Eredménytelenné nyilvánítás

Kérdés: Egy nyílt közbeszerzési eljáráson vettünk részt, ahol az ajánlatkérő fedezethiányra hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, az ajánlatokat nem is bírálta el. Van jogi lehetőség az eredménytelenségi döntés megtámadására?
Részlet a válaszából: […] ...beérkezett ajánlatok bírálatának mellőzése, illetve a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása is szigorú szabályokhoz kötött.A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatának kötelezettsége terheli az ajánlatkérőt, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Érvénytelen ajánlattevő iratbetekintése

Kérdés: Ajánlatkérőként uniós nyílt eljárást folytattunk le, ahol minden ajánlatot érvénytelenné kellett nyilvánítanunk. Az egyik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő iratbetekintési kérelemmel fordult hozzánk, hogy szeretne betekinteni a másik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatába. Kötelező iratbetekintést biztosítani egy érvénytelen ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] ...gondos eljárásról való meggyőződés, miszerint esetlegesen az ajánlatkérő nem vett észre valamilyen hibát, hiányosságot egy ajánlat bírálata során. A törvényi indokolás egyértelműen kimondja, hogy az ajánlatok értékelése az ajánlatkérő, és nem pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Az ajánlatkérő döntésének megsemmisítése

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság a 67/2024. számú döntésében arra jutott, hogy az aránytalanul alacsony ár miatti indokolás nem teljes körű. Ebben az esetben milyen kimenetei lehetnek ennek az ügynek? Csak új döntés várható?
Részlet a válaszából: […] ...tárta fel a kérelmezői ajánlat árindokolással kapcsolatos érvénytelenségének okait. A jogsértés tehát nem a megfelelő bírálatot érinti, hanem az alábbi szabályt, mely az eredményről szóló tájékoztatási kötelezettséget érinti."79. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Ajánlatok bírálatának csúszása

Kérdés: Úgy tudjuk, hogy abban az esetben, ha az ajánlatkérő megcsúszik az ajánlatok elbírálásával, felkérheti az ajánlattevőket, hogy hosszabbítsák meg kötöttségüket az eddigi 60 napon túl is. Ez valóban így van?
Részlet a válaszából: […] ...hatvan napot.Ez a rendelkezés került kiegészítésre a (2a) bekezdéssel az alábbiak szerint:"70. § (2a) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség (2) bekezdés szerint meghatározható legfeljebb kilencven-, illetve százhúsz napos időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Magánszemély bevonása, igazolása

Kérdés: Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabály, amennyiben az a természetes személyre értelmezhető, így akár egy nemleges adóigazolást is.Összességében az ajánlatkérő a bírálati szakaszban magánszemély ajánlattevő esetében a kizáró okok fenn nem állására előírt igazolásokat bekérheti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Szakember cseréje munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlattevőnek folyamatban lévő eljárás során értékelési szempont igazolására bemutatott szakembert cserélni (mert annak megszűnik a munkaviszonya)?
Részlet a válaszából: […] ...során a 71. § (8) bekezdése értelmében, és a 71. § (9) bekezdése alapján is a felolvasólapon feltüntetett érték képezi a bírálat alapját:"71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Nyilatkozat változásbejegyzésről

Kérdés: Ajánlatkérőként felmerült bennünk, hogy a közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozótól, illetve kapacitást biztosító szervezettől nem szükséges nyilatkozatot kérni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérők a nyilatkozat és a becsatolt változásbejegyzés alapján győződtek meg arról, hogy egy gazdasági szereplő esetében a bírálati szakasz során várhatóak-e változások, amelyek érinthetik a részvételi jelentkezés, illetve az ajánlat tartalmát.A 321/2015. (X...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Előminősítés bírálati időszakának hossza

Kérdés: Meddig kell az előminősítési rendszerbe felvenni az ajánlattevőt az ajánlatkérőnek? Mennyi ideig tarthat ez a folyamat?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevők több információhoz jussanak, két hónap után tájékoztatást kell, hogy kapjanak azokról az okokról, amelyek a hosszabb bírálati időtartamot indokolják. Tehát a 6 hónap gyakorlatilag automatizmusnak tekinthető, de csak akkor, ha az ajánlatkérő indokolja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Összegzés módosítása

Kérdés: Az ajánlatkérő egyszer 20 napon belül módosította az összegzést, és a nyertes ajánlattevő ajánlatát érvénytelenítette, így a 2. helyezettet jelölte meg nyertesként. Ezt követően, az eredetileg nyertes ajánlattevő EVK-t nyújtott be, hogy a 2. helyezett ajánlata (aki a módosítást követően nyertes lenne) érvénytelen. Módosíthatja újra az ajánlatkérő az összegzést?
Részlet a válaszából: […] ...jelentkezőt a 71. § szerinti hiánypótlás, felvilágosítás, számításihiba-javítás, a 72. § szerinti indokolás, vagy a bírálat vagy az értékelés körében bármely más dokumentum vagy információ benyújtására szükséges felhívni, az ajánlatkérő erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Második helyezett választásának lehetősége

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a túl magas árat megajánló ajánlattevő ajánlatára vonatkozó indokolást nem akarja elfogadni, akkor lehetséges az értékelési szempont szerint soron következő ajánlattevőt kihirdetni nyertes ajánlattevőként?
Részlet a válaszából: […] ...a felvilágosításkérés és eredménytelenségre vonatkozó döntés az eljárási cselekmények sorában hol helyezkedik el. Az ún. fordított bírálat esetén az ajánlatkérő először az értékelési sorrendet állítja fel, azaz az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.
1
2
3
53