Biztosítékkal kapcsolatos nyilatkozattételi szabály változása 2021. február 1-jétől

Kérdés: A Kbt. 2021. február 1-jétől hatályos módosítását jól értem-e a 134. § (5) bekezdés vonatkozásában, miszerint egy eljárás esetén sem kérhető február 1-jétől nyilatkozat az ajánlatban, az eljárásban előírt biztosítékok (teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték) határidőre történő benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőktől? A nyilatkozatminta az EKR-es nyilatkozatminták között is szerepel a február 1-je utáni eljárás létrehozásánál is. Elég a szerződésben rögzíteni a nyilatkozatot a biztosítékokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 134. § (5) bekezdése helyébe 2021. február 1-jétől az alábbi szöveg lépett:A (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan igazolás vagy nyilatkozat a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.A fenti rendelkezés a Kbt. 134. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Szerződéses biztosíték kikötésének kötelezettsége

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek szerződéses biztosítékot kikötnie?
Részlet a válaszából: […]

Nem kötelező, a szerződéses biztosítékra vonatkozó 126. § csak lehetőségként említi azt, s részletszabályai is csupán a rendelkezésre bocsátás formáit, idejét említik az ajánlatkérő döntésétől függően.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Kötbér szerződéses biztosítékként történő értelmezése

Kérdés: Kérem, értelmezzék a szerződéses biztosíték fogalmát annak a felvetésnek a szempontjából, hogy a kötbér közbeszerzési szempontból szerződéses biztosítéknak tekinthető-e?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. szerint a szerződéses biztosíték jellegzetessége, hogy az nem azonos a szerződést megerősítő biztosítékokkal. A biztosítéknak rendelkezésre kell állnia - típustól függően a teljesítés elmaradásával kapcsolatban kikötött biztosítékok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Biztosíték és kötbér

Kérdés: Kötelező biztosítékot kikötni az ajánlati felhívásban? Mi a különbség a biztosíték és a kötbér között?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. a Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekről szóló szabályrendszerétől eltérő módon az ajánlati biztosítékot olyan biztosítékként értelmezi, melyet előre, a teljesítést megelőzően, vagy a jótállási időszakot megelőzően kell rendelkezésre bocsátani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Biztosítéknyújtás új szabálya

Kérdés: A biztosíték mértékére vonatkozó szabály módosult. Ez azt jelenti, hogy nincs értelme előírni a biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] ...a biztosíték mértékét továbbra is érdemes kihasználni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. kormányrendelet 57.§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Egyenlőtlen szerződéses kikötések

Kérdés: Az ajánlatkérő 25 százalékos kötbérmértéket határozott meg arra az esetre, ha a teljesítés az ajánlattevő miatt meghiúsul. Ezzel szemben, ha az ajánlatkérő miatt hiúsul meg, akkor a vállalkozó költségeit kell csak megtérítenie. Jogszerű ez az elő­írás? A szerződésben a felek nem egyenlők? Milyen lehetőségeim vannak a megtámadásra?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésekre vonatkozó alapvető szabályokat nem a Kbt.,hanem a Ptk. tartalmazza. A Kbt. a biztosítékok, a kötbér, teljesítési éselszámolási szabályok tekintetében tartalmaz a közbeszerzési szerződésekre aPtk.-tól eltérő szabályokat. Ennek következtében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Biztosíték építési beruházásnál

Kérdés: Hogy kell érteni azt, hogy a 162/2004. Korm. rendelet biztosítékokra vonatkozó rendelkezése alapján az ajánlatkérő előírása nem köti az ajánlattevőt? Adott esetben egy nem tárgyalásos eljárás esetén a szerződéses feltételek, így például a teljesítési/jótállási biztosíték mértéke nem módosíthatók, és ha ezt az ajánlattevő nem fogadja el, akkor ajánlata érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] ...162/2004. Korm. rendelet 8. §-ának (5) és (6) bekezdéseirészletesen meghatározzák, hogy az ajánlatkérő milyen biztosítékokat írhat előaz építési beruházás dokumentációjában az alábbiak szerint.Az ajánlatkérő az építési beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Szerződéses biztosítékok többszörözése

Kérdés: Hányféle szerződéses biztosíték követelhető meg egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés mellé? Ha eltúlzottnak ítéljük a kiírásnak ezt a részét, megtámadhatjuk-e a Közbeszerzések Tanácsánál?
Részlet a válaszából: […] ...szerződési biztosítékrendszerre a Kbt. nem tartalmazelőírásokat, hanem azt a kérdést a Ptk.-ra utalással megoldja. Ebbőlkövetkezően egy közbeszerzési szerződésben sem jelenhet meg több és aránytalanbiztosíték, mint egy polgári jogi kötelemben.Úgy véljük, hogy abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.