Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott bontás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kérdésfeltevés lehetősége az ajánlatok bontását követően

Kérdés: A bontástól az írásbeli összegzés megküldéséig milyen információt kérhetek az ajánlatkérőtől mint ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]folyamatának lezárásával, a hiánypótlás, felvilágosításkérés, a számítási hiba javításával kapcsolatban azonban érdemes minél hamarabb információt kérni, amennyiben nem világos, pontosan mit szeretne az ajánlatkérő. Az értékelés szakaszában tehát jellemzően az ajánlatkérő van kezdeményező helyzetben, melyet esélyegyenlő módon kell megoldani. Ha tehát már várható a hiánypótlás, de még nem érkezett meg, akkor az ajánlattevőnek joga van érdeklődni, akár az esetleg ajánlati kötöttség meghosszabbítása miatt is érdeke, hogy tudja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3732
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Tájékoztatás az ajánlatok felbontásáról

Kérdés: Kötelező-e külön meghívó küldése a bontásra akkor, ha az ajánlati felhívásban a bontás helye és ideje szerepel?
Részlet a válaszból: […]meghívó kiküldésére nincs szükség a bontáson való megjelenés érdekében.Ha tárgyalásos eljárás esetében a végső ajánlatok bontásáról van szó, akkor arról mindenképpen külön kell tájékoztatni az ajánlattevőket, hiszen sokszor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3730
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Bontás megkezdésének időpontja

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát követő napon kezdje csak meg az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]kell megkezdődnie, nem enged ettől eltérést.Erről a Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a következő tartalommal: az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3647
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Bontás megkezdése, jelenlét a bontáson

Kérdés: Az ajánlatok bontását az ajánlatételi határidő lejártakor meg kell kezdeni, vagy van arra lehetőségünk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően határozzuk meg a bontás időpontját? Megtehetjük-e, hogy a bontásról kizárjuk a Kbt. szerinti személyek jelenlétét?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, és végleges ajánlat írásbeli benyújtása a 92. § (7) bekezdése alapján nem kötelező, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén részenként - az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki, hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsássa;- a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) - (1)-(5) bekezdések.A rendelkezések kimondják, hogy az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. Ez azt jelenti, ha az ajánlati felhívásban az ajánlatok benyújtási határidejét például 2014. augusztus 12. 10 órában állapította meg az ajánlatkérő, akkor a bontást a megjelölt napon pontosan 10 órakor meg kell kezdeni. Ugyanis minden ajánlat, ami 10 óra után érkezik, elkésettnek minősül, és a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja szerint érvénytelenek kell minősíteni.A kérdéshez tartozik, hogy a Kbt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3494
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Bbontás időpontjának meghatározása

Kérdés: A bontás időpontjának feltétlenül meg kell egyeznie az ajánlatok benyújtásának határidejével?
Részlet a válaszból: […]"bevárására" és a bontás későbbi megtartására. Mindez jogbizonytalanságot keletkeztet, melyet a magyar jogszabályi környezet nem enged meg.A Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot vagy részvételi jelentkezést felbontják.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3429
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Ajánlat értékelése érdemben bontáskor

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy bontáskor formailag és érdemben is értékelje az ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]illetőleg nem a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon, vagy az ajánlati felhívásban a 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi, vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az "eredeti" megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni - (1)-(5) bekezdések. A hivatkozott rendelkezések szerint a bontási eljárás célja a benyújtott ajánlatok felbontása. A bontási eljárást az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, és mindaddig folytatni kell, amíg az összes benyújtott ajánlat felbontásra nem kerül. Ajánlatonként ismertetni kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat az ajánlati adatokat, amelyek számszerűsíthetők, és amelyek értékelésre kerülnek. Azt az ajánlatot, amely úgy került benyújtásra, hogy nincs az előírtaknak megfelelően összefűzve, az ajánlattevő vagy - ha nincs jelen - az ajánlatkérő két képviselője összefűzi az előírásoknak megfelelően. Fentiekből következően a benyújtásra, összefűzésre vonatkozó formai előírásoknak való megfelelést az ajánlatok felbontásakor vizsgálja az ajánlatkérő, és megállapításait a bontásról készített jegyzőkönyvben is rögzíti. De mindösszesen ennyi történik. Ezt követően minden ajánlatot részletesen meg kell vizsgálnia, és a kötelező hiánypótlás - Kbt. 83. §-a szerinti - rendelkezésére tekintettel ajánlatonként meg kell állapítania a hiányokat, hiányosságokat. A hiánypótlás intézménye ugyanis pont azt a célt szolgálja, hogy az ajánlattevő elhárítsa azokat a hiányokat, amelyek miatt az ajánlat érvénytelen lenne, hiszen a "hiánypótlás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2625

7. találat: Kép- és hangfelvétel készítése bontási eljáráson

Kérdés: A hatályos Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésére hivatkozva kérdésünk, hogy e bekezdés értelmében jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a bontási eljáráson az ajánlatkérő képviselője a bontásról és a bontáson ülő személyekről (ajánlattevők képviselőiről) kép- és hangfelvételt készít? A kép- és hangfelvétel céljáról az ajánlatkérő nem tájékoztatta a bontáson részt vevőket.
Részlet a válaszból: […]közbeszerzéshez az ajánlatkérő támogatásban részesül) vehetnek részt. A (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell az ajánlatkérőnek készítenie, amelyet a bontástól számított 5 napon belül kell az összes ajánlattevőnek megküldenie. A Kbt. tehát nem rendelkezik kép- és hangfelvétel készítéséről, ennek hiányában miután a Kbt. kógens törvény, véleményünk szerint nem is lehet ilyen felvételeket készíteni, legalábbis közbeszerzési célra nem. A kép- és hangfelvétel készítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2385
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Bontáson jelen lévők jogosítványai

Kérdés: Milyen jogosítványok illetik meg a bontáson jelen lévőket? Kérhetik-e a jegyzőkönyvezést szerintük releváns tényekre?
Részlet a válaszból: […]bontási jegyzőkönyvben. Ha azonban az ajánlattevő összejátszást sejt a jelen lévő többi ajánlattevők között, tekintettel arra, hogy a bontási eljáráson jelen lévők viselkedése ezt indokolja - például beszélgetnek, jeleznek egymásnak -, az nem elegendő indok arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal előtt a vonatkozó észrevételeket tartalmazó jegyzőkönyvvel megjelenjen. Azon tények megjelenítése tehát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2269
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Jelenlét kizárása ajánlatok bontásánál

Kérdés: A módosított ajánlatok bontására nem vonatkozik a Kbt. 80. §-a? Tehát szabályosan jár el az ajánlatkérő, ha a határidő lejártát követően nem kezdi meg a bontást, illetve közli az ajánlattevővel, hogy a bontás zártkörű lesz? A 80. § (2) bekezdése szerint "Az ajánlatok felbontásánál ... lehetnek jelen." Ezt a lehetőséget ajánlatkérő kizárhatja?
Részlet a válaszból: […]meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen; - az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek; - az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek - (1)-(4) bekezdések. Mivel a Kbt. az ajánlatok bontására vonatkozik, mely az ajánlattételi határidőt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2124
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Ajánlatok "zártkörű" bontása

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a felhívásban úgy rendelkezik, hogy a bontás nem nyilvános, azon csak az ajánlatkérő lehet jelen?
Részlet a válaszból: […]A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül; - az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. Nincs tehát lehetőség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2094
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést