Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

24 találat a megadott DBR tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Beszerezni kívánt mennyiség rögzítése a DBR-ben

Kérdés: Rögzíthető-e DBR-ben a beszerezni kívánt mennyiség, azaz vállalható-e kötelezettség arra a DBR felállításakor?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget - Kbt. 104. § (8) bekezdés.Mivel esetünkben nincs beszerzendő mennyiség, így a DBR-ben nem is találkozunk a fenti szabállyal. Helyette egy általános szabályt tartalmaz a Kbt. az alábbiak szerint:Az eljárást megindító vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert alkalmaz. Az eljárás megindításakor a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen, valamint meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét, a beszerzendő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe. A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre - részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre - vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni - Kbt. 107. § (2) bekezdés.A fenti becsült mennyiség azonban semmilyen módon nem kell, hogy irányadó legyen egy kötelezettség meghatározása céljából, hiszen az ajánlatkérőnek nem áll érdekében úgy kötelezettséget vállalni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4804

2. találat: A Kbt. 69. §-ának alkalmazása DBR-ben

Kérdés: DBR esetén hogyan kell alkalmazni a Kbt. 69. § (4) bekezdését a rendszer felállításakor (nincs rangsorolás, nincs keretszám, nincs értékelés, nincs még ajánlat), illetve a rendszer felállítását követően a később csatlakozó jelentkezők esetén?
Részlet a válaszból: […]kizáró okok igazolását, ha a vonatkozó dokumentumokat az ajánlattevő - a dinamikus beszerzési rendszer keretében - az ajánlatkérő korábbi felhívására már benyújtotta. Ebben az esetben az ajánlatkérő a korábban benyújtott dokumentumok alapján végzi el a bírálatot, kivéve, ha az a) pont alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentum, vagy az ajánlattevő (8a) bekezdés szerinti jelzése alapján a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás állt be az ajánlattevő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében - a) és b) pontok.Előbbiek azt jelentik, hogy a rendszer felállításakor is a 69. § alkalmazandó, melynek keretében az ajánlatkérő kétféleképpen járhat el döntése szerint:-a részvételi szakaszban nem vizsgálja a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket, elfogadja az EEKD-t,-a részvételi szakaszban vizsgálja a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket, azaz az igazolásokat is bekéri, és adatbázisokat is vizsgál.Az utóbbit a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján kérheti, amennyiben azt az eljárást megindító hirdetményben is jelezte, vagy 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti, mivel az az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.A 69. § (7) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4803

3. találat: Korábbi érvénytelen jelentkezést beadó csatlakozása a DBR-be

Kérdés: Dinamikus beszerzési rendszerben a részvételi szakaszban érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkező a DBR fennállása alatti időszakban a későbbiekben csatlakozhat-e újból a rendszerhez új részvételi jelentkezés benyújtásával? Például, ha a részvételi szakaszban nem volt referenciája, de a DBR kétéves fennállása alatt alkalmassá válik, nyújthat-e be újabb részvételi jelentkezést úgy, hogy a rendszer felállításakor kiadott összegezésben érvénytelen részvételi jelentkezőként szerepelt?
Részlet a válaszból: […]időtartama alatti jelentkezést teszi lehetővé.Az előzőekben jelzett szabályok tartalma az alábbi:-a közbeszerzési dokumentumokhoz való ingyenes, közvetlen elektronikus hozzáférést a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt biztosítani kell;-az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkezőt fel kell venni a dinamikus beszerzési rendszerbe, az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem korlátozható;-a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számított harminc napnál rövidebb időtartamban, a gyorsított eljárás szabályai nem alkalmazhatóak. Ez a részvételi határidő a rendszer - az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldését megelőző - felállításakor irányadó. A rendszerben megvalósítandó további közbeszerzések tekintetében nem határozhatóak meg újabb részvételi határidők, a rendszer[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4802

4. találat: Csatlakozás feltételei DBR-ben

Kérdés: Ha valaki nem felel meg az alkalmassági követelményeknek DBR-ben, a későbbiekben jelentkezhet újra?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodással -, bármikor lehet csatlakozni a hatálya alatt, és megméretni, hasonlóan, mint egy elő­minősítési rendszerben, így nincs olyan kizáró ok, amely ellehetetleníti az újabb jelentkezést. Gyakori félreértés, hogy az egyszeri kiesés egyfajta egyéb érvénytelenségi okká válik, de ennek nincsenek jogi alapjai. Valójában az utóbbi esetben keveredik az eljárás és a módszer közötti különbség. Mivel ebben az esetben nem egy eljárásban lehet ajánlattevő a jelentkező, hanem az ajánlattétel feltétele, hogy bármikor, amikor megfelel a követelményeknek, képes legyen a részvételi szakaszt abszolválni, ami feljogosítja a későbbi ajánlattételre. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4789
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Adatbázisok ellenőrzése részvételi szakaszban a DBR-ben

Kérdés: Ellenőrizhetem-e a részvételi szakaszban az adatbázisokat DBR-ben?
Részlet a válaszból: […]bármikor ellenőrizheti az adatbázisokat is.A hivatkozott rendelkezés alapján, ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti. Ha az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellen-­őrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.A Kbt. 69. § (7) bekezdése pontosan azt a szabadságot adja meg kétszakaszos eljárás esetében, ami szükséges ahhoz, hogy ne feleslegesen tárgyaljon például az ajánlattevő, vagy értékelje a műszaki tartalmat úgy, hogy később akár kiderülhet, hogy az érintett ajánlattevő alkalmatlan. Ugyanez a helyzet a DBR esetében is, hiszen az ajánlatkérő érdeke, hogy megvizsgálja az alkalmassági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4787
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: DBR ajánlattételi szakasza a KEF portálon

Kérdés: Milyen módon zajlik a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza a KEF portálon?
Részlet a válaszból: […]érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll kizáró okok hatálya alatt, és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel az EKR-ben történik, függetlenül attól, hogy a DBR fennállásának milyen időszakában történik a felvétel, hiszen a DBR-hez való csatlakozás lehetősége - a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásával - folyamatos, az ajánlattételi szakaszban pedig a DBR valamennyi résztvevője ajánlatot nyújthat be.Azon gazdasági szereplők, akik/amelyek a részvételi határidő lejártáig nem nyújtották be a DBR-hez való csatlakozáshoz szükséges jelentkezésüket, a részvételi szakasz összegezésének megküldését követően tehetik azt meg, a DBR fennállása (48 hónap) alatt bármikor az EKR-ben.Az ajánlatkérő a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő ajánlattevők számára a felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre a KKP-n keresztül. A felkért részvételre jelentkezők ennek birtokában, az ajánlattételi szakaszban tehetik meg az ajánlatukat.A DBR első szakaszában a részvételre jelentkező által a részvételi jelentkezésben vagy a DBR második szakaszában az ajánlattevő ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő azokat csak a DBR második szakaszára vonatkozó eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben a részvételre jelentkező/ajánlattevő az igazolásokat az ajánlatkérő erre történő felhívása előtt benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtotta volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér. Ebben a formában az alkalmasságok igazolása, függően a gazdasági szereplő döntésétől, még a részvételi szakaszban (EKR-ben) vagy az ajánlattételi szakaszban (KKP-ben) történik.A DBR fennállása alatt, ha a kizáró okok vagy alkalmassági követelmények tekintetében változás áll be a DBR-be felvett, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő, annak kapacitást nyújtó szervezete vagy alvállalkozója esetében, azt a gazdasági szereplő köteles haladéktalanul jelezni az ajánlatkérő felé. Ebben az esetben a DBR-ből történő kizárást az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4753
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Konzorciumi részvétel feltételei DBR-ben

Kérdés: Közös részvételi jelentkezés esetén mire kell figyelni, ha dinamikus beszerzési rendszerbe jelentkezünk?
Részlet a válaszból: […]felállás, mert például az egyik részvételre jelentkező nem kíván már az újraversenyeztetésben részt venni, és kilépne a konzorciumból, abban az esetben újra kell jelentkeznie a cégüknek a későbbiekben, nem cserélhetik a partnert a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4736
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Részvételre jelentkező alkalmassága a DBR-ben

Kérdés: A DBR részvételi jelentkezési határidőt követő napon lesz saját szakemberünk. Egyrészt be lehet-e vonni kapacitást biztosítót a DBR-be, másrészt megtehetjük-e, hogy inkább a határidő lejártát követően egy nappal adjuk be a részvételi jelentkezést a DBR-be?
Részlet a válaszból: […]Kbt. 107. § (5) bekezdése alapján a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számított harminc napnál rövidebb időtartamban, a gyorsított eljárás szabályai nem alkalmazhatóak. Ez a részvételi határidő a rendszer - az első közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás megküldését megelőző - felállításakor irányadó. A rendszerben megvalósítandó további közbeszerzések tekintetében nem határozhatóak meg újabb részvételi határidők, a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt lehet részvételre jelentkezni.A részvételre jelentkezési határidőre beérkezett jelentkezéseket az ajánlatkérő elbírálja. Az első részvételi határidőt követően érkezett jelentkezéseket pedig ezt követően bírálja az ajánlatkérő. Nem marad le a jelentkezési határidőről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4731

9. találat: Eljárásindítás módja DBR és keretmegállapodás esetén

Kérdés: A DBR-eket és a keretmegállapodásokat EKR-ben írják ki?
Részlet a válaszból: […]beleértve az eljárás megindítását is.A Kbt. 41. § (4) bekezdése szerint a tervpályázati eljárásban, a keretmegállapodás alapján az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés, dinamikus beszerzési rendszerben az ajánlattételi szakasz lefolytatása, valamint az elektronikus katalógus 109. § (5) és (11)-(14) bekezdés szerinti alkalmazása során a 40. § (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is történhet.A központi beszerző szervezetek számára nyitott lehetőség a keretmegállapodás és a DBR második része vonatkozásában az újraversenyeztetés EKR-en kívüli lebonyolítása, de ebben az esetben sem mentesülnek az ajánlatkérők a negyedéves összegezés közzétételétől az EKR-ben.A Kbt. 31. § (5) bekezdése alapján nem kötelező az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az elektronikus kapcsolattartás során az EKR alkalmazása a központi beszerző szerv által működtetett dinamikus beszerzési rendszerben az ajánlattételi szakasz lefolytatása vagy elektronikus katalógus alkalmazása esetén, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4703
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Ajánlati felhívás tartalma dinamikus beszerzési rendszerben

Kérdés: A DBR során a részvételi jelentkezések elbírálását követően honnan tudja az ajánlattevő, hogy milyen fórumon folytatódik tovább az eljárás? Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell ezt az információt?
Részlet a válaszból: […]tisztában legyenek azzal, hogy milyen adminisztratív kötelezettségeik lesznek az ajánlattétel során. Mivel ezt a döntést már a részvételre jelentkezéskor meghozzák, hiszen amennyiben valóban részt szeretnének venni a versenyben, úgy tudniuk kell, hogy más platformon is regisztrálniuk kell, és időt, energiát áldozni az ajánlattétel informatikai környezetének megismerésére.A Kbt. 107. § (2) bekezdése szerint az eljárást megindító vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert alkalmaz. Az eljárás megindításakor a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen, valamint meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét, a beszerzendő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe.Az ajánlattételi felhívásban véleményünk szerint szükséges rögzíteni, hogy az ajánlattétel eltérő informatikai rendszerben történik. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet ugyan rögzíti az ajánlatkérő kötelezettségét a rendszer használatával kapcsolatos adatok vonatkozásában, de az eltéréssel kapcsolatos főszabályt nem részletezi, hogy hol kell közzétenni.A Kbt. ugyanakkor áttételesen a 41/B. § (2) bekezdésében az alábbiakról rendelkezik:Az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4701
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést