Ajánlattevőként meghívott gazdasági szereplő részvétele az eljárásban alvállalkozóként

Kérdés: Ha meghívnak ajánlattevőnek egy meghívásos eljárásban – ahol összesen öt ajánlattevőt hívtak meg –, de mi nem adunk be ajánlatot, akkor másik ajánlattevő alvállalkozójaként részt vehetünk az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Eljárási információk nyilvánossága

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy az ajánlatkérő egyes esetekben nyilvánossá teszi az eljárással kapcsolatos információkat, más esetben pedig nem? (Ha például a 115. § szerinti az eljárás, akkor utóbbi esetben nem is jutok hozzá az információhoz.) Felkérhetjük-e az ajánlatkérőt arra, hogy tegye közzé a 115. § szerinti eljárás dokumentumait, hogy legalább lehetőségünk legyen tájékoztatni az érintett ajánlattevőt a szándékunkról, ha indulni szeretnénk?
Részlet a válaszából: […] ...megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően, és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Kbt. 115. §-a szerinti eljárás építési beruházások esetén

Kérdés: Építési beruházások esetén hogyan változtak meg a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 15.

Diszkrimináció dokumentációban

Kérdés: Mit tegyünk, ha a hirdetményből nem, de a dokumentációból kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kiírásnak egyetlen ajánlattevő felel meg? A jogorvoslati határidő szempontjából ilyenkor a dokumentáció átvételének időpontja számít? És melyik az irányadó: a TED-beli vagy a KÉ-ben történő megjelenés?
Részlet a válaszából: […] Közösségi eljárásrendben indított eljárás esetén a TED-entörténő megjelenés az irányadó. Amennyiben a jogszerűtlen előírást a felhívástartalmazza, a TED-en történő megjelenés az irányadó ebben az esetben. Ha ajogszerűtlen elemet a dokumentáció tartalmazza, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Helyi székhely követelménye mint diszkrimináció a kiírásban

Kérdés: Ha egy helyi önkormányzat az ajánlat kiírásakor lokálpatrióta módon helyi székhelyű ajánlattevőket jelöl meg a hirdetményben (kiírásban), ez nem számít-e diszkriminatívnak? A megvalósulás során az alvállalkozók már nem lesznek/nem lehetnek helyi székhelyűek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő feltételnek a kikötése, az alkalmasságikritériumok között való megjelenítése egyértelműen diszkriminatív, egyben atörvény alapelveibe ütközik. Az egyenlő bánásmód követelménye, aversenysemleges magatartás vonatkozik az alvállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

Diszkriminatív kitétel a dokumentációban

Kérdés: Az ajánlatkérők tehetnek-e olyan kitételt az ajánlati dokumentációban, hogy csak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevővel kívánnak szerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] Erre nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy ez a feltételnem biztosítaná az esélyegyenlőséget, illetve az egyenlő bánásmódot, ésilyenformán a Kbt. 1. §-ának (2) bekezdésének alapelveibe ütközne. [A Kbt. 1.§-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 21.

Magyarországi referencia hiánya

Kérdés: Előírható-e, hogy alkalmatlan az ajánlattevő akkor, ha nem rendelkezik magyarországi referenciával?
Részlet a válaszából: […]

Nem, ilyent az ajánlatkérő nem írhat elő. A diszkrimináció tilalma és a nemzeti elbánás alapelve alapján az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők esetében köteles elfogadni a más államokban végzett tevékenységről szóló referenciákat is.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.