Cégadatváltozás dokumentálása

Kérdés: Változtak a céges adatok, ami a telephelyet és a cégjegyzésre jogosultat is érinti. Írjam át az adatokat az EEKD II. szakaszában, vagy abban a nyilatkozatban adjam meg az új adatokat, amikor azt nyilatkozzuk, hogy a részvételi szakaszhoz képest van-e változás? Esetleg mindkettőben? Újra kell-e gyártanom a nyilatkozatokat, ha már más az ügyvezető?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy az EEKD II. szakaszának az EEKD-ban foglalt nyilatkozat igazolására utal a kérdező. Amennyiben a cégadatok körében változás történt, azt minél hamarabb érdemes kijavítani, amikor erre lehetőség van. Mivel ez a gazdasági szereplő adatainak frissítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Cégadatváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bekérte a 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontjai szerinti igazolást, de cégünknek közben volt egy változásbejegyzése tulajdonosváltás okán, mivel más magánszemély lett a cég tulajdonosa. Mit tegyünk?
Részlet a válaszából: […] A változásbejegyzésről mindig értesíteni kell az ajánlatkérőt, hiszen például a cégjegyzésre jogosult változása hatással van a szerződés előkészítésére is. Amennyiben például székhelyváltozás történik, mindez a teljesítést is befolyásolhatja, továbbá az EKR-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Ajánlatkérő tájékoztatása cégadatváltozási kérelem benyújtásáról

Kérdés: Ha az ajánlattevő változásbejegyzési kérelmet adott be, ez hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Kötelesek vagyunk kérés nélkül tájékoztatni az ajánlatkérőt a változásról, akkor is, ha az ajánlat szempontjából nem releváns a változás (például egy új fióktelep bejegyzése)? Ha igen, milyen formában kell tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő köteles a változás tartalmáról tájékoztatást adni. Azért fontos a részletesebb tájékoztatás, hogy az ajánlatkérőnek ne kelljen utánakérdeznie, vagy leellenőriznie a változó tartalmat, különösen, amennyiben az adott cégadat változása valóban nem érinti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárás során előfordulhat, hogy változásbejegyzési eljárás keretében megváltozik például a cég neve, telephelye stb. Erről az ajánlattevőnek szükséges tájékoztatnia az ajánlatkérőt. Mivel a nyilvános cégjegyzékben követhető a változás, így jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Cégadatváltozások kezelése az EKR-ben

Kérdés: Ha az ajánlattevő cégnél a jelenlegi ügyvezető mellé választottak egy további ügyvezetőt, abban az esetben az ajánlat elkészítése során a gazdasági szereplő rögzítése alkalmával mindkét felet rögzíteni kell, akkor is, ha mindkét ügyvezető tulajdonos és önálló képviseletre jogosult? Továbbá, ha adataikban változás következett be (például megváltozott a lakcímük), az milyen hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Keletkeztet-e ez tájékoztatási kötelezettséget, és ha igen, milyen eljárási cselekménnyel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az új ügyvezető nem ír alá, ennek nincs jelentősége, nem szükséges az adatokat felvinni.Az adatokban bekövetkezett változások vonatkozásában, amennyiben a regisztrációkor megadott adatokat érinti, lehetőség van arra, hogy a szervezet adatainak karbantartása keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Cégadatváltozás bejelentése folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlat beadási határidejének napjával változott a székhelyünk, de ezt még nem nyújtottuk be a cégbírósághoz, dokumentálása folyamatban van, a hiteles cégadatokban ennek megfelelően még a régi székhelycím szerepel. Elegendő, ha a bejegyzést követően jelezzük a változás tényét az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattételi határidőt megelőzően változásbejegyzési eljárás van folyamatban, mely a későbbiekben, az értékelés szakaszában érinti az ajánlatot, arról tájékoztatást kell nyújtani az ajánlatkérő számára. Erre utal a közbeszerzési eljárásokban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Cégadatváltozás jelentése folyamatban lévő szerződés esetén

Kérdés: Hároméves határozott időtartamú szerződést kötöttünk az ajánlatkérővel. Ha a cégadatainkban változás áll be, ezt jelentenünk kell, vagy az ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi a cégállapotot a szerződés fennállta alatt? Ha jelenteni kell, akkor a változás bejegyzését követően?
Részlet a válaszából: […] A szerződés teljesítésének folyamata alatt a cég adatai­ban beállt változást az ajánlattevőnek azonnal jelentenie kell, amint annak változásbejegyzése megtörtént. Ez nem jelenti azt, hogy a szerződés módosítására szükség lenne, azaz szerződésmódosításról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszából: […] Igen. Erre az ajánlatkérőnek már nincs lehetősége, legfeljebb a változásbejegyzési kérelem benyújtására, amennyiben a cégadatokban változás történik.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Adatkérés cégeljárás folyamatban léte alatt

Kérdés: Miért kell a változásbejegyzési kérelmet csatolni, ha a cégkivonatból egyértelmű, hogy a cég melyik adata változik? Kérheti-e az ajánlatkérő a változás alapjául szolgáló iratokat?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a cégkivonat a megváltozott adatokat tartalmazza,azaz a változásbejegyzés joghatályosan megtörtént, és a cégbírósági eljáráslezárult, akkor véleményünk szerint szükségtelen a korábbi változásbejegyzésikérelem becsatolása, és az ajánlatkérő nem is kérheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Iratcsatolás változást nem tartalmazó cégkivonathoz, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás mellett

Kérdés: Amikor kiváltottuk a cégkivonatot, még nem nyújtottunk be változásbejegyzési kérelmet. A pályázat beadásának időpontjában már látszik a cégkivonaton, hogy változásbejegyzés van folyamatban, de még a "tiszta" cégkivonatot adjuk be. Mellékelnünk kell a változásbejegyzés iratait is?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint igen, hiszen az ajánlattevő cég állapotaaz eredményhirdetésig, illetve a szerződéskötés időpontjáig biztosan meg fogváltozni. Az ajánlatkérő a változásbejegyzési kérelemből tud tájékozódni arról,hogy miben áll a változás lényege. Nem elegendő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.