Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott bírósági felülvizsgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szerződéskötés bírósági felülvizsgálat esetén

Kérdés: Jogorvoslattal éltünk az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése ellen, mert megítélésünk szerint szabályszerű eljárás esetén mi lettünk volna a nyertesek. A DB az ajánlatkérő döntését helybenhagyta. Bírósághoz fordulunk. Az ajánlatkérő ilyenkor megkötheti-e a szerződést az általa nyertesnek hirdetett ajánlattevővel? Mi a teendő, ha a bíróság nekünk ad igazat?
Részlet a válaszból: […]benyújtani.A (2) bekezdés értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - a keresetlevél beérkezését követő öt napon belül továbbítja a bírósághoz, és egyidejűleg tájékoztatja a bíróságot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban részt vett ügyfelekről és azon érdekeltekről, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz.A közbeszerzési törvény 159. §-ának (1) és (2) bekezdése a tárgyhoz kapcsolódóan a következő rendelkezéseket tartalmazza.A bíróság a keresetlevelet nyolc napon belül megvizsgálja, valamint ezen belül a jogszabálynak megfelelő keresetlevelet a Közbeszerzési Döntőbizottság nyilatkozatával együtt megküldi a felperes részére.Ha a keresetlevél a határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz érkezését követő öt napon belül határoz, és határozatát haladéktalanul megküldi a feleknek.A fenti határidők azonban eleve nem feltételezik, hogy azt az ajánlatkérő kivárja. Tehát mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3373
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bírósági jogorvoslat közbeszerzési ügyekben

Kérdés: Változtak-e a közbeszerzési ügyekben a bírósági felülvizsgálat, bírói út szabályai?
Részlet a válaszból: […]következően később már ilyen kérelemmel nem élhet egyik fél sem a bíróság felé. Új elem, hogy az első tárgyalást az iratoknak a bírósághoz való beérkezését követő 30 napon belül meg kell tartani, továbbá az is, hogy amennyiben nincs szükség bizonyítási eljárásra, 30 napon belül be kell fejezni a pert. Ugyanez a határidő irányadó arra az esetre is, ha tárgyaláson kívül bírálják el a kérelmet. A bírósági határozatok tartalmára, a fellebbezési jog korlátozására vonatkozó szabályok a következők. A bírósági határozatok tartalma tekintetében nincs változás, a bíróság helybenhagyó, megváltoztató és hatályon kívül helyező határozatot hozhat. Korlátként került be ugyanakkor a Kbt.-be, hogy a bíróság csak akkor helyezheti hatályon kívül a KDB határozatát, ha a jogorvoslati eljárás során a KDB az ügy lényegére kiható hatással sértette meg a jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat. Jelentős szűkítés tapasztalható a fellebbezési jog tekintetében. Fellebbezésre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság megváltoztatja a KDB határozatát. Az egységes per szabályai az alábbiakban foglalhatók össze. Az ún. egységes per azt a pertípust jelöli, amikor a felperes a KDB határozatának felülvizsgálatát és a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés érvényességét egyszerre támadja. A Kbt. úgy rendelkezik, hogy a jogorvoslati ügyben született döntés felülvizsgálata és a határozat alapjául szolgáló szerződés érvénytelenségének kimondása, valamint az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránti kereset kizárólag egy perben terjeszthető elő. A pert a KDB és a szerződő felek ellen kell megindítani. A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet a KDB-nél előterjeszteni. A tárgyalás megtartását az ügyben kérni kell. Amennyiben valamely fél kérelmére a bíróság tárgyalást tartott, a tárgyalást követően csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2872
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Késedelmes bírósági döntés hatása a közbeszerzési eljárásra

Kérdés: A Közbeszerzések Tanácsa határozatával megsemmisítette az ajánlatkérő döntését. Az ajánlatkérő a bírósághoz fordult jogorvoslatért a Tanács határozata miatt. A bíróság a Tanács határozatával ellentétes tartalmú ítéletet hozott - a megsemmisítő döntést követő 10 hónap elteltével. A gyakorlatban hogyan lehet érvényt szerezni a bíróság ítéletének, különös tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának határozata óta eltelt időszakra?
Részlet a válaszból: […]kiemelni, hogy a bírósági felülvizsgálat időigényessége többnyire rendkívül nehéz helyzetbe hozza az ajánlatkérőket, hiszen nekik kell arról dönteni, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (a Közbeszerzések Tanácsa nevében határozatot hozó szerv) döntése alapján megköti-e
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1582
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Bírósági felülvizsgálat kizártsága

Kérdés: Van-e lehetőség bíróság előtti felülvizsgálatra abban az esetben, ha a Közbeszerzések Tanácsa elutasítja a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel iránti kérelmet?
Részlet a válaszból: […]felülvizsgálatnak - a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során hozott határozata, illetve - a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 839

5. találat: Felülvizsgálati lehetőség közbeszerzési ügyben hozott végzés ellen

Kérdés: Jogorvoslati kérelemmel éltünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, és mivel határozatával nem értettünk egyet, az ügyet a bíróságon folytattuk. A bíróság ügyünket végzéssel, számunkra kedvezőtlenül - bírálta el. Van-e lehetőségünk további felülvizsgálatra?
Részlet a válaszból: […]kimondja, hogy nincs helye felülvizsgálatnak - egyebek mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során hozott határozata, illetve a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 784