Korábban benyújtott igazolás ismételt bekérése

Kérdés: A korábbi eljárásunkban benyújtottunk egy nyilatkozatot, melynek értelmében a kért műszaki tartalom megfelel a követelményeknek. Most is ugyanerre írta ki az eljárást az ajánlatkérő, de most nem csatoltuk ezt a nyilatkozatot. Hivatkozhatunk-e arra, hogy ezt az ajánlatkérőnek már tudnia kellett, és ez csak egy adminisztratív akadály, amit nem is kérhet, hiszen a 69. § ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Tárgyalás kezdeményezésének indoka jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Jogorvoslati eljárás kezdeményezése során érdemes-e tárgyalást is kezdeményezni, vagy annak nincs jelentősége?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. főszabályként tárgyalás nélküli bírálatot ír elő a jogorvoslati fórum részére.A 161. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési ügyet tárgyalás tartása nélkül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás tartása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Ajánlati kötöttség a hiánypótlás függvényében

Kérdés: A hiánypótlás benyújtásával változik-e az ajánlati kötöttségünk időtartama?
Részlet a válaszából: […] ...fenti szabályok érvényesülésére, legfeljebb áttételesen, amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a hiánypótlások miatt kénytelen a bírálati időszakot meghosszabbítani, de ekkor is az ajánlattevők beleegyezése szükséges a meghosszabbításhoz.(Kéziratzárás: 2022. 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Ajánlattal benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlási felhívás jogszerűsége

Kérdés: Az ajánlatkérő olyan dokumentumokkal kapcsolatban kér hiánypótlást, amelyeket még az ajánlattal kellett vagy kellett volna benyújtani. Ilyenek: szakemberek önéletrajza, szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, értékelési részszempontra megnevezett szakemberekről szóló nyilatkozat. Megteheti-e jogszerűen az ajánlatkérő, hogy az ajánlatok bírálatának elvégzése és az ajánlatok értékelése, valamint az utólagos igazolások hiánypótlása után hiánypótlásokat kér be az ajánlatokban benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...időszakában joga van az ajánlatkérőnek a későbbiekben felmerülő hiányzó dokumentumokat kérnie, hiszen célja az ajánlat teljes körű bírálata és az érvényesség vagy érvénytelenség jogszerű megállapítása. A hazai szóhasználatban elkülönül a bírálat és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Hosszú távú modellek uniós alapokból finanszírozott támogatások esetén

Kérdés: Uniós finanszírozás esetében van-e lehetőség olyan hosszú távú megoldásokra, mint a DBR vagy az előminősítési rendszer?
Részlet a válaszából: […] ...annak elutasítása szabályosságát a 109. § szerinti utólagos ellenőrzés szabályai szerint. A részvételi jelentkezéseket és azok bírálatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Cégadatváltozás dokumentálása

Kérdés: Változtak a céges adatok, ami a telephelyet és a cégjegyzésre jogosultat is érinti. Írjam át az adatokat az EEKD II. szakaszában, vagy abban a nyilatkozatban adjam meg az új adatokat, amikor azt nyilatkozzuk, hogy a részvételi szakaszhoz képest van-e változás? Esetleg mindkettőben? Újra kell-e gyártanom a nyilatkozatokat, ha már más az ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] ...azt minél hamarabb érdemes kijavítani, amikor erre lehetőség van. Mivel ez a gazdasági szereplő adatainak frissítését jelenti, ezt a bírálati szakaszban minél hamarabb érdemes megtenni, amikor erre lehetőség nyílik, nem érdemes várni a Kbt. 69. § (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Korábbi sikertelen nyílt eljárást követő hirdetmény nélküli eljárás indítása I.

Kérdés: A nyílt eljárás során építési beruházásra olyan értékű ajánlatok érkeztek, amik messze meghaladták a becsült értéket, így a beszerző érvénytelenné nyilvánította az eljárást. Ezt követően a korábbiakban már volt ilyenre példa, hogy emiatt volt lehetőség közvetlen szerződést kötni ún. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A tanácsadó azonban ezt nem indítja el, pedig volt már erre lehetőség eddig. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, vagy az ajánlattevők nem alkalmatlanok [Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontjai], mivel a bírálatot nem végezte el, hanem egyszerűen fedezet hiányában nyilvánította eredménytelenné (nem érvénytelenné) az eljárást. Ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Korábbi sikertelen nyílt eljárást követő hirdetmény nélküli eljárás indítása II.

Kérdés: Kifogásolhatom-e, hogy hirdetmény nélküli eljárást folytatott le az ajánlatkérő egy sikertelen nyílt eljárást követően? (Álláspontunk szerint, a piaci versenyre tekintettel nem lett volna szükség arra, hogy az egy darab ajánlattevőt meghívja, mi például szívesen indultunk volna a második eljárásban.)
Részlet a válaszából: […] ...lényegesen a feltételeken, és nem kizáró ok vagy alkalmassági probléma miatt történt az ajánlatok érvénytelenítése, továbbá valódi bírálat történt az eljárásban. Erre utal a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja, mely rendelkezés szerint az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Szerződéskötést megelőző indexálás

Kérdés: Lehet-e indexálni a szerződés megkötését megelőzően? (Így már az első számla magasabb lesz. Nagyon elhúzódott a bírálati szakasz, és szükség lenne rá.)
Részlet a válaszából: […] ...is elkezdődik. Ezek szerint maga a szerződés nem került aláírásra, de az eredmény már feltehetően megszületett, hiszen a kérdés maga a bírálati szakasz elhúzódásáról szól múlt időben. Ennek megfelelően azzal a feltételezéssel élünk, hogy jelenleg kellene a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Gazdasági szereplő törlése közszolgáltatók közbeszerzési eljárásában

Kérdés: Mi történik, ha az ajánlatkérő kizárja az egyik részvételre jelentkezőt a zajló eljárásból, előminősítési rendszerben? Befejezheti még az adott eljárást, ha már közzétette a felhívást? Mi történik akkor, ha már az ajánlattételi szakaszon túl van az érintett gazdasági szereplő?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell, hogy előzze 15 nappal az arról szóló tájékoztatás, mely egy éppen zajló eljárással párhuzamosan is történhet. Amennyiben bírálati szakaszban jár az ajánlatkérő, a törléssel meg kell várnia a 15 napot, hiszen úgy nem nyilváníthat érvénytelennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.
1
2
3
50