Cégszerű aláírás a Gt.-ben

Kérdés: A Gt. szerint a cégszerű aláírásnak nem feltétele pecsét használata. Miért követelik azt meg egyes ajánlatkérők? És milyen alapon nyilvánítják annak hiányában érvénytelennek az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […]

Az ajánlatkérőnek nincs joga érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, hiszen a pecsét használatára az ajánlattevő nem kötelezhető. Az ennek hiányában történő érvénytelenné nyilvánítás jogellenes.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
Kapcsolódó címke:

Cégszerű aláírás értelmezése

Kérdés: Egy kiírásban az olvasható, hogy az ajánlatot minden olyan személy cégszerű aláírásával kell ellátni, aki felhatalmazott arra, hogy az ajánlattevő nevében jogokat és kötelezettségeket szerezzen. Véleményünk szerint e megfogalmazás pontatlan és értelmezhetetlen. Azt jelenti, hogy ha egy cégnél például 20 ilyen személy van, mindenki aláírja az ajánlatot? Lehet így megfogalmazni egy érvényességi feltételt?
Részlet a válaszából: […] Aránytalan a feltétel, amennyiben a cég képviseletét elegendő,hogy ennél kevesebb személy ellássa - a cégkivonat szerint. Az ajánlatkérő acégkivonat alapján meg kell, hogy elégedjen a képviseletre jogosultak együttesaláírásával, vagy akár egyedi aláírásával. A felhívás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
Kapcsolódó címke: