Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott csődeljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyertes konzorcium vezető cége csődeljárás, felszámolás alatt teljesítési szakaszban

Kérdés: Mi az eljárás, illetve a következmény, ha egy közbeszerzési eljárás nyertes konzorciumának vezető cége, a megvalósítás ideje alatt csődvédelmet kért, illetve ha a csődvédelem letelte után csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerül? Mi a kötelezettsége és lehetősége a kiíró szervezetnek, hogyan kell eljárnia ilyen esetben? Mi a szerepe, kötelezettsége a konzorcium társcégének ilyen esetben? A felszámolás vagy csődeljárás alatt lévő céget kizárják? Hogyan tudják biztosítani a nevesített és nem nevesített alvállalkozók, hogy teljesítésük ellenértékét megkapják a fenti esetben és általában?
Részlet a válaszból: […]eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a közbeszerzési törvény 99. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. Az (5) bekezdés alapján, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában - a 304. § (3) bekezdése szerinti esetben a szerződésben - megjelölt alvállalkozója felé, erről az ajánlatkérőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben az ajánlattevő bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a (6) bekezdés szerinti adatoknak az ajánlatkérő felé történő bejelentésére. Az ajánlatkérő haladéktalanul gondoskodik a (6) bekezdés szerinti adatoknak a honlapján - amennyiben rendelkezik honlappal - történő közzétételéről. A (6) bekezdés a következők szerint szól: az előzőekben utalt, (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; - ajánlattevő és alvállalkozó megjelölését; - az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; - a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; - az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát - a)-e) pontok. A (7) bekezdés szerint, ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, a Kbt. 305. §-ának alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2372

2. találat: Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt állás igazolása

Kérdés: A kizáró okok körében a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a) pontjáról ki állít ki igazolást? A kiállított igazolás meddig érvényes?
Részlet a válaszból: […]illetve felszámolási eljárás van folyamatban, e tényeket a cég hatályos adatait tartalmazó cégkivonatból lehet megállapítani. A cégkivonat adatai a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság által nyilvántartott adatokkal egyeznek meg. A cégkivonat beszerezhető a székhely szerint illetékes cégbíróságon, annak ügyfélszolgálati irodáján, félfogadási időben. A cégkivonat kiadását írásban kell kérni (a cégnév, cégjegyzékszám, valamint a székhely megjelölésével), a cégkivonat illetéke 5000 forint, amelyet a kérelmen kell leróni. A cégkivonat az előzőek szerinti kérelemmel postai úton is beszerezhető. A cégkivonat közokirat. Szintén közokirati formában juthatunk hozzá a cégkivonathoz az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Cégnyilvántartási Szolgálatánál (Budapest V. ker., Nádor utca 32.). A kivonatot a Szolgálatnál rendelkezésre álló nyomtatványon kell kérni, amelyért költségtérítést kell fizetni. A költségtérítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 135
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,