Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...rendszerhez csatlakozni.Az önkéntes csatlakozás lehetőségéről az alábbiak szerint szól a jogszabály:Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Eljárásindítás kötelezettsége DKÜ-be beküldött, engedélyezett igény esetén

Kérdés: El kell-e indítanom az eljárást, ha a DKÜ-be beküldött igényt már engedélyezte a DKÜ és a miniszter is? Ha a hirdetményt előkészítem, az már elindításnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Beszerzési igény dokumentálása DKÜ esetében adott beszerzési tárgyra vonatkozó keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Hogyan dokumentálható, bizonyítható a DKÜ esetében, hogy az érintett szervezet nem tudja a beszerzési igényét a meglévő keretmegállapodásokból, vagy egyéb keret jellegű szerződésekből kielégíteni, ha nincs az adott termék vonatkozásában keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a DKÜ az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében- a beszerzési igény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Közbeszerzési díj fizetésének esedékessége

Kérdés: A közbeszerzési díjat előre ki kell fizetni a központosított közbeszerzésben a jelenlegi szabályozás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet értelmében a DKÜ által lefolytatott eljárások [13. § (1) bekezdés a) pont] esetében a megindítás feltétele az előleg megfizetése. A rendelet 13...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Közbeszerzési díj fizetésére kötelezettek

Kérdés: A DKÜ átvette a KEF keretmegállapodásait. Mi szerint kell a közbeszerzési díjat megfizetni, és ki fizeti meg az új rendszerben?
Részlet a válaszából: […] ...válasz megadásához ismertetni kell a KEF és a DKÜ vonatkozó kormányrendeletének szabályozását.A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. kormányrendelet maximum 2% megfizetéséről szól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 4.

Egybeszámítási kérdések a DKÜ rendeletben

Kérdés: A DKÜ - egybeszámítási szabályok nélküli kormányrendelet - nem ad túlzott szabadságot az ajánlatkérőknek? Korábban másként szólt ez a rendelkezés. Lehet, hogy a korábbi megfogalmazás helyesebb volt?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet a kérdésben szereplő felvetés vonatkozásában a következő rendelkezéseket tartalmazza:- 9. § (1) bekezdés: A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 15 millió forintot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszából: […] ...és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31. napjával, illetve 2019. november 1. napjával módosult. Ennek következtében valóban, a korábban a KEF...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

DKÜ hatálya alá tartozó szervezet önkéntes csatlakozása a keretmegállapodáshoz

Kérdés: Valóban önként kell csatlakoznom, ha a cégünk nem tartozott a KEF hatálya alá, de a DKÜ hatálya alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...alábbi jogszabályok 2019. évi változása miatt a korábbiakban KEF által megkötött keretmegállapodásokat a továbbiakban a DKÜ gondozza.- A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

DKÜ rendelet hatálya

Kérdés: A DKÜ rendelet alapján hogyan lehetséges olyan informatikai beszerzés megvalósítása, ami a KEF futó szerződésében is benne van, és már eleve tervezett volt a beszerzés? Ekkor melyik szabályt kell alkalmaznom?
Részlet a válaszából: […] ...301/2018. (DKÜ) kormányrendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján a kezdőnapot, azaz 2019. április 11-ét megelőzően a kormányrendelet 1. §-a (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszából: […] ...informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet 30. §-a rendelkezik arról, hogy a DKÜ Zrt. bejegyzését követő naptól kell alkalmazni a kormányrendelet szabályainak többségét. A bizonytalanságot ez a kezdőnap okozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.