Bírálóbizottság létrehozása

Kérdés: Szükséges-e a bírálóbizottsági tagok részére a döntéshozó által aláírt felkérés és annak a bizottsági tag által történő elfogadása?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. bírálóbizottság létrehozataláról rendelkezik, ahol az ajánlatkérő felelőssége, hogy a bizottsági tagok ne legyenek összeférhetetlenek. Javasolható, hogy az ajánlatkérő kösse össze a két kötelezettséget, jelölje ki a bizottsági tagokat, akik a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Bírálóbizottság kötelező létrehozása

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban kötelező-e bírálóbizottság létrehozása?
Részlet a válaszából: […] Igen, kötelező. A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése értelmében azajánlatkérőnek legalább háromtagú bírálóbizottságot kell létrehoznia azajánlatok elbírálására. A bírálóbizottságnak írásbeli szakvéleményt kellkészítenie az ajánlatokról, és döntési javaslatot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Közjegyző mint bírálóbizottsági tag

Kérdés: Kinevezhető-e a közjegyző a közbeszerzési eljárásban bírálóbizottsági tagnak?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. szellemében a bírálóbizottság létrehozása az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, nem kinevezéssel, hanem felkéréssel történik, amely esetben a bírálóbizottság reménybeli tagjának lehetősége van a felkérés visszautasítására is, hivatkozva a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.