárgyának minden elemét?
Részlet a válaszból: […]eljárásban az ajánlatkérő a beruházásokat nem tüntette fel a CPV-kódok között, annak ellenére, hogy a beszerzési tárgy részét képezhette volna. Ennek oka volt, hogy a beruházások megvalósításának vállalása ajánlattevői döntés volt, ugyanis az ajánlattevő dönthetett úgy, hogy nem vállalja a beruházások megvalósítását, ajánlata ekkor is érvényes lett volna, és lehetett nyertes ajánlat is.A döntés során kulcskérdés, hogy a beruházások megvalósításának vállalása értékelési részszempont volt, így amennyiben egy ajánlattevő ezt nem kívánta vállalni, úgy értékelési pontszámoktól esett el, ajánlata érvényességére e vállalás nem volt kihatással. Így az ajánlatkérő nem szerepeltethette a beszerzés tárgyánál a beruházások megvalósítását, mert adott esetben a nyertes ajánlattevő a beruházások vállalása nélkül tett legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot, és így a közbeszerzési szerződésnek nem vált részévé a beruházások megvalósítása."A konkrét esetben a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a főzőkonyha beruházását nem tette egyértelműen a közbeszerzés tárgyának részévé, az a műszaki leírásban rögzítettekkel szemben az ajánlattevők vállalásától függően válik a közbeszerzés tárgyává. Az ajánlatkérő állítása szerint a »Gép-, eszköz- és építési beruházás megvalósítása, átadva térítésmentesen a szerződés végén az önkormányzatnak«[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4826

2. találat: Beszerzés tárgyának minősítése

Kérdés: A D.368/2019. ügyben az ajánlatkérő építési beruházás keretében kívánt telepíteni új gépészeti rendszert. Miért nincs nagyobb szabadsága az ajánlatkérőnek a beszerzési tárgy minősítésében, amikor műszaki értelemben lehet akár építési beruházásról is beszélni?
Részlet a válaszból: […]meghatározott tervezése együtt;- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése - a)-c) pontok.A jogorvoslati fórum az érintett esetben kifejezetten nem a Kbt., hanem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szabályai alapján azonosította a beszerzés tárgyát. Az Étv. 2. § 8. pontja definiálja az építmény fogalmát, mely szerint: "Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül -, minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma)."Az ajánlatkérő által az épületbe telepített új technológiai gépészeti rendszer beszerelése nem járt a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével, ezért nem tekintette az érintett munkát az Étv.-ben meghatározott fogalom szerinti építménynek a jogorvoslati fórum. Kiemelte, hogy nem építési tevékenység a rendszer beszerelése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4422

3. találat: Beszerzés utólagos átminősítése

Kérdés: Karbantartási szolgáltatásról szól a számla, amit a nyertes benyújtott. Utólag minősíthetem mégis építési beruházásnak a beszerzést, ha a belső ellenőr erre rákérdez?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek arra, hogy ne minősítse közbeszerzés-kötelesnek a beszerzését, fontos, hogy mindezt az ajánlatkérő akár utólag is, de alá tudja támasztani. A Kbt. építési beruházásra vonatkozó definíciója értelmében a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek építési beruházásnak tekinthetők. A számla tartalma - ha számviteli értelemben szolgáltatásról szól - független annak közbeszerzési megítélésétől.A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése szerint az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:- az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4065

4. találat: Jogellenes beszerzési tárgy a hirdetményben

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a hirdetmény szövegében szolgáltatást és szolgáltatási koncessziót vásároljon egyszerre az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatási koncesszióra is, annak ellenére, hogy az nemzeti eljárásrendben értelmezhető kategória az alábbiak szerint. A Kbt. értelmében a szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A szolgáltatási koncesszió esetében az eljárásra a IV. fejezet szabályait és a 23-26. cím szabályait - a 30. cím rendelkezései szerint - kell megfelelően alkalmazni a 3. melléklet és a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyaránt. Az ajánlatkérő szolgáltatási koncesszió közbeszerzési tárgy esetén az eljárást megindító hirdetményben köteles megadni, hogy a közbeszerzési eljárás melyik fajtája szerint jár el. E szerint kell az ajánlati felhívásra vagy a részvételi felhívásra vonatkozó szabályokat a hirdetmény elkészítésekor megfelelően alkalmazni. Gyorsított és keretmegállapodásos eljárás is alkalmazható. Ha a szolgáltatási koncesszió egyben a koncessziós törvény (Konc-tv.) hatálya alá is tartozik, az ajánlatkérőnek a koncessziós törvény szerint kell eljárnia azzal, hogy erről a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1166
Kapcsolódó tárgyszavak: ,