Későbbi csatlakozás lehetősége keretmegállapodáshoz

Kérdés: Egy előadáson hallottuk, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében a keretmegállapodásos eljárások esetében a csatlakozó szervezetek a későbbiekben már nem csatlakozhatnak, sőt már az eljárás megkezdésekor meg kell adni, milyen értékben kívánnak beszerezni például egy központi beszerző szervezet keretmegállapodásából. (Az ügy számát nem ismerjük, de ez alapján talán beazonosítható.)
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió Bírósága valóban hozott egy igen meglepő döntést, mely komoly hatással lehet a későbbiekben az európai központi beszerző szervezetekre. A C-2016/17. számú döntés a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető.Lényege, hogy valamely ajánlatkérő szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Közbeszerzési moratórium a központosított közbeszerzésben

Kérdés: Vonatkozik-e a közbeszerzési moratórium a központosított közbeszerzésre, ha az alapján rendelünk?
Részlet a válaszából: […] Az 1003/2010. Korm. határozat a közbeszerzés elrendelésérőlaz alábbiakat tartalmazza."A kormány felhívja a tagjait, hogy gondoskodjanak arról,hogy a vezetésük vagy irányításuk alá tartozó központi államigazgatási szervek,illetve más költségvetési szervek, továbbá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Önkéntes csatlakozás tárgya

Kérdés: Az önként csatlakozók termékhez vagy szerződéshez csatlakoznak? Azaz van egy élő keretmegállapodás az egyik kiemelt termékre, adott egy önként csatlakozó, a keretmegállapodás alapján megköti az egyedi szerződést. Lejár a keretmeg állapodás, majd a szerződés is, kiírják a keretmeg állapodásra az új eljárást, megkötik a keretmegállapodást. Milyen szabály vonatkozik az önként csatlakozóra?
Részlet a válaszából: […] Az önként csatlakozás mindig szerződésre történik. A168/2004. Korm. rendelet 4-6. §-ai rendezik a kérdést az alábbiak szerint.A központi beszerző szervezet által kezelt központosítottközbeszerzési rendszerbe történő bejelentkezést bármely, a Kbt. hatálya alátartozó, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.

Csatlakozó szervezet beszerzéseire vonatkozó szabályok

Kérdés: Csatlakoztunk a központosított közbeszerzések rendszeréhez. Ebben az esetben valamennyi beszerzésünket a vonatkozó rendeletnek megfelelően kell bonyolítani?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzésről szóló kormányrendeletértelmében a központosított közbeszerzési rendszerhez önkéntes csatlakozássalis lehet kapcsolódni – mint ahogyan ez vélhetően a kérdező esetében is történt.Ilyenkor a csatlakozó szervezet a központosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Jogok és kötelezettségek a központosított közbeszerzésben

Kérdés: Önkormányzat önként csatlakozott a közbeszerzési eljáráshoz, és a központosított közbeszerzéstől számítógépet szerez be, ugyanazon évben személygépkocsit is vásárol. Kötelező-e azt is a központosított közlemény keretében beszereznie?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzésben történő regisztráció nemkeletkeztet semmiféle kötelezettséget, hasonlóképpen az egy adottkeretmegállapodáshoz való csatlakozáshoz. Még akkor sem kötelező azajánlatkérőnek vásárolnia, ha egy adott keretmegállapodáshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 12.

Építési beruházás beszerzése központosított közbeszerzés keretében

Kérdés: Az építési beruházás központosított közbeszerzés keretében történő beszerzésére lát-e lehetőséget? Ha igen, van-e lehetőség arra, hogy az építési beruházás egyes elemeit központosított közbeszerzés keretében szerezzük be, míg más egységét egyéb (például nyílt) eljárás keretében?
Részlet a válaszából: […] Erre a kérdésre a központosított közbeszerzés keretébenbeszerezni kívánt kiemelt termékkör ismerete szükséges, valamint annakeldöntése, hogy a kérdező a központosított közbeszerzési rendszerről, valaminta központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.