Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott biztosíték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítékkal kapcsolatos nyilatkozattételi szabály változása 2021. február 1-jétől

Kérdés: A Kbt. 2021. február 1-jétől hatályos módosítását jól értem-e a 134. § (5) bekezdés vonatkozásában, miszerint egy eljárás esetén sem kérhető február 1-jétől nyilatkozat az ajánlatban, az eljárásban előírt biztosítékok (teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték) határidőre történő benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőktől? A nyilatkozatminta az EKR-es nyilatkozatminták között is szerepel a február 1-je utáni eljárás létrehozásánál is. Elég a szerződésben rögzíteni a nyilatkozatot a biztosítékokra vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőként szerződő fél számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb célból kikötött biztosíték esetében a biztosíték rendelkezésre állása attól az időponttól követelhető meg, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától.A módosítás indokolása keretében a jogalkotó egyértelművé tette, hogy az indok adminisztratív könnyítés a nyilatkozat elhagyásával. Az indokolás szerint a biztosítékok rendelkezésre bocsátása szerződéses kötelezettség, így kevés hozzáadott értéket jelent erről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4673

2. találat: Kötbér szerződéses biztosítékként történő értelmezése

Kérdés: Kérem, értelmezzék a szerződéses biztosíték fogalmát annak a felvetésnek a szempontjából, hogy a kötbér közbeszerzési szempontból szerződéses biztosítéknak tekinthető-e?
Részlet a válaszból: […]körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban közölni kell. E §, valamint a 38. § (3) bekezdés s) pontjának rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. Fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.A (2) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (3) bekezdés alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.Végül a (4) bekezdés értelmében a biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3651
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szerződéses biztosíték kikötésének kötelezettsége

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek szerződéses biztosítékot kikötnie?
Részlet a válaszból: […]126. § csak lehetőségként említi azt, s részletszabályai is csupán a rendelkezésre bocsátás formáit, idejét
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3632
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Biztosíték és kötbér

Kérdés: Kötelező biztosítékot kikötni az ajánlati felhívásban? Mi a különbség a biztosíték és a kötbér között?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kikötni, ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban közölni kell.A (2) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (3) bekezdés alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor vagy amennyiben a szerződésben jótállást nem kötöttek ki, a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az egyéb biztosítékot - a szerződésben foglalt feltételek szerint - abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.A Ptk. értelmezési körébe nem illeszkedő fenti logika tehát függetleníti egymástól a teljesítési biztosítékok és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek megítélését, mely a Kbt. esetében a rendelkezésre bocsátás időpontjától teszi függővé a biztosítéki formában való tartozást.[A Ptk. kötbérre vonatkozó rendelkezései a következők:- a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3175
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Biztosítéknyújtás új szabálya

Kérdés: A biztosíték mértékére vonatkozó szabály módosult. Ez azt jelenti, hogy nincs értelme előírni a biztosítékot?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 százaléka erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.Fenti szabályozás sajátos módon 2013. január 11-én akként lépett hatályba, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Ennek megfelelően az elő­leg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket is korrigálni kell - a jogszabálynak megfelelően. Az új szabály tehát korlátként jelenik meg, de mindez nem jelenti azt, hogy el kell tekintenünk a szerződést biztosító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3115
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Egyenlőtlen szerződéses kikötések

Kérdés: Az ajánlatkérő 25 százalékos kötbérmértéket határozott meg arra az esetre, ha a teljesítés az ajánlattevő miatt meghiúsul. Ezzel szemben, ha az ajánlatkérő miatt hiúsul meg, akkor a vállalkozó költségeit kell csak megtérítenie. Jogszerű ez az elő­írás? A szerződésben a felek nem egyenlők? Milyen lehetőségeim vannak a megtámadásra?
Részlet a válaszból: […]adni. Az ajánlatkérő részéről kikötött meghiúsulási kötbér kapcsán fontos tudni, hogy azt csak abban az esetben lehet kikötni a szerződésben, ha teljesítési vagy jólteljesítési biztosíték nem szerepel benne. Az együttes alkalmazást a Kbt. 53/A. §-a tiltja. Vállalkozási szerződésnél például a megrendelő (ajánlatkérő) - fő szabály szerint - bármikor elállhat a szerződéstől, viszont a vállalkozó (ajánlattevő) kárát köteles megtéríteni. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megszűnéséből eredő minden bizonyított vállalkozói költséget meg kell térítenie. Ha az elállásból adódóan kár nem merül fel a vállalkozó oldalán, kártérítési kötelezettsége sincs, és elállását nem kell indokolnia. A meghiúsulási kötbér egyébként arra az esetre jelent kártérítést a megrendelő számára, ha a szerződés a vállalkozó felróható magatartása miatt, teljesítés nélkül megszűnik. A felróhatóság jogellenes és szankcionált magatartást eredményez, ami kártérítési kötelezettséggel jár. A kikötött mérték jogszerűsége ebből következően - véleményünk szerint - attól függ, hogy kártérítési átalányként, vagy minimum-kártérítésként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2682
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Biztosíték építési beruházásnál

Kérdés: Hogy kell érteni azt, hogy a 162/2004. Korm. rendelet biztosítékokra vonatkozó rendelkezése alapján az ajánlatkérő előírása nem köti az ajánlattevőt? Adott esetben egy nem tárgyalásos eljárás esetén a szerződéses feltételek, így például a teljesítési/jótállási biztosíték mértéke nem módosíthatók, és ha ezt az ajánlattevő nem fogadja el, akkor ajánlata érvénytelen?
Részlet a válaszból: […]teljesítésének biztosítására legfeljebb a szerződéses ellenérték 5 százalékának, - a szavatossági kötelezettségek teljesítésének biztosítására legfeljebb a szerződéses ellenérték 3 százalékának megfelelő mértékű biztosítékokat írhat elő. Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban - az előző bekezdés szerinti és az előleg-visszafizetési biztosítékokon túlmenően - legfeljebb a szerződéses ellenérték 7 százalékának megfelelő mértékű, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó további biztosítékot írhat elő. A rendelkezések alapján a dokumentációban előírt biztosítékok kötelező elemeivé válnak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Szerződéses biztosítékok többszörözése

Kérdés: Hányféle szerződéses biztosíték követelhető meg egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés mellé? Ha eltúlzottnak ítéljük a kiírásnak ezt a részét, megtámadhatjuk-e a Közbeszerzések Tanácsánál?
Részlet a válaszból: […]kötelemben. Úgy véljük, hogy abban az esetben, ha a biztosítékrendszere a szerződésnek aránytalan, túlzó, emiatt lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni, hiszen ez alapjában korlátozza a piaci versenyt, a lehetséges ajánlattevők körét, azaz a közbeszerzési alapelvek ellen hat. A jogorvoslati kérelmet azonban nem a Közbeszerzések Tanácsához, hanem a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. A biztosítékok többszörözése egyébként sérti a Kbt. 1. § (1) bekezdésében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2050
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,