Bíróság bírságkiszabási jogosultsága a Kbt. alapján

Kérdés: Kiszabhat-e bírságot a bíróság a Kbt. alapján, vagy csak a Közbeszerzési Döntőbizottság jogosult arra?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének felülvizsgálata során a Kbt. 172. § (1) bekezdése szerint a bíróság a bírság összegét is megváltoztathatja, továbbá jogsértés mellett bírságot is szabhat ki.A fentiekben hivatkozott rendelkezés alapján a bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Következmények alóli mentesülés jogszerűtlen cselekmény ajánlatkérő általi elismerése esetén

Kérdés: "Megvádolhatja-e" magát az ajánlatkérő, és amennyiben beismeri, amit tett, mentesül-e a következmények alól?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő elismeri cselekményének jogszerűtlenségét, még nem feltétlenül bízhat abban, hogy "őszintesége eredményeként" nem kap bírságot. Egy érdekes, ugyanakkor kifejezetten tanulságos eset a D. 434/2021. számú ügy, ahol az ajánlatkérő képviselője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

A bírságmegállapítás szempontjai jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Mi alapján dönt a jogorvoslati fórum, amikor a bírságot megállapítja? (Több olyan esetet látunk, amikor azonos jogsértést másként bírál el, és nem minden esetben indokolható mindez a becsült érték különbségével.)
Részlet a válaszából: […] ...gyakorolt befolyása, az eltelt idő, az ismétlés, egyéb szankció mellett van szerepe a közbeszerzés tárgyának és mértékének a bírság megállapításakor.A Kbt. 165. § (11) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Bírságkiszabás az ajánlattevővel szemben szerződéses érték közbeszerzési értékhatárt elérése esetén

Kérdés: Bírságolható-e az ajánlattevő, ha nem volt tisztában azzal, hogy a folyamatos szerződésmódosítások során a közbeszerzési értékhatárt elérték a szerződéses értékek? (Ugyanis a becsült érték számítása eltért a szerződés során fizetett díj mértékétől.)
Részlet a válaszából: […] ...csak az ajánlatkérőnek, hanem a közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevőjének is megállapítsák a felelősségét, és vele szemben bírságot szabjanak ki abban az esetben, ha valamely teljesítés alatt álló közbeszerzési szerződés módosításakor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Bírságkiszabás az ajánlatkérővel szemben

Kérdés: Ha az ajánlatkérő saját magát támadja meg, mert az értékelés során nem járt el megfelelően, és az összegezést már közzétette, akkor számíthat bírságra, vagy a saját feljelentés alapján a bírság kiszabása nem valószínű?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 165. § (3) bekezdésének d) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy személlyel, valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy szervezettel jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Bírságkeretek

Kérdés: Lesz-e maximális vagy minimális bírság az új Kbt.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...Döntőbizottság számáraszempontokat ad a szankciók alkalmazásához; a mérlegelési szempontokat tehát atörvény tartalmazza, míg a bírság mértékét és a differenciáltabbszankciórendszer érdekében egyéb részletes szabályokat a kormány rendeletbenszabályozza majd....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése

Kérdés: Adott közbeszerzés vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrizheti-e a munkavédelmi szabályok betartását? Milyen körben? És ugye csak az adott közbeszerzés kapcsán beszerzett OMMF-vélemény és az arra tett ajánlattevői nyilatkozat szerint?
Részlet a válaszából: […] ...évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajthatóközigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyibírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággalsújtott jogszabálysértést követett el.Tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Ajánlattevői minőséget kizáró APEH-bírság

Kérdés: Jól értelmezem, hogy a Kbt. legutóbbi változása szerint, ha az APEH mulasztási bírsággal sújt, nem lehetek ajánlattevő? Akkor sem, ha megfizetem?
Részlet a válaszából: […] ...évnél nem régebben meghozott, jogerős ésvégrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított, ésmunkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztásibírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.Az Áht....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Bírságmérséklés bíróságon

Kérdés: Mi indokolhatja a KDB által kiszabott bírság mértékének bíróság általi mérséklését?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírságmértékére vonatkozóan nem rendelkezünk átfogó ismeretekkel. Ennek többek közöttoka, hogy részletes statisztikát a Közbeszerzések Tanácsa nem közöl,ellentétben például a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatával....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.

Bírság meghatározásakor irányadó szempontok

Kérdés: Kivel szemben szabhat ki a Döntőbizottság bírságot, és milyen szempontokat tekint irányadónak a bírság mértékének megállapításakor a gyakorlatban?
Részlet a válaszából: […] ...jogsértésével kapcsolatos jogvitaelbírálása is. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége az ország egészterületére kiterjed.A bírságról a Kbt. - 338., 340. és 341. §-aiban - azalábbiak szerint fogalmaz:- a Közbeszerzési Döntőbizottság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.
1
2