Tájékoztatás az ajánlatok felbontásáról

Kérdés: Kötelező-e külön meghívó küldése a bontásra akkor, ha az ajánlati felhívásban a bontás helye és ideje szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy a bontási helye, időpontja az eljárást megindító felhívás kötelező eleme, így további meghívó kiküldésére nincs szükség a bontáson való megjelenés érdekében.Ha tárgyalásos eljárás esetében a végső ajánlatok bontásáról van szó, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Kérdésfeltevés lehetősége az ajánlatok bontását követően

Kérdés: A bontástól az írásbeli összegzés megküldéséig milyen információt kérhetek az ajánlatkérőtől mint ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Az eljárás vonatkozásában kizárólag bizonyos eljárási cselekményekkel kapcsolatban van értelme a kérdésfeltevésnek, hiszen a versenytársak ajánlatával kapcsolatban információhoz jutásra csak az összegezés eljuttatását követően van lehetőség. Az értékelés folyamatának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Bontás megkezdésének időpontja

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát követő napon kezdje csak meg az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...a hazai szabályozás egyértelműen kötelezővé teszi, hogy a bontásnak közvetlenül az ajánlattételi határidő lejártát követően kell megkezdődnie, nem enged ettől eltérést.Erről a Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a következő tartalommal: az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Bontás megkezdése, jelenlét a bontáson

Kérdés: Az ajánlatok bontását az ajánlatételi határidő lejártakor meg kell kezdeni, vagy van arra lehetőségünk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően határozzuk meg a bontás időpontját? Megtehetjük-e, hogy a bontásról kizárjuk a Kbt. szerinti személyek jelenlétét?
Részlet a válaszából: […] ...bontásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 62. §-a határozza meg az alábbiak szerint:- az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Bbontás időpontjának meghatározása

Kérdés: A bontás időpontjának feltétlenül meg kell egyeznie az ajánlatok benyújtásának határidejével?
Részlet a válaszából: […] ...ezért több európai országban engedik az eltérést, melynek következtében lehetőség van a postán feladott ajánlatok "bevárására" és a bontás későbbi megtartására. Mindez jogbizonytalanságot keletkeztet, melyet a magyar jogszabályi környezet nem enged meg.A Kbt. 62...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Ajánlat értékelése érdemben bontáskor

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy bontáskor formailag és érdemben is értékelje az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...bontásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 80. §-atartalmazza az alábbiak szerint.Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Kép- és hangfelvétel készítése bontási eljáráson

Kérdés: A hatályos Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésére hivatkozva kérdésünk, hogy e bekezdés értelmében jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a bontási eljáráson az ajánlatkérő képviselője a bontásról és a bontáson ülő személyekről (ajánlattevők képviselőiről) kép- és hangfelvételt készít? A kép- és hangfelvétel céljáról az ajánlatkérő nem tájékoztatta a bontáson részt vevőket.
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy kikvehetnek részt az ajánlatok bontásán. A rendelkezés szerint a bontáson azajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek, valaminta külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Bontáson jelen lévők jogosítványai

Kérdés: Milyen jogosítványok illetik meg a bontáson jelen lévőket? Kérhetik-e a jegyzőkönyvezést szerintük releváns tényekre?
Részlet a válaszából: […] ...a jelenlévő jelzi, hogy egy ajánlat késett, vagynem bontatlan kötésben volt, amikor a bontás elkezdődött, ezek a tények olyaninformációnak tekinthetők, melyekre egyébként is utalni kell a bontásijegyzőkönyvben. Ha azonban az ajánlattevő összejátszást sejt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Jelenlét kizárása ajánlatok bontásánál

Kérdés: A módosított ajánlatok bontására nem vonatkozik a Kbt. 80. §-a? Tehát szabályosan jár el az ajánlatkérő, ha a határidő lejártát követően nem kezdi meg a bontást, illetve közli az ajánlattevővel, hogy a bontás zártkörű lesz? A 80. § (2) bekezdése szerint "Az ajánlatok felbontásánál ... lehetnek jelen." Ezt a lehetőséget ajánlatkérő kizárhatja?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett, a Kbt. 80. §-a így szól:- az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásranem kerül;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Ajánlatok "zártkörű" bontása

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a felhívásban úgy rendelkezik, hogy a bontás nem nyilvános, azon csak az ajánlatkérő lehet jelen?
Részlet a válaszából: […] ...az előírás sérti a Kbt. 80. §-ának (1) és (2) bekezdését,melynek értelmében:- az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását azajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontásmindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.
1
2