Betekintésre jogosult értesítése eljárási cselekményekről

Kérdés: Ha egy eljáráshoz kapcsolódóan betekintési jogosultságot kérek a superusertől, akkor az eljárás folyamán én is kapok e-mailben értesítést az egyes cselekményekről? (Például: bontási jegyzőkönyv, hiánypótlási felhívás stb.)
Részlet a válaszából: […]

Nem, ebben az esetben a betekintési jog jogosultja nem kap külön elektronikus levélben értesítést az egyes eljárási cselekményekről.

(Kéziratzárás: 2021. 11. 30.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Fedezetemelés lehetősége a megadott keretösszeget meghaladó ajánlati árak esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzésnél az ajánlati felhívásban előírta, hogy keretszerződést köt a felhívásban meghatározott keretösszeg erejéig, és a megadott mennyiségek csak tájékoztató jellegű mennyiségek. A bontási jegyzőkönyv szerint a beérkezett ajánlati árak az előírt keretösszeget meghaladják. Ebben az esetben fedezetemelés szükséges ahhoz, hogy az eljárás eredményes legyen, vagy az ajánlatkérő megkötheti a szerződést a felhívásban megadott keretösszegre?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a keretszerződés mértéke kötött, melytől opció, szerződésmódosítás esetében térhet el az ajánlatkérő, illetve amennyiben a felhívásban utal esetleg pl. š15% eltérésre. A tájékoztató mennyiséget az ajánlatkérő legfeljebb a beszerzésre kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Közzététel a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban

Kérdés: A Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban a 115. § (7) bekezdése szerinti közzétételnél elegendő az EKR rendszer általi közzététel, vagy ajánlatkérői oldalról is nyilvánossá kell tenni a közbeszerzési dokumentumokat? Kérdés továbbá, hogy a közbeszerzési dokumentumok alatt "a közzététel vonatkozásában" kifejezés alatt mit kell érteni? (Tervek, műszaki leírás, közbeszerzési iratminták, szerződéstervezet stb.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. értelmében az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat kell közzétenni, majd később az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők adatait és a bontási jegyzőkönyvet az alábbiak szerint.A Kbt. 115. §-ának (7) bekezdése alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzési környezet nem különbözik a nem elektronikustól, azaz az eljárási cselekményeknek le kell zárulniuk ahhoz, hogy megtörténtnek lehessen tekinteni azokat. Erre jó példa a D. 391/2019-es eset, ahol az ajánlatkérő 2019. július 12-én 17.23 órakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Közbenső döntés "kezelése"

Kérdés: A Kbt. 69. §-ának (4) bekezdésére felhívó közbenső döntést ki kell küldeni? Ha igen, akkor az ellen már lehet eljárást kezdeményezni, hogy az ajánlattevő ne csússzon le róla, hiszen az összegezés sokkal később is lehet? Abban az ajánlatkérő csak megismétli a közbenső döntés eredményét?
Részlet a válaszából: […] A közbenső döntéshez a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése szerinti, igen fontos eljárási cselekmény kapcsolódik, mely az igazolások benyújtását írja elő az ajánlattevők számára. A közbenső döntés keretében az ajánlattevők értesülnek arról, hogy mely ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Alapértelmezett beállítás kezelése az EKR-ben

Kérdés: Az EKR-ben az ajánlattétel összeállítása szakaszban a gazdasági szereplők rögzítése során az általam képviselt céget "Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet"-ként állítja be alapértelmezettként. A fenti beállításon nem tudok változtatni, dacára annak, hogy önálló ajánlattevőként kívánok ajánlatot adni, nem más szervezetekkel közösen. Jelenthet-e ez bármilyen problémát az ajánlattétel során, vagy ez a beállítás így van rendszerszerűen beállítva, és nem kell tudomást venni róla?
Részlet a válaszából: […] A beállítás valóban félreérthető, de a bontási jegyzőkönyvön az egyedüli ajánlattevő nem mint konzorcium jelenik meg. Ez az alapbeállítás lehetővé teszi, hogy bármikor könnyen tudjon a gazdasági szereplő rögzítése során új közös ajánlattevőt azonosítani az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Üzleti titok a felolvasólapon

Kérdés: A felolvasólap tartalmaz olyan információt, mely üzleti titok tárgyát képezi. Hogyan lehet ezt az EKR-ben kezelni, figyelemmel arra, hogy ebből generál a rendszer bontási jegyzőkönyvet?
Részlet a válaszából: […] A bontást követően az ajánlattevők megtekinthetik az összes felolvasólapot. Mivel a felolvasólap tartalma értékelésre kerül, ezért üzleti titok tárgya nem lehet a felolvasólapon. Amennyiben a kérdező arra gondol, hogy a felolvasólap mellékleteként olyan tartalom kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Aláírt nyilatkozatok feltöltésének kötelezettsége

Kérdés: Az űrlap mellett a nyilatkozatokat is fel kell töltenem aláírt formában?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében abban az esetben kell a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolatát becsatolni, ha nem áll rendelkezésre űrlap. A kettősség tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Elkésett ajánlat az EKR-ben

Kérdés: Az elkésett ajánlatot látja-e az ajánlatkérő, illetve kap-e bontási jegyzőkönyvet az elkésett ajánlatot tevő?
Részlet a válaszából: […]

Nem, az elkésett ajánlat tényét ismeri, de magát az ajánlatot nem látja az ajánlatkérő. Az elkésett ajánlatot tevő is kap bontási jegyzőkönyvet, annak ellenére, hogy az ajánlat elkésett.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Betekintési lehetőség a közbeszerzési dokumentumokba visszavont ajánlat esetén

Kérdés: Visszavontam az ajánlatomat, és mégis kaptam bontási jegyzőkönyvet, sőt a felolvasólapokat is meg tudom nézni. Ez nem alkalmas visszaélésre?
Részlet a válaszából: […] Sajátos megoldás, jelenleg valóban kap bontási jegyzőkönyvet az az ajánlattevő is, aki/amely az ajánlati kötöttség beálltát megelőzően visszavonta az ajánlatát. Ez alkalmas lehet piaci információk megszerzésére anélkül, hogy kockázatot kellene az ajánlattevőnek vállalnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.
1
2
3
4