Cégadatváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bekérte a 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontjai szerinti igazolást, de cégünknek közben volt egy változásbejegyzése tulajdonosváltás okán, mivel más magánszemély lett a cég tulajdonosa. Mit tegyünk?
Részlet a válaszából: […] A változásbejegyzésről mindig értesíteni kell az ajánlatkérőt, hiszen például a cégjegyzésre jogosult változása hatással van a szerződés előkészítésére is. Amennyiben például székhelyváltozás történik, mindez a teljesítést is befolyásolhatja, továbbá az EKR-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárás során előfordulhat, hogy változásbejegyzési eljárás keretében megváltozik például a cég neve, telephelye stb. Erről az ajánlattevőnek szükséges tájékoztatnia az ajánlatkérőt. Mivel a nyilvános cégjegyzékben követhető a változás, így jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Tevékenységi kör módosítása hiánypótlási eljárásban

Kérdés: A cégkivonatban a cég tevékenységi köre módosítható-e a Kbt. alapján eljárás hiánypótlása keretében?
Részlet a válaszából: […] A cég tevékenységi köre cégbírósági eljárásban az 1997. éviCXLV. törvény alapján módosítható, az ott meghatározott előírások szerint. Acégkivonat mindig a cég aktuális állapotát mutatja be, és igazolja – egyebekmellett – a cég tevékenységi köreit.A fentiek miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.