Szerződéskötés bírósági felülvizsgálat esetén

Kérdés: Jogorvoslattal éltünk az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése ellen, mert megítélésünk szerint szabályszerű eljárás esetén mi lettünk volna a nyertesek. A DB az ajánlatkérő döntését helybenhagyta. Bírósághoz fordulunk. Az ajánlatkérő ilyenkor megkötheti-e a szerződést az általa nyertesnek hirdetett ajánlattevővel? Mi a teendő, ha a bíróság nekünk ad igazat?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján a bíróság számára írt keresetlevélben feltehetőleg a vesztes fél kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálatát. Az eljárást lezáró döntés esetében vélhetően a jogorvoslati fórum nem semmisítette meg az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Bírósági jogorvoslat közbeszerzési ügyekben

Kérdés: Változtak-e a közbeszerzési ügyekben a bírósági felülvizsgálat, bírói út szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...bírósági jogorvoslati szabályok megváltoztatása során az acél vezette a jogalkotót, hogy a közbeszerzési jogorvoslati határozatokbírósági felülvizsgálata gyorsan, ésszerű határidőben megtörténhessen.E körben elsőként a bírósági eljárásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Késedelmes bírósági döntés hatása a közbeszerzési eljárásra

Kérdés: A Közbeszerzések Tanácsa határozatával megsemmisítette az ajánlatkérő döntését. Az ajánlatkérő a bírósághoz fordult jogorvoslatért a Tanács határozata miatt. A bíróság a Tanács határozatával ellentétes tartalmú ítéletet hozott - a megsemmisítő döntést követő 10 hónap elteltével. A gyakorlatban hogyan lehet érvényt szerezni a bíróság ítéletének, különös tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának határozata óta eltelt időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...a teljes tényállást és a döntést, konkrétan nemtudunk tanácsot adni ebben a kérdésben. Általánosságban azt lehet kiemelni,hogy a bírósági felülvizsgálat időigényessége többnyire rendkívül nehézhelyzetbe hozza az ajánlatkérőket, hiszen nekik kell arról dönteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Bírósági felülvizsgálat kizártsága

Kérdés: Van-e lehetőség bíróság előtti felülvizsgálatra abban az esetben, ha a Közbeszerzések Tanácsa elutasítja a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel iránti kérelmet?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre a Pp. adja meg a választ. Az utalt jogszabály271. §-ának l) pontja alapján ugyanis nincs helye bírósági felülvizsgálatnak- a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárássorán hozott határozata, illetve - a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.

Felülvizsgálati lehetőség közbeszerzési ügyben hozott végzés ellen

Kérdés: Jogorvoslati kérelemmel éltünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, és mivel határozatával nem értettünk egyet, az ügyet a bíróságon folytattuk. A bíróság ügyünket végzéssel, számunkra kedvezőtlenül - bírálta el. Van-e lehetőségünk további felülvizsgálatra?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kedvezőtlen döntést el kell fogadniuk a Pp.idevonatkozó tiltó rendelkezése alapján. Az utalt jogszabály 271. §-ának l)pontja ugyanis kimondja, hogy nincs helye felülvizsgálatnak - egyebek mellett -a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.