Két keretmegállapodásos eljárás indítása azonos beszerzési tárgyra

Kérdés: Az ajánlatkérő két keretmegállapodásos eljárást kíván kiírni azonos beszerzési tárgyra. Az egyik esetben egy ajánlattevő, a másik esetben több ajánlattevő számára. Mindezt egymást követően kívánja megoldani úgy, hogy - érvei szerint - mivel fedezet nélkül el lehet indítani az eljárást, nem okoz gondot a párhuzamos eljárás. Megteheti ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő az újabb keretmegállapodás időtartamát csak 2016. július 26-tól határozhatja meg, tekintettel arra, hogy ugyanazon közbeszerzési tárgyra vonatkozóan nem lehet hatályban egyidőben két keretmegállapodás, különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Egybeszámítás informatikai rendszer bevezetése tárgyú beszerzésnél

Kérdés: Szeretnénk bevezetni egy informatikai rendszert, illetve a bevezetés után gyakorlatilag azonnal szükségünk lesz supportra is. Ezt elvileg akár a bevezető cég is el tudná végezni. Egybe kell-e számítani a két beszerzési tárgyat, amikor az egyik áru és a másik szolgáltatás? Milyen EUB-döntéseket érdemes megnézni hasonló kérdés eldöntésekor?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a Kbt. 19. §-ának (3) bekezdése értelmezésében irányt mutasson. Az érintett normaszöveg ugyanis külön-külön szól az egyes beszerzési tárgyakról, azonban a műszaki és gazdasági funkcionális egység értelmezése során ez az egyszerűsítés nem irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Beszerzés tárgyának minősítése

Kérdés: A D.368/2019. ügyben az ajánlatkérő építési beruházás keretében kívánt telepíteni új gépészeti rendszert. Miért nincs nagyobb szabadsága az ajánlatkérőnek a beszerzési tárgy minősítésében, amikor műszaki értelemben lehet akár építési beruházásról is beszélni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 8. § (3) bekezdésének építésiberuházás-definíciója az alapja a minősítésnek, azonban nem kizárólagosan ez alapján kell az ajánlatkérőnek döntenie, hiszen a b) pont értelmében építmény kivitelezése esetében az "építmény" minősítést is vizsgálni kell.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Értékelési szempont kapcsolata a beszerzés tárgyával

Kérdés: A Concordia ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az értékelési szempontnak a beszerzés tárgyához kell kapcsolódnia, ez bekerült a törvénybe is. Hogyan kell ezt biztosítania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] Valóban többek között a C-513/99. számú Concordia ügy esetében hasonló következtetést vont le a jogalkotó, és a döntés része lett a 2014/24/EU irányelv 67. cikk (3) bekezdésének az alábbiak szerint.Az irányelv 67. cikkének (3) bekezdése szerint az odaítélési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Beszerzés tárgyának megvalósíthatatlansága

Kérdés: A műszaki leírásból azt látjuk, hogy a beszerzés tárgya megvalósíthatatlan, ha a leírás alapján kell azt létrehozni. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevőnek nincs lehetősége megkérdőjelezni, hogy az ajánlatkérő által kialakított beszerzési tárgy önmagában releváns-e, életszerű-e. Ennek megfelelően arra mindenképpen van lehetőség, hogy szakmai véleményét az ajánlattevő leírja, de amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Beszerzési tárgyak "in house" szerződéseknél

Kérdés: "In house" szerződésekkel kapcsolatos a kérdésem. Ha van olyan önkormányzati cég, amelynek a bevétele legalább 80 százalékban az önkormányzat(ok)tól származik - figyelemmel a Kbt. 9. §-ának (3) bekezdésére (az ellenértéket a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik meg) -, valamennyi közbeszerzési tárgyra (építés, szolgáltatás) lehet vele ötéves szerződést kötni, vagy csak a szolgáltatásnál van kivétel [vö. 9. § (1) bekezdés ka) pont, illetve (5) bekezdés g) pont]?
Részlet a válaszából: […] Az ún. in-house kivétel a közszolgáltatásokra vonatkozik, pontosabban közfeladat, közszolgáltatás ellátására, annak megszervezésére, amennyiben a többi feltétel fennáll az alábbiak szerint.A Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontjának ka) alpontja értelmében a törvényt nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.
Kapcsolódó címkék:  

Beszerzés értékének és költségének aránytalansága

Kérdés: Nem túlzás-e egy 70 E Ft beruházást (az eredményhirdetést és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót) mintegy 200 E Ft-ért megjelentetni?
Részlet a válaszából: […] 70 ezer forint becsült értékű beszerzést önállóan elindítanivalóban túlzás. Az Európában egyedülálló hirdetmény-ellenőrzési díj, amennyibenmeghaladja a beszerzés tárgyának becsült értékét, nem tekinthető logikuslépésnek. Természetesen több részajánlat esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Alternatív ajánlat beszerzési tárgy függvényében

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban az alternatív ajánlat? Milyen beszerzési tárgyaknál lehet lényeges?
Részlet a válaszából: […] Alternatívajánlatra általában árubeszerzés esetén van példa, és akkor lehetséges ilyenajánlat tétele, ha azt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megengedte.Alternatívajánlatról akkor lehet szó, amikor a közbeszerzésre vonatkozó műszaki leírásnaktöbbféle termék is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.
Kapcsolódó címkék:  

Bírálati szempont összetett beszerzési tárgy esetén

Kérdés: Ha egy beszerzés tárgya összetett, nagyon sok követelményrendszernek kell megfelelnie, van-e lehetőség arra, hogy a bírálati szempont az összességében legalacsonyabb ár legyen? Ehhez kapcsolódó kérdésünk, hogy április 1-jétől van-e változás a bírálati szempontra vonatkozó törvényi szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] Nem, a bírálati szempontok kialakítására vonatkozó törvényiszabályozás nem változik. A Kbt. csak egy eljárástípus, a versenypárbeszédesetében teszi kötelezővé az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálatiszempontjának választását, tehát függetlenül a beszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

"Termékcsere" tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Lehet-e az eljárásban egy másik terméket javasolni, ha a tárgyalás során kiderül, hogy a másik jobb?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy tárgyalásos eljárás során a Kbt.szabályozása alapján nem áll fenn az ajánlati kötöttség, így más termék - amelyhasonlóképpen megfelel az ajánlatkérő által elvárt feltételeknek - javasolható.Amennyiben azonban az ajánlatkérő például az utolsó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.
Kapcsolódó címkék:  
1
2