Helyi székhely követelménye mint diszkrimináció a kiírásban

Kérdés: Ha egy helyi önkormányzat az ajánlat kiírásakor lokálpatrióta módon helyi székhelyű ajánlattevőket jelöl meg a hirdetményben (kiírásban), ez nem számít-e diszkriminatívnak? A megvalósulás során az alvállalkozók már nem lesznek/nem lehetnek helyi székhelyűek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő feltételnek a kikötése, az alkalmasságikritériumok között való megjelenítése egyértelműen diszkriminatív, egyben atörvény alapelveibe ütközik. Az egyenlő bánásmód követelménye, aversenysemleges magatartás vonatkozik az alvállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.

Diszkriminatív kitétel a dokumentációban

Kérdés: Az ajánlatkérők tehetnek-e olyan kitételt az ajánlati dokumentációban, hogy csak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevővel kívánnak szerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] Erre nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy ez a feltételnem biztosítaná az esélyegyenlőséget, illetve az egyenlő bánásmódot, ésilyenformán a Kbt. 1. §-ának (2) bekezdésének alapelveibe ütközne. [A Kbt. 1.§-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 21.
Kapcsolódó címkék: