EVK elkésettsége

Kérdés: Eljárásunkban az egyik érvénytelenné nyilvánított ajánlattevő EVK-t nyújtott be, de elutasítottuk, mert a kérelem nem tartalmazta az ajánlattevő javaslatát. A következő napon megküldte a hiányzó javaslatot, de ekkor már a három munkanapos határidő letelt. Kötelesek vagyunk ebben az esetben megválaszolni az EVK-t?
Részlet a válaszából: […] ...a gyakorlatban az a jellemző, amikor az előzetes vitarendezési kérelmeket nem a Kbt. által előírt tartalmi felosztásnak megfelelően "felcímkézve" nyújtják be az ajánlatkérő részére. Talán lehet vitatkozni, hogy a "javaslat, észrevétel, álláspont" miben különbözik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Címkére és címkézésre vonatkozó szabályok kezelése a közbeszerzésben

Kérdés: Szükséges-e, hogy az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott ökocímke leírása és tartalmi követelményei a közbeszerzési dokumentumokban elérhetők legyenek minden gazdasági szereplő számára? (Véleményem szerint az nem reális, hogy mindent az ajánlatkérő magyarázzon el, amikor az információ elérhető nyilvánosan.)
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 2. §-a definiálja a címke és a címkézési követelmények értelmezését az alábbiak szerint.A 2. § 3. pontja szerint a címke olyan dokumentum, bizonyítvány vagy tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott építmény, termék, szolgáltatás, folyamat vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Értékelés mintatermék használata mellett

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a benyújtott mintatermékeket használatban értékelje az ajánlatkérő, mielőtt döntést hoz az ajánlat érvényességéről? (Egészségügyi beszerzést érint a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] ...funkcionalitásra, biztonságra, méretekre vonatkozó jellemzőkkel, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a minőségre, a termék rendeltetésére vonatkozó követelmények nevesítésével. Ezekben kell megjelenniük a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Felolvasólap létrehozása, tartalma az elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Mit kell elhelyeznem a felolvasólapon?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ajánlattevő tudjon létrehozni új sorokat a felolvasólapon. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a nyilatkozat-összeállító ún. "Mező címkéje" az Ajánlatkérő(k) neve lesz, a "Mező típusa" hosszú szöveg, majd mindhárom lehetőséget be kell pipálni (Kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Üzleti titokká nyilvánítás feltételei

Kérdés: A jelenleg hatályos Kbt. alapján az ajánlattevő ajánlatában üzleti titokká nyilváníthatja-e a költségvetési kiírásban szereplő termék helyett megajánlott áru egyenértékűségének igazolására benyújtott dokumentumokat (gyártói adatlap), amennyiben az ajánlattevő indoklásában arra hivatkozik, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával ismertté válna a versenyelőnyét jelentő beszerzési forrása? Alkalmazhatók-e ebben az esetben a Kbt. 44. § (2) bekezdés d) pontjának második fordulatában foglaltak?
Részlet a válaszából: […] ...és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, valamint gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,– az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Ár-érték alapú értékelési szempontok kialakítása

Kérdés: Milyen európai szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha kötelező nem csak áralapú értékelési szempontokat alkalmazni? Egy ajánlatkérőnek milyen irányt kell követnie, mi szabja meg, hogy milyen nagy a mozgástere, amikor nemcsak áralapú, hanem ár-érték alapú értékelési szempontot kell meghatároznia?
Részlet a válaszából: […] ...szempontok kreatívabb alkalmazásához köthető. Ehhez kapcsolódik a Max Havelaar- vagy más néven Dutch Coffee-eset (C-368/10), mely az ökocímkék alkalmazásával függ össze. Az ökocímkéket akár értékelési szempontként is lehet alkalmazni, azonban figyelemmel kell lenni arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Esélyegyenlőség alapelvének sérelme

Kérdés: Nem esélyegyenlőtlen-e az az elvárás, hogy az ajánlattevők a beszerzés tárgyát képező termékhez kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyagot használhatnak fel?
Részlet a válaszából: […] ...valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet lehetővé teszi úgynevezett ökocímke előírását a műszaki leírásban, melynek rendelkezésre állása esetében az ajánlatkérő vélelmezi a műszaki tartalomnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Kbt.-változások

Kérdés: 2014. szeptember 30-ai hatállyal módosult a Kbt. a kivételi körök vonatkozásában. Konkrétan ez mit jelent? A változások más területet is érintettek?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtott hozzáadott értékű szolgáltatások (beleértve kódolt dokumentumok elektronikus úton történő biztonságos továbbítását, a címkezelési szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus levelek továbbítását),– a 66100000-1 és 66720000-3 közötti CPV-kódok alatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Kbt.-alapelvek sérelme

Kérdés: Nem ütközik a Kbt. alapelveibe az, hogy az ajánlatkérő a környezetvédelemre hivatkozással elsősorban a környezetbarát anyagok használatát írja elő az ajánlattevőknek?
Részlet a válaszából: […] ...funkcionális követelményekkeretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagynemzeti (illetve nemzetközi) ökocímkékre vagy bármely más ökocímke általmeghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére,feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Szakmailag használhatatlan műszaki leírás a dokumentációban

Kérdés: Ki lehet-e úgy írni egy tendert, hogy annak műszaki leírása a szakma számára teljesen használhatatlan, és minden elemére kérdést kell feltenni?
Részlet a válaszából: […] ...funkcionális követelményekkeretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagynemzeti (illetve nemzetközi) ökocímkékre, vagy bármely más ökocímke általmeghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére,feltéve hogy:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.
1
2