Cégállapot ellenőrzésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő külön nyilatkozatot kért arra, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás cégadatainkkal kapcsolatban, illetve nyújtottak-e be változásbejegyzés iránti kérelmet. Erre miért van szükség, ha úgyis ellenőrzi a cégállapotot az ajánlatkérő? Rendelkezik erről az igényről a Kbt. vagy valamelyik végrehajtási rendelete?
Részlet a válaszából: […] ...egyes kérdéseivel a 310/2011. kormányrendelet foglalkozik.A rendelet - több pontjában is - rendelkezik arról, hogy az ajánlatkérőnek a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan lekérhető cégjegyzék­adatok alapján kell a szükséges ellenőrzéseket elvégezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Cégállapot-változást igazoló dokumentumok

Kérdés: A cégkivonatban látható, hogy mely cég­adat áll változásbejegyzés, illetve törlés alatt. Miért szükséges ehhez képest hiánypótlási eljárás keretében benyújtanunk külön a változásbejegyzési kérelmet és az elektronikus tértivevényt is?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán úgy véljük, hogy a változásbejegyzési kérelem ismerete azért lehet szükséges az ajánlatkérő számára, hogy meg tudja ítélni azt, hogy a változó adat - például valamely tevékenység törlése - nem érinti-e a jelentkező vagy az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Cégadatok ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint

Kérdés: Az ajánlatkérő a Kbt. második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján ellenőrzi. Ehhez képest az ajánlatkérő a kizáró okokon kívüli okra, például a cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében kérheti-e, hogy az ajánlatban nyújtsa be az ajánlattevő - az igénybe venni kívánt alvállalkozója - erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát? Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlatkérő hogyan járjon el, ha ellentmondást tapasztal az általa lehívott cégkivonat és az ajánlattevő - az igénybe venni kívánt alvállalkozója - erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete által benyújtott cégkivonat között? Továbbá az ajánlatkérő kérheti-e azt az ajánlattevőtől - az igénybe venni kívánt alvállalkozójától -, erőforrást, kapacitást nyújtó szervezetétől, hogy nyilatkozzon felelőssége teljes tudatában arról, hogy ellenőrizte a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatokat, és hogy azok az ajánlattétel napján a valós helyzetével mindenben megegyeznek?
Részlet a válaszából: […] ...A kormányrendelet 2. § a) pontja szerint a Kbt. 56. § (1)bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs ésaz elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban:céginformációs szolgálat) ingyenesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Cégkivonat csatolásának indokoltsága

Kérdés: A cégkivonatok az interneten több portálról is letölthetők. Mi értelme van annak, hogy a legtöbb felhívás szerint azt is csatolni kell az ajánlathoz? Nem lenne biztonságosabb és költségkímélőbb, ha a mindenki által elérhető adatbázisokból az ajánlatkérő lekérné az általa igényelt adatokat, és erre esetleg utalna a dokumentációban? Várható-e e körben a jogszabály/gyakorlat változása?
Részlet a válaszából: […]  A cégkivonatok közvetlenül és ingyenesen lekérhetők awww.e-cegjegyzek.hu-ról. A probléma az, hogy az ingyenes szolgáltatás -amennyiben nem közvetlenül jutunk a legfrissebb adatokhoz, amelyet elektronikusaláírással külön kérhetünk a Microsec Kft.-től mint szolgáltatótól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Cégkivonat érvényessége, felszámolás

Kérdés: Az ajánlattevőnek általában 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolnia a közbeszerzésben. Ugyanakkor a kizáró okok között szerepel, hogy nem állhat felszámolási eljárás alatt. A 60 napon belüli cégkivonat benyújtása mellett bőven előfordulhat, hogy már az ajánlattétel időpontjában felszámolás alatt áll. Hogyan oldható fel ez az ellenmondás? Az ajánlatkérőnek nem érdeke a legfrissebb cégállapot ismerete? Hogyan egyeztethető össze az említett probléma a Kbt. alapelveivel? És: az ajánlatkérőnek folyamatosan ellenőriznie kell az "aktív" cégállapotot? Mi történik, ha a szerződés teljesítése folyamán áll elő a fenti helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...tehát az elektronikus kérelem kinyomtatása nem tekinthetőmásolatnak - a székhely szerinti illetékes cégbíróságtól vagy országosan acéginformációs szolgálattól lehet igényelni a következő főbb szabályok szerint.A Ctv. 1. §-ában- egyebek mellett - arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.