Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott beszerzési tárgy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Két keretmegállapodásos eljárás indítása azonos beszerzési tárgyra

Kérdés: Az ajánlatkérő két keretmegállapodásos eljárást kíván kiírni azonos beszerzési tárgyra. Az egyik esetben egy ajánlattevő, a másik esetben több ajánlattevő számára. Mindezt egymást követően kívánja megoldani úgy, hogy - érvei szerint - mivel fedezet nélkül el lehet indítani az eljárást, nem okoz gondot a párhuzamos eljárás. Megteheti ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]hatályban egyidőben két keretmegállapodás, különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a korábbi keretmegállapodásokat a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint kötötte meg két ajánlattevővel, míg az újabb keretmegállapodásokat a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötné meg egy ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a két, egyidőben hatályos keretmegállapodás esetén olyan helyzetbe kerülne, amely a verseny tisztaságának sérelme nélkül nem kezelhető, ugyanis az ajánlatkérő választhatna a két keretmegállapodás közül, az egyik keretmegállapodás választása esetén két ajánlattevő versenyezne a közbeszerzés elnyeréséért, a másik keretmegállapodás választása esetén viszont attól az egy ajánlattevőtől rendelné meg az ajánlatkérő közvetlenül a készítményeket, amellyel a keretmegállapodást megkötötte."Ugyan a Kbt. 104. §-ának (7) bekezdése lehetővé teszi új eljárás megindítását egy, az ajánlatkérő számára előnytelen keretmegállapodást követően a verseny hiánya miatt, ez azonban nem a fenti esetre vonatkozik, amikor két keretmegállapodást is hatályban kíván tartani az ajánlatkérő.Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani, különösen a több évre kötött keretmegállapodás esetében, vagy ha a keretmegállapodást kötött ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az új eljárást megindító felhívásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4652

2. találat: Egybeszámítás informatikai rendszer bevezetése tárgyú beszerzésnél

Kérdés: Szeretnénk bevezetni egy informatikai rendszert, illetve a bevezetés után gyakorlatilag azonnal szükségünk lesz supportra is. Ezt elvileg akár a bevezető cég is el tudná végezni. Egybe kell-e számítani a két beszerzési tárgyat, amikor az egyik áru és a másik szolgáltatás? Milyen EUB-döntéseket érdemes megnézni hasonló kérdés eldöntésekor?
Részlet a válaszból: […]megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.Véleményük szerint a rendszer megvételét, bevezetését és a kapcsolódó supportot egybe kell számítani, hiszen azonos rendszeren végzik, akár egy szolgáltató is be tudja vezetni és supportálni, egységesen tervezi az ajánlatkérő, amely kisegítő szempontok alapján összességében döntheti el az ajánlatkérő, hogy egybeszámítja-e az egyes termékek, szolgáltatások értékét. Az alábbi EUB-döntéseket ajánljuk figyelmükbe, melyek rövid összefoglalóját is közöljük. A példák azért különösen érdekesek, mert egyrészt foglalkoznak a műszaki és gazdasági funkció egységének értelmezésével, másrészt építési beruházások és szolgáltatások egybeszámításáról szólnak.A C-16/98. számú döntés alapján egy építési beruházás fennállásának megítélésekor a gazdasági és műszaki funkció egysége a döntő szempont. Az tehát, hogy a külön szerződésekben foglalt építési munkák együtt egy funkciót töltenek-e be, mind műszaki, mind gazdasági értelemben. A közbeszerzés tervezésekor az építési munkák eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése, funkciója a kiindulópont, és attól függően kell megítélni az egybeszámítás kérdését, hogy egy szerződéssel vagy több szerződéssel valósíthatóak-e meg a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4596

3. találat: Beszerzés tárgyának minősítése

Kérdés: A D.368/2019. ügyben az ajánlatkérő építési beruházás keretében kívánt telepíteni új gépészeti rendszert. Miért nincs nagyobb szabadsága az ajánlatkérőnek a beszerzési tárgy minősítésében, amikor műszaki értelemben lehet akár építési beruházásról is beszélni?
Részlet a válaszból: […]meghatározott tervezése együtt;- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése - a)-c) pontok.A jogorvoslati fórum az érintett esetben kifejezetten nem a Kbt., hanem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szabályai alapján azonosította a beszerzés tárgyát. Az Étv. 2. § 8. pontja definiálja az építmény fogalmát, mely szerint: "Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül -, minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma)."Az ajánlatkérő által az épületbe telepített új technológiai gépészeti rendszer beszerelése nem járt a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével, ezért nem tekintette az érintett munkát az Étv.-ben meghatározott fogalom szerinti építménynek a jogorvoslati fórum. Kiemelte, hogy nem építési tevékenység a rendszer beszerelése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4422

4. találat: Értékelési szempont kapcsolata a beszerzés tárgyával

Kérdés: A Concordia ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az értékelési szempontnak a beszerzés tárgyához kell kapcsolódnia, ez bekerült a törvénybe is. Hogyan kell ezt biztosítania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]forgalmazásának konkrét folyamatához kapcsolódnak; vagy- közvetlenül az említett építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely másik szakaszához kapcsolódnak,még akkor is, ha az említett tényezők érdemben nem tartoznak a szerződés lényegéhez - a) és b) pontok.A Kbt. 76. §-ának (6) bekezdésében tartalmazza kifejezetten a fenti előírást az alábbiak szerint.Az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:- a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk;(...)- Kbt. 76. § (6) bekezdésének a) pontja,A témában a Közbeszerzési Döntőbizottság 38/2018. számú döntésében is hasonló következtetésre jut. Az érintett ügyben a Döntőbizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló közbeszerzési dokumentumokat, és megállapította, hogy az ajánlatkérő a 2. részajánlati kör keretében kültéri játékok beszerzését és azok telepítését kívánta megvalósítani. Az ajánlatkérő a felhívásban a 2. részajánlat esetében 2. értékelési alszempontként határozta meg "A játék meghibásodása esetén a hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra min. 1, max. 12 óra)" feltételt 20-as súlyszámmal.A Döntőbizottság az alábbiakra figyelemmel rögzíti, hogy a hibaelhárítás megkezdésének időtartama értékelési alszempont a szerződés tárgyához nem kapcsolódik, ugyanis az ajánlatkérő sem a hibaelhárítási kötelezettség teljesítésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4339

5. találat: Beszerzés tárgyának megvalósíthatatlansága

Kérdés: A műszaki leírásból azt látjuk, hogy a beszerzés tárgya megvalósíthatatlan, ha a leírás alapján kell azt létrehozni. Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]szakmai véleményét az ajánlattevő leírja, de amennyiben a beszerzés tárgya megvalósíthatatlan, nincs olyan közbeszerzési előírás, mely lehetővé tenné, hogy az ajánlattevő azért támadja meg a beszerzés tárgyát, mert szakmailag, egyéb okokból nem ért vele egyet. Vélhetően ebben az esetben kevesebb ajánlattevő, vagy egy ajánlattevő sem várható, ami szükségessé teszi az eljárás újragondolását. Ennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3467

6. találat: Beszerzési tárgyak "in house" szerződéseknél

Kérdés: "In house" szerződésekkel kapcsolatos a kérdésem. Ha van olyan önkormányzati cég, amelynek a bevétele legalább 80 százalékban az önkormányzat(ok)tól származik - figyelemmel a Kbt. 9. §-ának (3) bekezdésére (az ellenértéket a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik meg) -, valamennyi közbeszerzési tárgyra (építés, szolgáltatás) lehet vele ötéves szerződést kötni, vagy csak a szolgáltatásnál van kivétel [vö. 9. § (1) bekezdés ka) pont, illetve (5) bekezdés g) pont]?
Részlet a válaszból: […]együttesen, közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; d) pont: a 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó szervezet] és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik, és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80 százaléka az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.A közszolgáltatást sem az európai direktívák, sem a közbeszerzési törvény nem szabályozza. Annak értelmezéséhez, hogy mi minősül közszolgáltatásnak és mely esetben, milyen ár megállapítása mellett lehet szó ún. in-house szerződésről, EK bizottsági határozat, egy keretszabály, valamint az Európai Bíróság esetjoga ad iránymutatást, mely terület sokat fejlődött az elmúlt évtizedben.2005-ben született meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásról szóló 2005/842/EK Európai Bizottsági Határozat, valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály. Ezek a közösségi jogszabályok kötelezettségeket állapítanak meg az állami és önkormányzati tulajdonú társaságok vonatkozásában. A magyar törvényben is rögzített közérdekű szolgáltatások fogalmának meghatározása az egyes tagállamokban különbözik, így az ún. általános (köz)érdekű szolgáltatások fogalma nem került meghatározásra, azt a keretszabály általános gazdasági érdekű szolgáltatások fogalmából vezették le.A kérdés, hogy azok a piaci és nem piaci szolgáltatások, melyeket az állami szervek a köz érdekében ellátnak, mely körbe tartoznak, és ennek megfelelően in-house beszerzésükre lehetőség van-e. Egy adott szolgáltatás általános gazdasági érdekű szolgáltatássá minősítése a tagállamok hatáskörébe tartozik, ebbe a körbe tartozik például a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás.A gazdasági, illetve a nem gazdasági tevékenységek megkülönböztetése tehát nagy jelentőséggel bír,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3054
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Beszerzés értékének és költségének aránytalansága

Kérdés: Nem túlzás-e egy 70 E Ft beruházást (az eredményhirdetést és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót) mintegy 200 E Ft-ért megjelentetni?
Részlet a válaszból: […]hirdetmény-ellenőrzési díj, amennyiben meghaladja a beszerzés tárgyának becsült értékét, nem tekinthető logikus lépésnek. Természetesen több részajánlat esetében felmerülhet ilyen kis értékű részajánlat szerepeltetése, továbbá az egybeszámítási szabály
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2219
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Alternatív ajánlat beszerzési tárgy függvényében

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban az alternatív ajánlat? Milyen beszerzési tárgyaknál lehet lényeges?
Részlet a válaszból: […]megengedte. Alternatív ajánlatról akkor lehet szó, amikor a közbeszerzésre vonatkozó műszaki leírásnak többféle termék is megfelel (egymást helyettesítő termékek), oly módon is, hogy bizonyos paramétereik között van eltérés. Erre a legjobb példa talán a gépjárműbeszerzés, amikor egy adott járműkategóriában többféle gépkocsi is megfelelhet a műszaki leírásnak. Tekintettel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2048
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Bírálati szempont összetett beszerzési tárgy esetén

Kérdés: Ha egy beszerzés tárgya összetett, nagyon sok követelményrendszernek kell megfelelnie, van-e lehetőség arra, hogy a bírálati szempont az összességében legalacsonyabb ár legyen? Ehhez kapcsolódó kérdésünk, hogy április 1-jétől van-e változás a bírálati szempontra vonatkozó törvényi szabályozásban?
Részlet a válaszból: […]versenypárbeszéd esetében teszi kötelezővé az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjának választását, tehát függetlenül a beszerzés tárgyának bonyolultságától, más eljárások esetében az ajánlatkérők szabadon választhatnak a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1920
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: "Termékcsere" tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Lehet-e az eljárásban egy másik terméket javasolni, ha a tárgyalás során kiderül, hogy a másik jobb?
Részlet a válaszból: […]- amely hasonlóképpen megfelel az ajánlatkérő által elvárt feltételeknek - javasolható. Amennyiben azonban az ajánlatkérő például az utolsó tárgyalási fordulóban a műszaki tartalom tisztázását követően már csak a bírálati szempontoknak megfelelő ajánlati lap
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1652
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést